Monday, March 4, 2024
HomePopHong Chen Xiang Fu 红尘相负 Disappoint Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Hong Chen Xiang Fu 红尘相负 Disappoint Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Yi Huan 羅奕欢

Chinese Song Name:Hong Chen Xiang Fu 红尘相负 
English Translation Name:Disappoint Each Other
Chinese Singer: Luo Yi Huan 羅奕欢
Chinese Composer:Luo Yi Huan 羅奕欢
Chinese Lyrics:Feng Huang Wei Gui He Chang Yi 凤凰未归何长忆

Hong Chen Xiang Fu 红尘相负 Disappoint Each Other Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Yi Huan 羅奕欢

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nǚ : 
女 : 
huā jiān yáo kàn qǐ xiāng sī 
花  间   遥  看  起 相    思 
zì cǐ sī liang wú kě jì 
自 此 思 量    无 可 计 
wéi jūn xǔ xià hóng chén sī 
为  君  许 下  红   尘   丝 
qíng shēn sì hǎi cuò fù shuí 
情   深   似 海  错  付 谁   
nán : 
男  : 
fán huā sì jǐn jiǎn wéi yì 
繁  花  似 锦  剪   为  忆 
hèn jūn qíng báo wǒ xīn chī 
恨  君  情   薄  我 心  痴  
biàn tǐ lín shāng wú qián shì 
遍   体 鳞  伤    无 前   世  
jiù cǐ zuò bié hóng chén jí 
就  此 作  别  红   尘   疾 
hóng chén duō xiāo hún 
红   尘   多  销   魂  
zhǐ hèn yǔ jūn shí 
只  恨  与 君  识  
wù wǒ fāng huá suì 
误 我 芳   华  岁  
qíng shēn zhōng xiāng lí 
情   深   终    相    离 
nǚ : 
女 : 
rén jiān ruò xiāng yì 
人  间   若  相    忆 
nán píng xīn tóu yì 
难  平   心  头  意 
wù wǒ fāng huá suì 
误 我 芳   华  岁  
yuàn wú xiāng sī jí 
愿   无 相    思 疾 
nán : 
男  : 
huā jiān yáo kàn qǐ xiāng sī 
花  间   遥  看  起 相    思 
zì cǐ sī liang wú kě jì 
自 此 思 量    无 可 计 
wéi jūn xǔ xià hóng chén sī 
为  君  许 下  红   尘   丝 
qíng shēn sì hǎi cuò fù shuí 
情   深   似 海  错  付 谁   
nǚ : 
女 : 
fán huā sì jǐn jiǎn wéi yì 
繁  花  似 锦  剪   为  忆 
hèn jūn qíng báo wǒ xīn chī 
恨  君  情   薄  我 心  痴  
biàn tǐ lín shāng wú qián shì 
遍   体 鳞  伤    无 前   世  
jiù cǐ zuò bié hóng chén jí 
就  此 作  别  红   尘   疾 
nán : 
男  : 
hóng chén duō xiāo hún 
红   尘   多  销   魂  
zhǐ hèn yǔ jūn shí 
只  恨  与 君  识  
wù wǒ fāng huá suì 
误 我 芳   华  岁  
qíng shēn zhōng xiāng lí 
情   深   终    相    离 
nǚ : 
女 : 
rén jiān ruò xiāng yì 
人  间   若  相    忆 
nán píng xīn tóu yì 
难  平   心  头  意 
wù wǒ fāng huá suì 
误 我 芳   华  岁  
yuàn wú xiāng sī jí 
愿   无 相    思 疾 
nán : 
男  : 
zài yù rén jiān shì 
再  遇 人  间   事  
huā jiàn zuò yuán zhǐ 
花  间   作  缘   止  
yú shēng wú xiāng shí 
余 生    无 相    识  
gù rén mò xiāng yī 
故 人  莫 相    医 
nǚ : 
女 : 
zài yù rén jiān shì 
再  遇 人  间   事  
huā jiàn zuò yuán zhǐ 
花  间   作  缘   止  
yú shēng wú xiāng shí 
余 生    无 相    识  
gù rén mò xiāng yī 
故 人  莫 相    医 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags