Wednesday, October 4, 2023
HomePopJia 嫁 Marry Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Ye Qing 杨叶卿

Jia 嫁 Marry Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Ye Qing 杨叶卿

Chinese Song Name:Jia 嫁
English Translation Name: Marry
Chinese Singer:  Yang Ye Qing 杨叶卿
Chinese Composer:Feng Hai Bo 冯海波
Chinese Lyrics:Feng Hai Bo 冯海波

Jia 嫁 Marry Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Ye Qing 杨叶卿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mò chéng huà   lì tóng jìng wǎn qīng shā 
墨 成    画    立 铜   镜   挽  轻   纱  
jìng zhōng rén   tīng shēng gē luó yǔ dá 
镜   中    人    听   笙    歌 锣  语 答 
dēng long chéng shuāng mén qián guà 
灯   笼   成    双     门  前   挂  
jiāng sān shēng qíng yì tuò 
将    三  生    情   意 拓  
lǐ bà 
礼 罢 
fèng táng qián yì zhǎn chá 
奉   堂   前   一 盏   茶  
gū niang chū gé bié xiǎo lóu 
姑 娘    出  阁 别  小   楼  
wéi yuàn yǔ jūn gòng bái tóu 
唯  愿   与 君  共   白  头  
xī chuāng jián yǐng sì shuǐ 
西 窗     剪   影   似 水   
qīng fù le wēn róu 
倾   覆 了 温  柔  
zhū shā yì diǎn wéi jūn liú 
朱  砂  一 点   为  君  留  
jīn yù xǐ chèng fú yī xiù 
金  玉 喜 秤    拂 衣 袖  
zhǐ dài bīn sàn zài yǐn jiāo bēi jiǔ 
只  待  宾  散  再  饮  交   杯  酒  
mò chéng huà   lì tóng jìng wǎn qīng shā 
墨 成    画    立 铜   镜   挽  轻   纱  
jìng zhōng rén   tīng shēng gē luó yǔ dá 
镜   中    人    听   笙    歌 锣  语 答 
dēng long chéng shuāng mén qián guà 
灯   笼   成    双     门  前   挂  
jiāng sān shēng qíng yì tuò 
将    三  生    情   意 拓  
lǐ bà 
礼 罢 
fèng táng qián yì zhǎn chá 
奉   堂   前   一 盏   茶  
gū niang chū gé bié xiǎo lóu 
姑 娘    出  阁 别  小   楼  
wéi yuàn yǔ jūn gòng bái tóu 
唯  愿   与 君  共   白  头  
xī chuāng jián yǐng sì shuǐ 
西 窗     剪   影   似 水   
qīng fù le wēn róu 
倾   覆 了 温  柔  
zhū shā yì diǎn wéi jūn liú 
朱  砂  一 点   为  君  留  
jīn yù xǐ chèng fú yī xiù 
金  玉 喜 秤    拂 衣 袖  
zhǐ dài bīn sàn zài yǐn jiāo bēi jiǔ 
只  待  宾  散  再  饮  交   杯  酒  
gū niang chū gé bié xiǎo lóu 
姑 娘    出  阁 别  小   楼  
wéi yuàn yǔ jūn gòng bái tóu 
唯  愿   与 君  共   白  头  
xī chuāng jián yǐng sì shuǐ 
西 窗     剪   影   似 水   
qīng fù le wēn róu 
倾   覆 了 温  柔  
zhū shā yì diǎn wéi jūn liú 
朱  砂  一 点   为  君  留  
jīn yù xǐ chèng fú yī xiù 
金  玉 喜 秤    拂 衣 袖  
zhǐ dài bīn sàn zài yǐn jiāo bēi jiǔ 
只  待  宾  散  再  饮  交   杯  酒  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags