Thursday, October 5, 2023
HomePopHua Jiang Nan 话江南 Words Of Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Hua Jiang Nan 话江南 Words Of Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Nan Cheng 江南诚

Chinese Song Name: Hua Jiang Nan 话江南
English Translation Name: Words Of Jiangnan
Chinese Singer: Jiang Nan Cheng 江南诚
Chinese Composer: Jue
Chinese Lyrics: Yu Xi Jian 羽晰溅

Hua Jiang Nan 话江南 Words Of Jiangnan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Nan Cheng 江南诚

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng nán yān yǔ   chūn sè mèi 
江    南  烟  雨   春   色 媚  
huā ér   rǎn shān qīng   rǎn shān qīng 
花  儿   染  山   青     染  山   青   
chá dǐng lǐ   hēng zhe píng hú qiū yuè hé fēng jǐng 
茶  鼎   里   哼   着  平   湖 秋  月  和 风   景   
lóu wài lóu zhōng wǔ yàn gē   zhū huā ér nòng yǐng 
楼  外  楼  中    舞 雁  歌   珠  花  儿 弄   影   
jiǎng shēng dēng yǐng   hèn fēng wǎn 
桨    声    灯   影     恨  风   晚  
yì shāng yì yǒng   yì shāng yì yǒng 
一 觞    一 咏     一 觞    一 咏   
cǎi dào fēng yuè wú biān   shuí yòu xiāng féng mèng zhōng 
采  到  风   月  无 边     谁   又  相    逢   梦   中    
zuì huā yīn lǐ shù fēng liú   zhī jǐ nán qiú 
醉  花  阴  里 数  风   流    知  己 难  求  
xiǎo chuāng héng fú huà jiāng nán   huà jiāng nán 
小   窗     横   幅 画  江    南    画  江    南  
xiāng sī yōu   diǎn diǎn qīng chóu dēng xià xiū   dēng xià xiū 
相    思 悠    点   点   清   愁   灯   下  休    灯   下  休  
wù zhōng huā   mèng lǐ chóng féng bù zhī qū jìng yōu 
雾 中    花    梦   里 重    逢   不 知  曲 径   幽  
jiāng nán zǎo zài xīn zhōng liú   xīn zhōng liú 
江    南  早  在  心  中    留    心  中    留  
qīng cí zǐ shā zǎi jiāng nán   zǎi jiāng nán 
青   瓷 紫 砂  载  江    南    载  江    南  
xiāng sī chóu   huà zuò kǔ chá shé jiān jiǔ   shé jiān jiǔ 
相    思 愁     化  作  苦 茶  舌  尖   酒    舌  尖   酒  
sù qiān nán   chuán jiāng nán yì   xī shuǐ kōng zì liú 
宿 迁   南    传    江    南  意   溪 水   空   自 流  
jiāng nán zhǐ shì jǐng yī jiù 
江    南  只  是  景   依 旧  
jiǎng shēng dēng yǐng   hèn fēng wǎn 
桨    声    灯   影     恨  风   晚  
yì shāng yì yǒng   yì shāng yì yǒng 
一 觞    一 咏     一 觞    一 咏   
cǎi dào fēng yuè wú biān   shuí yòu xiāng féng mèng zhōng 
采  到  风   月  无 边     谁   又  相    逢   梦   中    
zuì huā yīn lǐ shù fēng liú   zhī jǐ nán qiú 
醉  花  阴  里 数  风   流    知  己 难  求  
xiǎo chuāng héng fú huà jiāng nán   huà jiāng nán 
小   窗     横   幅 画  江    南    画  江    南  
xiāng sī yōu   diǎn diǎn qīng chóu dēng xià xiū   dēng xià xiū 
相    思 悠    点   点   清   愁   灯   下  休    灯   下  休  
wù zhōng huā   mèng lǐ chóng féng bù zhī qū jìng yōu 
雾 中    花    梦   里 重    逢   不 知  曲 径   幽  
jiāng nán zǎo zài xīn zhōng liú   xīn zhōng liú 
江    南  早  在  心  中    留    心  中    留  
qīng cí zǐ shā zǎi jiāng nán 
青   瓷 紫 砂  载  江    南  
xiāng sī chóu   huà zuò kǔ chá shé jiān jiǔ 
相    思 愁     化  作  苦 茶  舌  尖   酒  
sù qiān nán chuán jiāng nán yì   mén qián xī shuǐ kōng zì liú 
宿 迁   南  传    江    南  意   门  前   溪 水   空   自 流  
jiāng nán zhǐ shì jǐng yī jiù 
江    南  只  是  景   依 旧  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags