Categories
Pop

Jiang Cheng Zi Wo Zhen De Hen Xi Huan Yue Liang 江城子我真的很喜欢月亮 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Leng Feng 冷风

Chinese Song Name:Jiang Cheng Zi Wo Zhen De Hen Xi Huan Yue Liang 江城子我真的很喜欢月亮
English Translation Name:Jiangchengzi I Really Like The Moon
Chinese Singer: Leng Feng 冷风
Chinese Composer:Zheng Yu 郑玉
Chinese Lyrics:Xu Jin Xi 许金禧

Jiang Cheng Zi Wo Zhen De Hen Xi Huan Yue Liang 江城子我真的很喜欢月亮 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Leng Feng 冷风

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīnɡ fēnɡ wěi wěi huà xié yánɡ 
清   风   娓  娓  话  斜  阳   
yì wēi xūn   fú mǎn pánɡ 
意 微  醺    拂 满  庞   
tà ɡē ér xínɡ   mínɡ yuè yǔ shān ɡǎnɡ 
踏 歌 而 行     明   月  与 山   岗   
shuí dào chí ɡuī wèi rú yì 
谁   道  迟  归  未  如 意 
xīn hé fánɡ   ɡù hé fánɡ 
新  何 妨     故 何 妨   
bù jué luò lèi qīnɡ dàn chánɡ 
不 觉  落  泪  轻   弹  裳    
qiū jiàn nónɡ   chén jiàn shuānɡ 
秋  渐   浓     晨   渐   霜     
jiānɡ hú lù yuǎn   liè jiǔ zuǒ hán liánɡ 
江    湖 路 远     烈  酒  佐  寒  凉    
qián lù mò yōu yánɡ ɡuān chén 
前   路 莫 忧  阳   关   尘   
jūn qiě xínɡ   tǎn dànɡ dànɡ 
君  且  行     坦  荡   荡   
tà ɡē ér xínɡ   mínɡ yuè yǔ shān ɡǎnɡ 
踏 歌 而 行     明   月  与 山   岗   
shuí dào chí ɡuī wèi rú yì 
谁   道  迟  归  未  如 意 
xīn hé fánɡ   ɡù hé fánɡ 
新  何 妨     故 何 妨   
bù jué luò lèi qīnɡ dàn chánɡ 
不 觉  落  泪  轻   弹  裳    
qiū jiàn nónɡ   chén jiàn shuānɡ 
秋  渐   浓     晨   渐   霜     
jiānɡ hú lù yuǎn   liè jiǔ zuǒ hán liánɡ 
江    湖 路 远     烈  酒  佐  寒  凉    
qián lù mò yōu yánɡ ɡuān chén 
前   路 莫 忧  阳   关   尘   
jūn qiě xínɡ   tǎn dànɡ dànɡ 
君  且  行     坦  荡   荡   
qiū jiàn nónɡ   chén jiàn shuānɡ 
秋  渐   浓     晨   渐   霜     
jiānɡ hú lù yuǎn   liè jiǔ zuǒ hán liánɡ 
江    湖 路 远     烈  酒  佐  寒  凉    
qián lù mò yōu yánɡ ɡuān chén 
前   路 莫 忧  阳   关   尘   
jūn qiě xínɡ   tǎn dànɡ dànɡ 
君  且  行     坦  荡   荡   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.