Wednesday, April 24, 2024
HomePopHua Yue Yuan 花月愿 Flower Moon Wish Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Hua Yue Yuan 花月愿 Flower Moon Wish Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Chinese Song Name:Hua Yue Yuan 花月愿
English Translation Name: Flower Moon Wish
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Hu Xia
Chinese Composer:Chen Peng Jie 陈鹏杰
Chinese Lyrics:Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu 易者连消醉清酒

Hua Yue Yuan 花月愿 Flower Moon Wish Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén jiān yí zhào miàn   chuī jīn juǎn 
人  间   一 照   面     吹   襟  卷   
shì piān rán jīng jiē 
是  翩   然  惊   嗟  
bú bì wèn   bēi shuǐ jiù tí rú hé jué 
不 必 问    杯  水   旧  题 如 何 决  
tiān dào jiàn   féng mó yù xiān jiē yí niàn 
天   道  见     逢   魔 遇 仙   皆  一 念   
shàng yuán jié zhí huā   qiě zhàng jiàn 
上    元   节  执  花    且  仗    剑   
zhào yǐng huáng jīn miàn 
照   影   黄    金  面   
chuí xiù hé qǐ huà juàn 
垂   袖  合 起 画  卷   
shuí rén bù shào nián 
谁   人  不 少   年   
wú shēng zhàn huǒ fēn fēi   fù miàn 
无 声    战   火  纷  飞    覆 面   
huà zuò jīn rì qīng fēng   fú miàn 
化  作  今  日 清   风     拂 面   
bú jù chén shuāng mǎn jiān   shēn zài wú jiàn 
不 惧 尘   霜     满  肩     身   在  无 间   
xuè yǔ zhē jìn dào xuán   gū yuè 
血  雨 遮  尽  倒  悬     孤 月  
líng dòng jī suì wú biān   hǎo yè 
绫   动   击 碎  无 边     好  夜 
jiàn dé màn tiān yín dié   fēi jǐng rù yǎn 
见   得 漫  天   银  蝶    飞  景   入 眼  
huò xiào pú qí   yí shì suī jiǎn 
或  笑   菩 荠   一 室  虽  简   
dàn lòu mǎn chuāng jiǎo jié yuè 
但  漏  满  窗     皎   洁  月  
yǒu rén   qīng bǎ bǐ shí huái zhōng jiàn 
有  人    轻   把 彼 时  怀   中    剑   
chuī zuò yín dié 
吹   作  银  蝶  
sī zhú guǎn xián   tiān shàng kāi yàn 
丝 竹  管   弦     天   上    开  宴  
yě wú yǎ xìng dēng jīn diàn 
也 无 雅 兴   登   金  殿   
xīn huái qiān bān hǎo fēng jǐng 
心  怀   千   般  好  风   景   
cái   hǎo huā hǎo yuè wǒ dú jiàn 
才    好  花  好  月  我 独 见   
rén jiān yí zhào miàn   chuī jīn juǎn 
人  间   一 照   面     吹   襟  卷   
shì piān rán jīng jiē 
是  翩   然  惊   嗟  
bú bì wèn   bēi shuǐ jiù tí rú hé jué 
不 必 问    杯  水   旧  题 如 何 决  
tiān dào jiàn   féng mó yù xiān jiē yí niàn 
天   道  见     逢   魔 遇 仙   皆  一 念   
yě céng jiāng léng jiǎo 
也 曾   将    棱   角   
yǔ fēng xuě 
与 风   雪  
wēn shùn chéng zhǎng yè 
温  顺   成    长    夜 
cùn xīn bù xū zì lián 
寸  心  不 须 自 怜   
hé yuè wú yuán quē 
何 月  无 圆   缺  
wǒ jiè tiān guāng yì lǚ   zhào yè 
我 借  天   光    一 缕   照   夜 
cái jiāng shì zhōng bēi huān   kàn biàn 
才  将    世  中    悲  欢     看  遍   
gèng zhī cāng hǎi bù qiān   cǐ jiān rén jiān 
更   知  沧   海  不 迁     此 间   人  间   
xuè yǔ zhē jìn dào xuán   gū yuè 
血  雨 遮  尽  倒  悬     孤 月  
líng dòng jī suì wú biān   hǎo yè 
绫   动   击 碎  无 边     好  夜 
jiàn dé màn tiān yín dié   fēi jǐng rù yǎn 
见   得 漫  天   银  蝶    飞  景   入 眼  
huò xiào pú qí   yí shì suī jiǎn 
或  笑   菩 荠   一 室  虽  简   
dàn lòu mǎn chuāng jiǎo jié yuè 
但  漏  满  窗     皎   洁  月  
yǒu rén qīng bǎ bǐ shí huái zhōng jiàn 
有  人  轻   把 彼 时  怀   中    剑   
chuī zuò yín dié 
吹   作  银  蝶  
sī zhú guǎn xián   tiān shàng kāi yàn 
丝 竹  管   弦     天   上    开  宴  
yě wú yǎ xìng dēng jīn diàn 
也 无 雅 兴   登   金  殿   
xīn huái qiān bān hǎo fēng jǐng 
心  怀   千   般  好  风   景   
cái   hǎo huā hǎo yuè wǒ dú jiàn 
才    好  花  好  月  我 独 见   
mò xiào pú qí   yí shì suī jiǎn 
莫 笑   菩 荠   一 室  虽  简   
dàn yě rú xīn zài táo yuán 
但  也 如 心  在  桃  源   
yǒu rén xián zuò fēng lín jiān shào nián 
有  人  闲   作  枫   林  间   少   年   
qiǎo rán rù yǎn 
悄   然  入 眼  
tiān dì xiǔ miè   cháng yè jiāng yuǎn 
天   地 朽  灭    长    夜 将    远   
réng fù cāng shēng nián shào yuē 
仍   赴 苍   生    年   少   约  
xīn huái qiān bān hǎo fēng jǐng 
心  怀   千   般  好  风   景   
jiàn   hǎo huā hǎo yuè míng wǒ yǎn 
见     好  花  好  月  明   我 眼  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags