Saturday, March 2, 2024
HomePopHu Xin Ting Kan Xue 湖心亭看雪 Watching The Snow In The Lake...

Hu Xin Ting Kan Xue 湖心亭看雪 Watching The Snow In The Lake Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ke Xiao Cong 一棵小葱 Yi Si 一丝

Chinese Song Name:Hu Xin Ting Kan Xue 湖心亭看雪 
English Translation Name:Watching The Snow In The Lake Pavilion 
Chinese Singer: Yi Ke Xiao Cong 一棵小葱 Yi Si 一丝
Chinese Composer:Yi Si 一丝
Chinese Lyrics:Zhang Dai 张岱

Hu Xin Ting Kan Xue 湖心亭看雪 Watching The Snow In The Lake Pavilion Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ke Xiao Cong 一棵小葱 Yi Si 一丝

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chóng zhēn wǔ nián shí èr yuè 
崇    祯   五 年   十  二 月  
yú zhù xī hú 
余 住  西 湖 
dà xuě sān rì 
大 雪  三  日 
hú zhōng rén niǎo shēng jù jué 
湖 中    人  鸟   声    俱 绝  
shì rì gèng dìng yǐ 
是  日 更   定   矣 
yú ná yì xiǎo zhōu 
余 拏 一 小   舟   
yōng cuì yī lú huǒ 
拥   毳  衣 炉 火  
dú wǎng hú xīn tíng kàn xuě 
独 往   湖 心  亭   看  雪  
wù sōng hàng dàng 
雾 凇   沆   砀   
tiān yǔ yún yǔ shān yǔ shuǐ 
天   与 云  与 山   与 水   
shàng xià yì bái 
上    下  一 白  
hú shàng yǐng zi 
湖 上    影   子 
wéi cháng dī yì hén 
惟  长    堤 一 痕  
hú xīn tíng yì diǎn 
湖 心  亭   一 点   
yǔ yú zhōu yí jiè 
与 余 舟   一 芥  
zhōu zhōng rén liǎng sān lì ér yǐ 
舟   中    人  两    三  粒 而 已 
dào tíng shàng yǒu liǎng rén pū zhān duì zuò 
到  亭   上    有  两    人  铺 毡   对  坐  
yì tóng zǐ shāo jiǔ lú zhèng fèi 
一 童   子 烧   酒  炉 正    沸  
jiàn yú dà xǐ yuē 
见   余 大 喜 曰  
hú zhōng yān dé gèng yǒu cǐ rén 
湖 中    焉  得 更   有  此 人  
lā yú tóng yǐn 
拉 余 同   饮  
tóng yǐn 
同   饮  
yú qiáng yǐn sān dà bái ér bié 
余 强    饮  三  大 白  而 别  
wèn qí xìng shì shì jīn líng rén 
问  其 姓   氏  是  金  陵   人  
yú qiáng yǐn sān dà bái ér bié 
余 强    饮  三  大 白  而 别  
kè cǐ 
客 此 
kè cǐ 
客 此 
jí xià chuán 
及 下  船    
zhōu zǐ nán nán yuē 
舟   子 喃  喃  曰  
mò shuō xiàng gong chī 
莫 说   相    公   痴  
gèng yǒu chī sì xiàng gong zhě 
更   有  痴  似 相    公   者  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags