Hao Rong Zhuang 好容妆 Good Let Makeup Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Hao Rong Zhuang 好容妆 Good Let Makeup Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Hao Rong Zhuang 好容妆
English Tranlation Name: Good  Let Makeup
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Lang Ke Qin Hao 浪客秦昊
Chinese Lyrics: Zhi Cuo 知错

Hao Rong Zhuang 好容妆 Good  Let Makeup Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

fēng dié zuì liàn hǎo róng zhuāng píng shuí sì wǒ dāng nián kuáng 
蜂   蝶  最  恋   好  容   妆     凭   谁   似 我 当   年   狂    
jiǔ zuì zhǐ zài huā dǐ wò jiǔ xǐng huā qián yóu cháng yáng 
酒  醉  只  在  花  底 卧 酒  醒   花  前   犹  徜    徉   
bàn zuì bàn xǐng yīng bù huǐ huā kāi huā luò qǐ wú fáng 
半  醉  半  醒   应   不 悔  花  开  花  落  岂 无 妨   
fēi shì dōng fēng chuī bù lǎo zhān yī chūn fēng yì kě shāng 
非  是  东   风   吹   不 老  沾   衣 春   风   亦 可 伤    
ā  biàn zuò líng luàn fēn fēn xià 
啊 便   作  零   乱   纷  纷  下  
ā  liú yǔ qīng hún xiù dǐ xiāng 
啊 留  与 青   魂  袖  底 香    
ā  zì jīn yì si shuí néng shuō 
啊 自 今  意 思 谁   能   说   
ā  yí piàn chūn xīn fù hǎi táng 
啊 一 片   春   心  付 海  棠   
bàn zuì bàn xǐng yīng bù huǐ huā kāi huā luò qǐ wú fáng 
半  醉  半  醒   应   不 悔  花  开  花  落  岂 无 妨   
fēi shì dōng fēng chuī bù lǎo zhān yī chūn fēng yì kě shāng 
非  是  东   风   吹   不 老  沾   衣 春   风   亦 可 伤    
ā  biàn zuò líng luàn fēn fēn xià 
啊 便   作  零   乱   纷  纷  下  
ā  liú yǔ qīng hún xiù dǐ xiāng 
啊 留  与 青   魂  袖  底 香    
ā  zì jīn yì si shuí néng shuō 
啊 自 今  意 思 谁   能   说   
ā  yí piàn chūn xīn fù hǎi táng 
啊 一 片   春   心  付 海  棠   
yí piàn chūn xīn fù hǎi táng 
一 片   春   心  付 海  棠   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.