Thursday, April 25, 2024
HomePopHe Hua Wu 荷花误 Lotus By Mistake Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

He Hua Wu 荷花误 Lotus By Mistake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lve Lve Lve 略略略

Chinese Song Name: He Hua Wu 荷花误
English Tranlation Name: Lotus By Mistake
Chinese Singer: Lve Lve Lve 略略略
Chinese Composer: Ming Zi 明子
Chinese Lyrics: Yang Yang 羊羊

He Hua Wu 荷花误 Lotus By Mistake Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lve Lve Lve 略略略

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiǎn xià jiān xì yǔ wēi shū 
浅   夏  间   细 雨 微  疏  
hé yè chóng chóng lǜ mǎn hú 
荷 叶 重    重    绿 满  湖 
fēng yǔ jǐ zhòng huā bú jiàn yǐng zōng 
风   雨 几 重    花  不 见   影   踪   
yáng liǔ shù qīng fēng chuī fú 
杨   柳  树  清   风   吹   拂 
hǎo jǐng zhǐ chà huā mǎn mù 
好  景   只  差  花  满  目 
jìng hòu xià yè liáng rù gǔ 
静   候  夏  夜 凉    入 骨 
niàn huā kāi gòng shǎng měi jǐng wú shù 
念   花  开  共   赏    美  景   无 数  
shì fēi wú cháng rén yǐ fù 
是  非  无 常    人  已 负 
rén qù shí cái dé huā chū 
人  去 时  才  得 花  初  
qīng fēng lái liǎng xiù jiē wú 
清   风   来  两    袖  皆  无 
chá liáng rén sàn zhōng guài hé huā wù 
茶  凉    人  散  终    怪   荷 花  误 
hào yuè míng xíng dān yǐng gū 
皓  月  明   形   单  影   孤 
hǎo jǐng zhǐ chà huā mǎn mù 
好  景   只  差  花  满  目 
jìng hòu xià yè liáng rù gǔ 
静   候  夏  夜 凉    入 骨 
niàn huā kāi gòng shǎng měi jǐng wú shù 
念   花  开  共   赏    美  景   无 数  
shì fēi wú cháng rén yǐ fù 
是  非  无 常    人  已 负 
rén qù shí cái dé huā chū 
人  去 时  才  得 花  初  
qīng fēng lái liǎng xiù jiē wú 
清   风   来  两    袖  皆  无 
chá liáng rén sàn zhōng guài hé huā wù 
茶  凉    人  散  终    怪   荷 花  误 
hào yuè míng xíng dān yǐng gū 
皓  月  明   形   单  影   孤 
cóng qián yuàn zhāo zhāo mù mù 
从   前   愿   朝   朝   暮 暮 
què zhí yǒu hào yuè rú chū 
却  只  有  皓  月  如 初  
rén jiān shì shì qīng xiāng yǒu shí xiāng sī wú 
人  间   事  事  清   香    有  时  相    思 无 
yì duǒ hé huā liǎng rén wù 
一 朵  荷 花  两    人  误 
niàn huā kāi gòng shǎng měi jǐng wú shù 
念   花  开  共   赏    美  景   无 数  
huā yǔ rén liǎng wù 
花  与 人  两    误 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags