Hu Bei Bao Wei Zhan 湖北保卫战 The Battle Of Hubei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry Yuan Shan Shan 袁姗姗 Mabel Yuan Xiao Nian Gao 小年糕

Hu Bei Bao Wei Zhan 湖北保卫战 The Battle Of Hubei Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Hu Bei Bao Wei Zhan 湖北保卫战
English Tranlation Name: The Battle Of Hubei 
Chinese Singer: Huo Zun 霍尊 Henry Yuan Shan Shan 袁姗姗 Mabel Yuan Xiao Nian Gao 小年糕
Chinese Composer: Sun Yong Zhi 孙涌智
Chinese Lyrics: Sun Yong Zhi 孙涌智 Liu Jun Wu 柳俊武

Hu Bei Bao Wei Zhan 湖北保卫战 The Battle Of Hubei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry Yuan Shan Shan 袁姗姗 Mabel Yuan Xiao Nian Gao 小年糕

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huò zūn : 
霍  尊  : 
huáng hè lóu 
黄    鹤 楼  
jiāng hàn guān 
江    汉  关   
fāng cǎo qī qíng chuān 
芳   草  萋 晴   川    
yè lái fēng yǔ bié mèng hán 
夜 来  风   雨 别  梦   寒  
shì shuǐ guò liú nián 
逝  水   过  流  年   
yuán shān shān : 
袁   姗   姗   : 
tiān jì kuān 
天   际 宽   
è  fēi làng 
遏 飞  浪   
bái yī wǔ piān xiān 
白  衣 舞 翩   跹   
léi shān huǒ shān shān lián shān 
雷  山   火  山   山   连   山   
hú běi bǎo wèi zhàn 
湖 北  保  卫  战   
xiǎo nián gāo : 
小   年   糕  : 
zhà miàn wō   rè gān miàn 
炸  面   窝   热 干  面   
xiào gǎn de má táng jiāng jūn de xiàn 
孝   感  的 麻 糖   将    军  的 县   
liù dù qiáo de nǘ zǐ dà bié shān de hàn 
六  渡 桥   的 女 子 大 别  山   的 汉  
hàn yáng de tié shuǐ hóng le tiān 
汉  阳   的 铁  水   红   了 天   
yuán shān shān : 
袁   姗   姗   : 
huáng hè lóu 
黄    鹤 楼  
jiāng hàn guān 
江    汉  关   
fāng cǎo lǜ qíng chuān 
芳   草  绿 晴   川    
èr yuè chūn fēng rǎn bái fān 
二 月  春   风   染  白  帆  
zhōng shēng qiāo kè chuán 
钟    声    敲   客 船    
huò zūn : 
霍  尊  : 
tiān jì liú 
天   际 流  
bō làng kuān 
波 浪   宽   
xìng huā fēi màn tiān 
杏   花  飞  漫  天   
wèn jūn bié hòu kě wú yàng 
问  君  别  后  可 无 恙   
bǎ jiǔ xù yú huān 
把 酒  叙 余 欢   
huò zūn + yuán shān shān : 
霍  尊  + 袁   姗   姗   : 
tiān jì liú 
天   际 流  
bō làng kuān 
波 浪   宽   
xìng huā fēi màn tiān 
杏   花  飞  漫  天   
wèn jūn bié hòu kě wú yàng 
问  君  别  后  可 无 恙   
bǎ jiǔ xù yú huān 
把 酒  叙 余 欢   
huò zūn : 
霍  尊  : 
guī qù xié yáng bú chàng wǎn 
归  去 斜  阳   不 唱    晚  
huò zūn + yuán shān shān : 
霍  尊  + 袁   姗   姗   : 
dēng huǒ xù yú huān 
灯   火  续 余 欢   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.