Wednesday, May 22, 2024
HomePopHua Xia Yi Guan 华夏衣冠 Huaxia Clothes Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Hua Xia Yi Guan 华夏衣冠 Huaxia Clothes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yu Qun Xing 华语群星

Chinese Song Name: Hua Xia Yi Guan 华夏衣冠
English Tranlation Name: Huaxia Clothes
Chinese Singer: Hua Yu Qun Xing 华语群星
Chinese Composer: Chen Peng Jie 陈鹏杰
Chinese Lyrics: Wei Le Shi Zi Tou 为了狮子头

Hua Xia Yi Guan 华夏衣冠 Huaxia Clothes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Yu Qun Xing 华语群星

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dǒng zhēn : 
董   真   : 
huá xià yī guàn jǐn xiù cáng 
华  夏  衣 冠   锦  绣  藏   
wǔ qiān suì yāng yāng 
五 千   岁  泱   泱   
yún shān duō máng máng 
云  山   多  茫   茫   
xǔ duō kuí : 
许 多  葵  : 
fú zhāng zhī měi yào sì fāng 
服 章    之  美  耀  四 方   
yōu yōu suì yuè cháng 
悠  悠  岁  月  长    
hé tú : 
河 图 : 
huá xià qiān qiū lǐ yí bāng 
华  夏  千   秋  礼 仪 邦   
zhí qǔ shòu yǐ zhāng 
直  曲 绶   以 璋    
jīn bù yáo shàng é  huáng 
金  步 摇  上    额 黄    
chén yuè bīn : 
陈   粤  彬  : 
cuǐ càn guī lì wàn shì fāng 
璀  璨  瑰  丽 万  世  芳   
yáo yìng shí èr wén zhāng 
遥  映   十  二 纹  章    
hé tú + xǔ duō kuí : 
河 图 + 许 多  葵  : 
tiān dì qǔ xuán huáng 
天   地 取 玄   黄    
chuán chéng qiān zǎi yǔ yán huáng 
传    承    千   载  与 炎  黄    
huá fú zhì yī yǔ cháng 
华  服 至  衣 与 裳    
chóng xiàn fēng liú tì tǎng 
重    现   风   流  倜 傥   
dǒng zhēn + chén yuè bīn : 
董   贞   + 陈   粤  彬  : 
góng shǒu yóu sì hǎi 
拱   手   游  四 海  
xiào miàn yíng bā fāng 
笑   面   迎   八 方   
hái kàn jīn rì zhāo yáng 
还  看  今  日 朝   阳   
xuán shāng : 
玄   觞    : 
ní cháng qǐ luó yī mèi yáng 
霓 裳    绮 罗  衣 袂  扬   
huáng huáng rú dà rì 
煌    煌    如 大 日 
jiǎo jiǎo sì yuè guāng 
皎   皎   似 月  光    
shǎo sī mìng : 
少   司 命   : 
qīng qīng zǐ jīn yáo xiāng wàng 
青   青   子 衿  遥  相    望   
zhǎn shèng shì huá zhāng 
展   盛    世  华  章    
yīn pín guài wu : 
音  频  怪   物 : 
yǔ zǐ tóng páo zèng jí xiáng 
与 子 同   袍  赠   吉 祥    
xì dài yǒu kuān xiù 
系 带  有  宽   袖  
jiāo lǐng yòu rèn zhāng yáng 
交   领   右  衽  张    扬   
zhòu yáng : 
昼   阳   : 
jiān jiā cāng cāng bái lù shuāng 
蒹   葭  苍   苍   白  露 霜     
yī rén zài shuǐ yì fāng 
伊 人  在  水   一 方   
lǎo yāo + xuán shāng : 
老  妖  + 玄   觞    : 
tiān dì qǔ xuán huáng 
天   地 取 玄   黄    
chuán chéng qiān zǎi yǔ yán huáng 
传    承    千   载  与 炎  黄    
huá fú zhì yī yǔ cháng 
华  服 至  衣 与 裳    
chóng xiàn fēng liú tì tǎng 
重    现   风   流  倜 傥   
zhòu yáng + shǎo sī mìng : 
昼   阳   + 少   司 命   : 
góng shǒu yóu sì hǎi 
拱   手   游  四 海  
xiào miàn yíng bā fāng 
笑   面   迎   八 方   
hái kàn jīn rì zhāo yáng 
还  看  今  日 朝   阳   
hé : 
合 : 
tiān dì qǔ xuán huáng 
天   地 取 玄   黄    
chuán chéng qiān zǎi yǔ yán huáng 
传    承    千   载  与 炎  黄    
huá fú zhì yī yǔ cháng 
华  服 至  衣 与 裳    
chóng xiàn fēng liú tì tǎng 
重    现   风   流  倜 傥   
góng shǒu yóu sì hǎi 
拱   手   游  四 海  
xiào miàn yíng bā fāng 
笑   面   迎   八 方   
hái kàn jīn rì zhāo yáng 
还  看  今  日 朝   阳   
hái kàn jīn rì zhāo yáng 
还  看  今  日 朝   阳   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags