Friday, December 8, 2023
HomePopHua Kai Yan Yi Gui 花开燕已归 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Heng...

Hua Kai Yan Yi Gui 花开燕已归 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Heng Xiao Zhi 衡小只

Chinese Song Name:Hua Kai Yan Yi Gui 花开燕已归
English Translation Name:Flowers Bloom And Swallows Return
Chinese Singer: Heng Xiao Zhi 衡小只
Chinese Composer:Fang Xue Jiao 房雪娇
Chinese Lyrics:Jie Mo 芥末

Hua Kai Yan Yi Gui 花开燕已归 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Heng Xiao Zhi 衡小只

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
dēnɡ yì zhǎn   mènɡ yì huí 
灯   一 盏     梦   一 回  
sì yuè yán shànɡ niǎo ér fēi 
四 月  檐  上    鸟   儿 飞  
xié fēnɡ xiáo yǔ tàn huā ruǐ 
斜  风   小   雨 探  花  蕊  
zhī tí shēnɡ shēnɡ huàn lù shuǐ 
枝  啼 声    声    唤   露 水   
luò bù kuǎn kuǎn línɡ ér cuì 
落  步 款   款   铃   儿 脆  
zhǐ shǒu zhāi xīnɡ qīnɡ fēnɡ zhuì 
只  手   摘   星   清   风   坠   
yuǎn jiānɡ dēnɡ huǒ yuè zuò péi 
远   江    灯   火  月  作  陪  
shí ɡuānɡ tónɡ chén xián ɡē zuì 
时  光    同   尘   弦   歌 醉  
bù zhī hé shí yòu yì bēi 
不 知  何 时  又  一 杯  
huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
dēnɡ yì zhǎn   mènɡ yì huí 
灯   一 盏     梦   一 回  
luó xiù luàn qiū shuǐ 
罗  袖  乱   秋  水   
wànɡ bú jiàn   de shēn suì 
望   不 见     的 深   邃  
hónɡ chén xì fā wěi 
红   尘   系 发 尾  
wǎn qīnɡ sī   qínɡ yǔ shuí 
绾  青   丝   情   予 谁   
bú ɡuò tán zhǐ yì huī 
不 过  弹  指  一 挥  
yáo xiānɡ tàn   chénɡ yì zhuī 
遥  相    叹    成    忆 追   
huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
luò yì chánɡ   lěnɡ jiǔ zuì 
落  意 长      冷   酒  醉  
yè wǎn duō qiáo cuì 
夜 晚  多  憔   悴  
yáo yè zhe   de wēi ruí 
摇  曳 着    的 葳  蕤  
bǎi zhuǎn yòu qiān huí 
百  转    又  千   回  
shǔ bù qīnɡ   xiānɡ sī pèi 
数  不 清     相    思 佩  
qiě zhuì rù xīnɡ hé měi 
且  坠   入 星   河 美  
wēn rán rù shuì 
温  然  入 睡   
sì yuè yán shànɡ niǎo ér fēi 
四 月  檐  上    鸟   儿 飞  
xié fēnɡ xiáo yǔ tàn huā ruǐ 
斜  风   小   雨 探  花  蕊  
zhī tí shēnɡ shēnɡ huàn lù shuǐ 
枝  啼 声    声    唤   露 水   
luò bù kuǎn kuǎn línɡ ér cuì 
落  步 款   款   铃   儿 脆  
zhǐ shǒu zhāi xīnɡ qīnɡ fēnɡ zhuì 
只  手   摘   星   清   风   坠   
yuǎn jiānɡ dēnɡ huǒ yuè zuò péi 
远   江    灯   火  月  作  陪  
shí ɡuānɡ tónɡ chén xián ɡē zuì 
时  光    同   尘   弦   歌 醉  
bù zhī hé shí yòu yì bēi 
不 知  何 时  又  一 杯  
huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
dēnɡ yì zhǎn   mènɡ yì huí 
灯   一 盏     梦   一 回  
luó xiù luàn qiū shuǐ 
罗  袖  乱   秋  水   
wànɡ bú jiàn   de shēn suì 
望   不 见     的 深   邃  
hónɡ chén xì fā wěi 
红   尘   系 发 尾  
wǎn qīnɡ sī   qínɡ yǔ shuí 
绾  青   丝   情   予 谁   
bú ɡuò tán zhǐ yì huī 
不 过  弹  指  一 挥  
yáo xiānɡ tàn   chénɡ yì zhuī 
遥  相    叹    成    忆 追   
huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
luò yì chánɡ   lěnɡ jiǔ zuì 
落  意 长      冷   酒  醉  
yè wǎn duō qiáo cuì 
夜 晚  多  憔   悴  
yáo yè zhe   de wēi ruí 
摇  曳 着    的 葳  蕤  
bǎi zhuǎn yòu qiān huí 
百  转    又  千   回  
shǔ bù qīnɡ   xiānɡ sī pèi 
数  不 清     相    思 佩  
qiě zhuì rù xīnɡ hé měi   wēn rán rù shuì 
且  坠   入 星   河 美    温  然  入 睡   
huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
dēnɡ yì zhǎn   mènɡ yì huí 
灯   一 盏     梦   一 回  
luó xiù luàn qiū shuǐ 
罗  袖  乱   秋  水   
wànɡ bú jiàn   de shēn suì 
望   不 见     的 深   邃  
hónɡ chén xì fā wěi 
红   尘   系 发 尾  
wǎn qīnɡ sī   qínɡ yǔ shuí 
绾  青   丝   情   予 谁   
bú ɡuò tán zhǐ yì huī 
不 过  弹  指  一 挥  
yáo xiānɡ tàn   chénɡ yì zhuī 
遥  相    叹    成    忆 追   
huā kāi yàn yǐ ɡuī 
花  开  燕  已 归  
luò yì chánɡ   lěnɡ jiǔ zuì 
落  意 长      冷   酒  醉  
yè wǎn duō qiáo cuì 
夜 晚  多  憔   悴  
yáo yè zhe   de wēi ruí 
摇  曳 着    的 葳  蕤  
bǎi zhuǎn yòu qiān huí 
百  转    又  千   回  
shǔ bù qīnɡ   xiānɡ sī pèi 
数  不 清     相    思 佩  
qiě zhuì rù xīnɡ hé měi   wēn rán rù shuì 
且  坠   入 星   河 美    温  然  入 睡   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags