Monday, May 27, 2024
HomePopHuo Duo Yi Ci 活多一次 To Live Once More Lyrics 歌詞 With...

Huo Duo Yi Ci 活多一次 To Live Once More Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ce Tian 侧田 Justin Lo

Chinese Song Name: Huo Duo Yi Ci 活多一次 
English Tranlation Name: To Live Once More
Chinese Singer:  Ce Tian 侧田 Justin Lo
Chinese Composer:  Cousin Fung
Chinese Lyrics:  Chen Yong Qian 陈咏谦

Huo Duo Yi Ci 活多一次 To Live Once More Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ce Tian 侧田 Justin Lo

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tòng tòng kuài kuài gān yì qiān bēi 
痛   痛   快   快   干  一 千   杯  
xiàn shí rèn wǒ bì 
现   实  任  我 避 
diē diē pèng pèng diǎn qǐ xiāng yān 
跌  跌  碰   碰   点   起 香    烟  
yòng jìn lì qù jì 
用   尽  力 去 记 
ài wǒ nà gè de bēi xǐ 
爱 我 那 个 的 悲  喜 
yǎng wǒ nà gè de shēng sǐ 
养   我 那 个 的 生    死 
yí kè wǒ xiǎng cuī huǐ wǒ zì jǐ 
一 刻 我 想    摧  毁  我 自 己 
nà gè shèng dàn bù zhī tiān gāo 
那 个 圣    诞  不 知  天   高  
dà bù tà xuě dì 
大 步 踏 雪  地 
nà cì hàn jì yì shēn fēng shā 
那 次 旱  季 一 身   风   沙  
jué wàng hòu tàn qì 
绝  望   后  叹  气 
wǒ pà wǒ yǐ fēi bù qǐ 
我 怕 我 已 飞  不 起 
ào huǐ de xīn lǐ ō  
懊 悔  的 心  理 噢 
yuán lái lái dào zhè zhǒng nián jì 
原   来  来  到  这  种    年   纪 
rú guǒ ké yǐ huó duō yí cì 
如 果  可 以 活  多  一 次 
shě dé ài dí dāng shí 
舍  得 爱 的 当   时  
yōng bào fù mǔ xiàn yào jìn xiào 
拥   抱  父 母 现   要  尽  孝   
hé qí shē chǐ 
何 其 奢  侈  
rú guǒ ké yǐ zuò duō yí cì 
如 果  可 以 做  多  一 次 
gǎn yú liàn ài dí dāng shí 
敢  于 恋   爱 的 当   时  
bú yào zì sī zhēn xī shēn biān tiān shǐ 
不 要  自 私 珍   惜 身   边   天   使  
yǒu guò cuò zhé fāng dǒng gǎn ēn 
有  过  挫  折  方   懂   感  恩 
dàn shì méi duì xiàng 
但  是  没  对  象    
kàn gòu léng nuǎn fāng zhī gū dān 
看  够  冷   暖   方   知  孤 单  
jìng jìng mì xìn yǎng 
静   静   觅 信  仰   
mǒ mǒ guò qù de fēng shuāng 
抹 抹 过  去 的 风   霜     
què xiào dé qiān qiǎng ō  
却  笑   得 牵   强    噢 
wú yuán wú gù kāi shǐ mò xiǎng 
无 缘   无 故 开  始  默 想    
rú guǒ ké yǐ huó duō yí cì 
如 果  可 以 活  多  一 次 
shě dé ài dí dāng shí 
舍  得 爱 的 当   时  
yōng bào fù mǔ xiàn yào jìn xiào 
拥   抱  父 母 现   要  尽  孝   
hé qí shē chǐ 
何 其 奢  侈  
rú guǒ ké yǐ zuò duō yí cì 
如 果  可 以 做  多  一 次 
gǎn yú liàn ài dí dāng shí 
敢  于 恋   爱 的 当   时  
bú yào zì sī wèi hé zhè me bú zhì 
不 要  自 私 为  何 这  么 不 智  
mái cáng wǒ náo hǎi shēn chù 
埋  藏   我 脑  海  深   处  
céng yǒu guò zhè zhǒng wēn nuǎn 
曾   有  过  这  种    温  暖   
rú guǒ ké yǐ huó duō yí cì 
如 果  可 以 活  多  一 次 
shě dé ài dí dāng shí 
舍  得 爱 的 当   时  
yōng bào fù mǔ xiàn yào jìn xiào 
拥   抱  父 母 现   要  尽  孝   
hé qí shē chǐ 
何 其 奢  侈  
rú guǒ ké yǐ zuò duō yí cì 
如 果  可 以 做  多  一 次 
gǎn yú liàn ài dí dāng shí 
敢  于 恋   爱 的 当   时  
bú pà rèn shū méi rén zhī 
不 怕 认  输  没  人  知  
hé bì děng dào huó duō yí cì 
何 必 等   到  活  多  一 次 
dāng xiǎng qù xiū bǔ shí 
当   想    去 修  补 时  
yīng ài biàn ài bié lǎn bié pà 
应   爱 便   爱 别  懒  别  怕 
chóng tóu kāi shǐ 
重    头  开  始  
rú jīn gěi nǐ zuò duō yí cì 
如 今  给  你 做  多  一 次 
dāng shēn biān yǒu niè qīn shí 
当   身   边   有  摰  亲  时  
bú gù lì shǐ wèi lái hǎo hǎo xiāng chǔ 
不 顾 历 史  未  来  好  好  相    处  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags