Ji Hai Za Shi 己亥杂诗 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

Ji Hai Za Shi 己亥杂诗 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

Chinese Song Name:Ji Hai Za Shi 己亥杂诗 
English Translation Name:Miscellaneous Poems Of The 1911
Chinese Singer: Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁
Chinese Composer:He Yi 何仡
Chinese Lyrics:Gong Zi Zhen 龚自珍

Ji Hai Za Shi 己亥杂诗 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qí rán : 
奇 然  : 
luò hóng bú shì wú qíng wù 
落  红   不 是  无 情   物 
huà zuò chūn ní gèng hù huā 
化  作  春   泥 更   护 花  
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
hào dàng lí chóu bái rì xié 
浩  荡   离 愁   白  日 斜  
yín biān dōng zhǐ jí tiān yá 
吟  鞭   东   指  即 天   涯 
qí rán : 
奇 然  : 
luò hóng bú shì wú qíng wù 
落  红   不 是  无 情   物 
huà zuò chūn ní gèng hù huā 
化  作  春   泥 更   护 花  
shěn mì rén : 
沈   谧 仁  : 
hào dàng lí chóu bái rì xié 
浩  荡   离 愁   白  日 斜  
yín biān dōng zhǐ jí tiān yá 
吟  鞭   东   指  即 天   涯 
hé : 
合 : 
luò hóng bú shì wú qíng wù 
落  红   不 是  无 情   物 
huà zuò chūn ní gèng hù huā 
化  作  春   泥 更   护 花  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.