Tuesday, February 27, 2024
HomePopHong Chen Nv Zi 红尘女子 Red Dust Woman Lyrics 歌詞 With...

Hong Chen Nv Zi 红尘女子 Red Dust Woman Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xue Zhi Qian 薛之谦 Joker Xue

Chinese Song Name: Hong Chen Nv Zi 红尘女子
English Tranlation Name: Red Dust Woman 
Chinese Singer: Xue Zhi Qian 薛之谦 Joker Xue
Chinese Composer: Xue Zhi Qian 薛之谦 Joker Xue
Chinese Lyrics: Xue Zhi Qian 薛之谦 Joker Xue

Hong Chen Nv Zi 红尘女子 Red Dust Woman  Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xue Zhi Qian 薛之谦 Joker Xue                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

gōng zǐ suí biàn chū shǒu sān qiān jīn 
公   子 随  便   出  手   三  千   金  
kě fǒu zhī dào wǒ xīn suì 
可 否  知  道  我 心  碎  
guān shàng fáng mén bié wèn 
关   上    房   门  别  问  
wǒ zài sī niàn shuí 
我 在  思 念   谁   
gōng zǐ xiàn mù nǐ tiān shēng fù guì 
公   子 羡   慕 你 天   生    富 贵  
bú yòng guǎn míng lì shì fēi 
不 用   管   名   利 是  非  
shuí lái cā qù 
谁   来  擦 去 
hóng chén nǘ zǐ de yǎn lèi 
红   尘   女 子 的 眼  泪  
cǐ shí cǐ kè cǐ jǐng 
此 时  此 刻 此 景   
yǒu nǐ bié wú suǒ qiú 
有  你 别  无 所  求  
wú yōu wú chóu wú jīn 
无 忧  无 愁   无 金  
wú yín yǒu nǐ yǒu wǒ 
无 银  有  你 有  我 
yuàn liáng shǒu qīng fēng 
愿   两    手   清   风   
guì zhě bù dǒng 
贵  者  不 懂   
ài nǐ rú pán shí bú dòng 
爱 你 如 磐  石  不 动   
ài rú pán shí yǐ suì 
爱 如 磐  石  已 碎  
cái zhī jīn shì yuán miè 
才  知  今  世  缘   灭  
ài lǐ qiān zuì yǔ nǐ 
爱 里 千   醉  与 你 
zuì hòu yí yè 
最  后  一 夜 
tuī kāi míng lì zhī mén 
推  开  名   利 之  门  
jiàn nǐ róng huá fù guì 
见   你 荣   华  富 贵  
kè xià shāng hén lái shì 
刻 下  伤    痕  来  世  
yǔ nǐ xiāng jiàn 
与 你 相    见   
gōng zǐ suí biàn chū shǒu sān qiān jīn 
公   子 随  便   出  手   三  千   金  
kě fǒu zhī dào wǒ xīn suì 
可 否  知  道  我 心  碎  
guān shàng fáng mén bié wèn 
关   上    房   门  别  问  
wǒ zài sī niàn shuí 
我 在  思 念   谁   
gōng zǐ xiàn mù nǐ tiān shēng fù guì 
公   子 羡   慕 你 天   生    富 贵  
bú yòng guǎn míng lì shì fēi 
不 用   管   名   利 是  非  
shuí lái cā qù 
谁   来  擦 去 
hóng chén nǘ zǐ de yǎn lèi 
红   尘   女 子 的 眼  泪  
shuí jiāng jīn shēng yuán dìng 
谁   将    今  生    缘   定   
hóng xiàn juǎn rù hóng chén 
红   线   卷   入 红   尘   
rě lái liú yán fēi yǔ 
惹 来  流  言  蜚  语 
piāo qù ruò yǐn ruò dǒng 
飘   去 若  隐  若  懂   
xīn suì jǐ xǔ tòng 
心  碎  几 许 痛   
zuì zhě bù dǒng 
醉  者  不 懂   
zhǐ guài jīn shēng hóng xiàn yǐ duàn 
只  怪   今  生    红   线   已 段   
ài rú pán shí yǐ suì 
爱 如 磐  石  已 碎  
cái zhī jīn shì yuán miè 
才  知  今  世  缘   灭  
ài lǐ qiān zuì yǔ nǐ 
爱 里 千   醉  与 你 
zuì hòu yí yè 
最  后  一 夜 
tuī kāi míng lì zhī mén 
推  开  名   利 之  门  
jiàn nǐ róng huá fù guì 
见   你 荣   华  富 贵  
kè xià shāng hén lái shì 
刻 下  伤    痕  来  世  
yǔ nǐ xiāng jiàn 
与 你 相    见   
gōng zǐ suí biàn chū shǒu sān qiān jīn 
公   子 随  便   出  手   三  千   金  
cóng lái bú wèn wǒ xīn suì 
从   来  不 问  我 心  碎  
guān shàng fáng mén qiǎo rán liú xià yì dī lèi 
关   上    房   门  悄   然  流  下  一 滴 泪  
gōng zǐ zuì jiǔ bù guī wéi wàng shuí 
公   子 醉  酒  不 归  为  忘   谁   
cóng lái bú wèn wǒ xīn suì 
从   来  不 问  我 心  碎  
shuí dǒng hóng chén nǘ zǐ 
谁   懂   红   尘   女 子 
xīn lǐ de zī wèi 
心  里 的 滋 味  
gōng zǐ suí biàn chū shǒu sān qiān jīn 
公   子 随  便   出  手   三  千   金  
cóng lái bú wèn wǒ xīn suì 
从   来  不 问  我 心  碎  
guān shàng fáng mén bié wèn 
关   上    房   门  别  问  
wǒ zài sī niàn shuí 
我 在  思 念   谁   
gōng zǐ xiàn mù nǐ tiān shēng fù guì 
公   子 羡   慕 你 天   生    富 贵  
bú yòng guǎn míng lì shì fēi 
不 用   管   名   利 是  非  
shuí lái cā qù 
谁   来  擦 去 
hóng chén nǘ zǐ de yǎn lèi 
红   尘   女 子 的 眼  泪  
gōng zǐ suí biàn chū shǒu sān qiān jīn 
公   子 随  便   出  手   三  千   金  
cóng lái bú wèn wǒ xīn suì 
从   来  不 问  我 心  碎  
guān shàng fáng mén bié wèn 
关   上    房   门  别  问  
wǒ zài sī niàn shuí 
我 在  思 念   谁   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags