Jian Jia Yin Xiang 蒹葭印象 Jian Jia Impression Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Jian Jia Yin Xiang 蒹葭印象 Jian Jia Impression Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Jian Jia Yin Xiang 蒹葭印象
English Tranlation Name: Jian Jia Impression
Chinese Singer: Ye Li 叶里
Chinese Composer: Meng Hu Qiang Wei 猛虎蔷薇
Chinese Lyrics: Guo Feng 国风

Jian Jia Yin Xiang 蒹葭印象 Jian Jia Impression Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiān jiā cāng cāng bái lù wéi shuāng suǒ wèi yī rén 
蒹   葭  苍   苍   白  露 为  霜     所  谓  伊 人  
zài shuǐ yì fāng sù huí cóng zhī dào zǔ qiě cháng 
在  水   一 方   溯 洄  从   之  道  阻 且  长    
sù yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ zhōng yāng 
溯 游  从   之  宛  在  水   中    央   
jiān jiā qī qī bái lù wèi xī suǒ wèi yī rén 
蒹   葭  萋 萋 白  露 未  曦 所  谓  伊 人  
zài shuǐ zhī méi sù huí cóng zhī dào zǔ qiě jī 
在  水   之  湄  溯 洄  从   之  道  阻 且  跻 
sù yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ zhōng dǐ 
溯 游  从   之  宛  在  水   中    坻 
jiān jiā cǎi cǎi bái lù wèi yǐ suǒ wèi yī rén 
蒹   葭  采  采  白  露 未  已 所  谓  伊 人  
zài shuǐ zhī sì sù huí cóng zhī dào zǔ qiě yòu 
在  水   之  涘 溯 洄  从   之  道  阻 且  右  
sù yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ 
溯 游  从   之  宛  在  水   中    沚  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.