Sunday, April 21, 2024
HomePopJian Ran Chun Shui 剑染春水 Sword Dyed Spring Water Lyrics 歌詞 With...

Jian Ran Chun Shui 剑染春水 Sword Dyed Spring Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chao Xi 潮汐 Tide

Chinese Song Name:Jian Ran Chun Shui 剑染春水
English Tranlation Name: Sword Dyed Spring Water
Chinese Singer: Chao Xi 潮汐 Tide
Chinese Composer:Chao Xi 潮汐 Tide
Chinese Lyrics:Chao Xi 潮汐 Tide, Mao Ke De Mao 猫科的猫

Jian Ran Chun Shui 剑染春水 Sword Dyed Spring Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chao Xi 潮汐 Tide

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zǒng jiǎo yàn yàn yīn   yī xī zài ěr pàn 
总   角   宴  宴  音    依 稀 在  耳 畔  
hé céng liào   shì shì luàn 
何 曾   料     世  事  乱   
wéi yú qīng yī piāo yáo nán 
唯  余 青   衣 飘   摇  难  
qián chén dōu wàng què   hé chù kě guī fǎn 
前   尘   都  忘   却    何 处  可 归  返  
míng hé yǐng   cháng kōng zhàn 
明   河 影     长    空   湛   
niān huā yí xiào jìn ān rán 
拈   花  一 笑   尽  安 然  
tiān kuò hóng yǐng   fēng hé qīng zhuǎn 
天   阔  虹   影     风   荷 轻   转    
bì shuǐ gù pàn   yáng liǔ shū zhǎn 
碧 水   顾 盼    杨   柳  舒  展   
diāo lóng yì zhǎng   yǔ fù yún fān 
雕   龙   一 掌      雨 覆 云  翻  
pò ér hòu lì ào gǔ hán 
破 而 后  立 傲 骨 寒  
tà yàn běi   zǒu jiāng nán 
踏 燕  北    走  江    南  
tuī bēi huàn zhǎn 
推  杯  换   盏   
yì zhāo ēn yuàn dōu fù xiào tán 
一 朝   恩 怨   都  付 笑   谈  
cāng shēng nán   hóng chén luàn 
苍   生    难    红   尘   乱   
dàn píng xiōng huái 
但  凭   胸    怀   
yí jiàn tóng bēi dìng hé shān 
一 剑   同   悲  定   河 山   
yě céng yǒu   lèi sǎ mǎn 
也 曾   有    泪  洒 满  
jiāng hǎi shān chuān 
江    海  山   川    
yì shuǐ dèng chè cǐ xīn bú huàn 
一 水   澄   澈  此 心  不 换   
jiàn suǒ xiàng   dào suǒ zài 
剑   所  向      道  所  在  
yì shēn fēng liú 
一 身   风   流  
yì zhǐ chūn shuǐ yàn rán 
一 指  春   水   晏  然  
xiāo yáo xíng sì hǎi   gāo míng mǎn cháng ān 
逍   遥  行   四 海    高  名   满  长    安 
céng nián shào   táng qián yàn 
曾   年   少     堂   前   燕  
bù jí cè mǎ jiāng hú àn 
不 及 策 马 江    湖 岸 
luàn shì duō qíng chóu   wǎng shì kōng jiū chán 
乱   世  多  情   仇     往   事  空   纠  缠   
qiāng dí yùn   yàn mén guān 
羌    笛 韵    雁  门  关   
pán lóng yí mèng huáng quán pàn 
蟠  龙   一 梦   黄    泉   畔  
sāi shàng zhī yuè   guān chéng zhī biàn 
塞  上    之  月    关   城    之  变   
tái móu yí chà   gù rén yǎn qián 
抬  眸  一 刹    故 人  眼  前   
chūn fēng fú miàn   lǜ shuǐ shān jiàn 
春   风   拂 面     绿 水   山   涧   
bàn bù fēng dǐ xìng dé yuán 
半  步 峰   底 幸   得 缘   
tà yàn běi   zǒu jiāng nán 
踏 燕  北    走  江    南  
tuī bēi huàn zhǎn 
推  杯  换   盏   
yì zhāo ēn yuàn dōu fù xiào tán 
一 朝   恩 怨   都  付 笑   谈  
cāng shēng nán   hóng chén luàn 
苍   生    难    红   尘   乱   
dàn píng xiōng huái 
但  凭   胸    怀   
yí jiàn tóng bēi dìng hé shān 
一 剑   同   悲  定   河 山   
yě céng yǒu   lèi sǎ mǎn 
也 曾   有    泪  洒 满  
jiāng hǎi shān chuān 
江    海  山   川    
yì shuǐ dèng chè cǐ xīn bú huàn 
一 水   澄   澈  此 心  不 换   
jiàn suǒ xiàng   dào suǒ zài 
剑   所  向      道  所  在  
yì shēn fēng liú 
一 身   风   流  
yì zhǐ chūn shuǐ yàn rán 
一 指  春   水   晏  然  
tà yàn běi   zǒu jiāng nán 
踏 燕  北    走  江    南  
tuī bēi huàn zhǎn 
推  杯  换   盏   
yì zhāo ēn yuàn dōu fù xiào tán 
一 朝   恩 怨   都  付 笑   谈  
cāng shēng nán   hóng chén luàn 
苍   生    难    红   尘   乱   
dàn píng xiōng huái 
但  凭   胸    怀   
yí jiàn tóng bēi dìng hé shān 
一 剑   同   悲  定   河 山   
yě céng yǒu   lèi sǎ mǎn 
也 曾   有    泪  洒 满  
jiāng hǎi shān chuān 
江    海  山   川    
yì shuǐ dèng chè cǐ xīn bú huàn 
一 水   澄   澈  此 心  不 换   
jiàn suǒ xiàng   dào suǒ zài 
剑   所  向      道  所  在  
yì shēn fēng liú 
一 身   风   流  
yì zhǐ chūn shuǐ yàn rán 
一 指  春   水   晏  然  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags