Monday, May 20, 2024
HomePopHuai Chun 怀椿 Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA Xi Yin She...

Huai Chun 怀椿 Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Huai Chun 怀椿
English Tranlation Name:  Begin To Think Of Love
Chinese Singer:  HITA Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:   RH
Chinese Lyrics:   RH

Huai Chun 怀椿 Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cǐ jiān hán shǔ 
此 间   寒  暑  
cōng cōng wèi yǒu qī 
匆   匆   未  有  期 
xún fēng jì qù 
寻  风   寄 去 
tiáo tiáo sān bǎi lǐ 
迢   迢   三  百  里 
hòu dé píng shuǐ yǔ mò nì 
候  得 萍   水   与 莫 逆 
tān dé lún huí lǐ xiāng qù 
贪  得 轮  回  里 相    觑 
jù sàn yóu xīn 
聚 散  由  心  
zì shì bǐ xiāng shǒu kě qī 
自 是  比 相    守   可 期 
dǒu rán tiān dì 
陡  然  天   地 
diāo luò yǔ lí xī 
凋   落  与 离 析 
hé chù fēng dòng 
何 处  风   动   
hé chù yǒu xīn zhī lǜ 
何 处  有  新  枝  绿 
cāng hǎi nán xǐ 
沧   海  南  徙 
tuán qù fú yáo yǐ cháng lí 
抟   去 扶 摇  已 长    离 
huái wàn wù 
怀   万  物 
bù rú xiāng chóu yì zhī jǐ 
不 如 相    酬   一 知  己 
sǐ shēng fù xún huán 
死 生    复 循  环   
wǎng lái rú yī 
往   来  如 一 
sì bié lí 
似 别  离 
cóng wèi yú xīn shàng liú hén jì 
从   未  于 心  上    留  痕  迹 
rì yuè lún zhuǎn 
日 月  轮  转    
jīng nián xiāng yī 
经   年   相    依 
zòng shǐ suì yuè kū róng bù kě hù dǐ 
纵   使  岁  月  枯 荣   不 可 互 抵 
bù zhī chūn qiū 
不 知  春   秋  
zěn zhī wú qióng jìn 
怎  知  无 穷    尽  
bú jiàn zhòu yè 
不 见   昼   夜 
zěn jiàn sháo guāng qù 
怎  见   韶   光    去 
wén shì jiān bǎi huì rú yī 
闻  世  间   百  喙  如 一 
yōng xīn dǐ wàn zǎi liú qīng 
拥   心  底 万  载  留  青   
suì suì rú xīn 
岁  岁  如 新  
bú sì diāo líng yòu yí jì 
不 似 凋   零   又  一 季 
wèi guò cāng hǎi 
未  过  沧   海  
zěn zhī cǐ yuè míng 
怎  知  此 月  明   
wèi jiě yīn yóu 
未  解  因  由  
rù yǎn biàn sì zhī xīn 
入 眼  便   似 知  心  
xǐng qù hán shǔ 
醒   去 寒  暑  
mèng lái xiāng féng 
梦   来  相    逢   
wèi yǒu qī 
未  有  期 
zhì cǐ shēn 
置  此 身   
dàn kàn dōng lái fù qiū jì 
淡  看  冬   来  赴 秋  寂 
tiān dì zhōng fù qīng 
天   地 终    覆 倾   
cháng shēng guī jì 
长    生    归  寂 
duō nián hòu 
多  年   后  
xīn huái zài shēng bú jiàn chūn lì 
新  槐   再  生    不 见   椿   立 
zhī tòng wú fēng 
枝  恸   无 风   
yè qì wú yǔ 
叶 泣 无 雨 
hǎo sì suó yǒu yuán fèn 
好  似 所  有  缘   分  
cháo shēng mù sǐ báo rú chán yì 
朝   生    暮 死 薄  如 蝉   翼 
wéi nǐ zài wǒ xīn tóu 
唯  你 在  我 心  头  
zhōu ér fù shǐ shēng shēng bù xī 
周   而 复 始  生    生    不 息 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags