Ji Xiang Feng 祭相逢 Meet At Sacrifice Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi

Ji Xiang Feng 祭相逢 Meet At Sacrifice Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi

Chinese Song Name:Ji Xiang Feng 祭相逢
English Translation Name:Meet At Sacrifice
Chinese Singer:  Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi
Chinese Composer:Li Da Wei 李大为/Wang Le Ding 王乐汀
Chinese Lyrics:Li Da Wei 李大为

Ji Xiang Feng 祭相逢 Meet At Sacrifice Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依 Luo Tianyi

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān sè mù bái yuè shuāng   nǐ tà rù fán chén zhōng 
天   色 暮 白  月  霜       你 踏 入 凡  尘   中    
yún piāo piāo yǐng dàng dàng   fǔ qín jì xiāng féng 
云  飘   飘   影   荡   荡     抚 琴  祭 相    逢   
xiāo shēng hán wàng níng móu   bèi shè rù hún pò zhōng 
箫   声    寒  望   凝   眸    被  摄  入 魂  魄 中    
yuàn wǒ yǒu xǐng bù lái de mèng 
愿   我 有  醒   不 来  的 梦   
fán huā suì bái jū xì   luò xù fēi mǎn chéng 
繁  花  碎  白  驹 隙   落  絮 飞  满  城    
qīng shí lù guò kè ā  cōng cōng 
青   石  路 过  客 啊 匆   匆   
cāng shān zhào yàn liú shēng   xiāng sī wéi shuí nóng 
苍   山   照   雁  留  声      相    思 为  谁   浓   
nián zhuǎn hóng chén ài ren lěng fēng zhōng 
辗   转    红   尘   爱 人  冷   风   中    
nǐ zài tiān biān hǎi jiǎo qīng qīng bái yún sì shuǐ liú guāng zhōng 
你 在  天   边   海  角   轻   轻   白  云  似 水   流  光    中    
wǒ wéi nǐ děng rì yuè luò jìn chén āi zhōng 
我 为  你 等   日 月  落  尽  尘   埃 中    
nǐ tà qīng fēng cǎi xiá fú yáo wàn lǐ piān piān ruò jīng hóng 
你 踏 清   风   彩  霞  扶 摇  万  里 翩   翩   若  惊   鸿   
wǒ chén shuì zài nǐ yī yī de fú shēng mèng 
我 沉   睡   在  你 依 依 的 浮 生    梦   
tiān sè mù bái yuè shuāng   nǐ tà rù fán chén zhōng 
天   色 暮 白  月  霜       你 踏 入 凡  尘   中    
yún piāo piāo yǐng dàng dàng   fǔ qín jì xiāng féng 
云  飘   飘   影   荡   荡     抚 琴  祭 相    逢   
xiāo shēng hán wàng níng móu   bèi shè rù hún pò zhōng 
箫   声    寒  望   凝   眸    被  摄  入 魂  魄 中    
yuàn wǒ yǒu xǐng bù lái de mèng 
愿   我 有  醒   不 来  的 梦   
fán huā suì bái jū xì   luò xù fēi mǎn chéng 
繁  花  碎  白  驹 隙   落  絮 飞  满  城    
qīng shí lù guò kè ā  cōng cōng 
青   石  路 过  客 啊 匆   匆   
cāng shān zhào yàn liú shēng   xiāng sī wéi shuí nóng 
苍   山   照   雁  留  声      相    思 为  谁   浓   
nián zhuǎn hóng chén ài ren lěng fēng zhōng 
辗   转    红   尘   爱 人  冷   风   中    
nǐ zài tiān biān hǎi jiǎo qīng qīng bái yún sì shuǐ liú guāng zhōng 
你 在  天   边   海  角   轻   轻   白  云  似 水   流  光    中    
wǒ wéi nǐ děng rì yuè luò jìn chén āi zhōng 
我 为  你 等   日 月  落  尽  尘   埃 中    
nǐ tà qīng fēng cǎi xiá fú yáo wàn lǐ piān piān ruò jīng hóng 
你 踏 清   风   彩  霞  扶 摇  万  里 翩   翩   若  惊   鸿   
wǒ chén shuì zài nǐ yī yī de fú shēng mèng 
我 沉   睡   在  你 依 依 的 浮 生    梦   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.