Saturday, September 23, 2023
HomePopJiang Cheng Zi Mi Zhou Chu Lie 江城子密州出猎 River City Son Missouri...

Jiang Cheng Zi Mi Zhou Chu Lie 江城子密州出猎 River City Son Missouri Hunting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ting Ting Jie Jie 婷婷姐姐

Chinese Song Name: Jiang Cheng Zi Mi Zhou Chu Lie 江城子密州出猎
English Tranlation Name: River City Son Missouri Hunting
Chinese Singer: Ting Ting Jie Jie 婷婷姐姐
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Jiang Cheng Zi Mi Zhou Chu Lie 江城子密州出猎 River City Son Missouri Hunting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ting Ting Jie Jie 婷婷姐姐

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lǎo fū liáo fā shào nián kuáng 
老  夫 聊   发 少   年   狂    
zuǒ qiān huáng yòu qíng cāng 
左  牵   黄    右  擎   苍   
jǐn mào diāo qiú 
锦  帽  貂   裘  
qiān qí juǎn píng gāng 
千   骑 卷   平   冈   
wéi bào qīng chéng suí tài shǒu 
为  报  倾   城    随  太  守   
qīn shè hǔ kàn sūn láng 
亲  射  虎 看  孙  郎   
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāi zhāng 
酒  酣  胸    胆  尚    开  张    
bìn wēi shuāng yòu hé fáng 
鬓  微  霜     又  何 妨   
chí jié yún zhōng 
持  节  云  中    
hé rì qiǎn féng táng 
何 日 遣   冯   唐   
huì wǎn diāo gōng rú mǎn yuè 
会  挽  雕   弓   如 满  月  
xī běi wàng shè tiān láng 
西 北  望   射  天   狼   
jiāng chéng zǐ mì zhōu chū liè 
江    城    子 密 州   出  猎  
sòng   sū shì 
宋     苏 轼  
lǎo fū liáo fā shào nián kuáng 
老  夫 聊   发 少   年   狂    
zuǒ qiān huáng yòu qíng cāng 
左  牵   黄    右  擎   苍   
jǐn mào diāo qiú 
锦  帽  貂   裘  
qiān qí juǎn píng gāng 
千   骑 卷   平   冈   
wéi bào qīng chéng suí tài shǒu 
为  报  倾   城    随  太  守   
qīn shè hǔ kàn sūn láng 
亲  射  虎 看  孙  郎   
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāi zhāng 
酒  酣  胸    胆  尚    开  张    
bìn wēi shuāng yòu hé fáng 
鬓  微  霜     又  何 妨   
chí jié yún zhōng 
持  节  云  中    
hé rì qiǎn féng táng 
何 日 遣   冯   唐   
huì wǎn diāo gōng rú mǎn yuè 
会  挽  雕   弓   如 满  月  
xī běi wàng shè tiān láng 
西 北  望   射  天   狼   
lǎo fū liáo fā shào nián kuáng 
老  夫 聊   发 少   年   狂    
zuǒ qiān huáng yòu qíng cāng 
左  牵   黄    右  擎   苍   
jǐn mào diāo qiú 
锦  帽  貂   裘  
qiān qí juǎn píng gāng 
千   骑 卷   平   冈   
wéi bào qīng chéng suí tài shǒu 
为  报  倾   城    随  太  守   
qīn shè hǔ kàn sūn láng 
亲  射  虎 看  孙  郎   
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāi zhāng 
酒  酣  胸    胆  尚    开  张    
bìn wēi shuāng yòu hé fáng 
鬓  微  霜     又  何 妨   
chí jié yún zhōng 
持  节  云  中    
hé rì qiǎn féng táng 
何 日 遣   冯   唐   
huì wǎn diāo gōng rú mǎn yuè 
会  挽  雕   弓   如 满  月  
xī běi wàng shè tiān láng 
西 北  望   射  天   狼   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags