Hao Qi Ru Hong 浩气如虹 Magnificent As A Rainbow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听、Zhao Fang Jing 赵方婧 Zhao Fangjing

Hao Qi Ru Hong 浩气如虹 Magnificent As A Rainbow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听、Zhao Fang Jing 赵方婧 Zhao Fangjing

Chinese Song Name:Hao Qi Ru Hong 浩气如虹
English Translation Name:Magnificent As A Rainbow 
Chinese Singer: Yin Que Shi Ting 音阙诗听、Zhao Fang Jing 赵方婧 Zhao Fangjing 
Chinese Composer:Shang Xiao Jin 殇小谨
Chinese Lyrics:Jia Mei 假寐

Hao Qi Ru Hong 浩气如虹 Magnificent As A Rainbow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听、Zhao Fang Jing 赵方婧 Zhao Fangjing 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fān guò shǐ shū zhōng 
翻  过  史  书  中    
fēng yìng cóng hǔ   yún yìng cóng lóng 
风   应   从   虎   云  应   从   龙   
dǎng wàn jūn dāo fēng   chēng jù   jīn guó yīng xióng 
挡   万  军  刀  锋     称    句   巾  帼  英   雄    
qiè fū wèi bì tòng 
切  肤 未  必 痛   
yí hèn yǐ chéng   rú hé xíng róng 
遗 恨  已 成      如 何 形   容   
shān wài lián qīng zhǒng   zài wú xiāng féng 
山   外  连   青   冢      再  无 相    逢   
xī fēng sòng 
西 风   送   
Wu
Wu
qíng rèn xuē gǔ yì mǒ hóng 
情   刃  削  骨 一 抹 红   
huà zuò qiāng yīng hù gū yǒng 
化  作  枪    缨   护 孤 勇   
jiǎo shēng zhōng 
角   声    中    
Wu
Wu
tiān yì bù lián duō qíng zhǒng 
天   意 不 怜   多  情   种    
zǒng yǒu xīng chén xiè dōng fēng 
总   有  星   辰   谢  东   风   
xiāng sī bèi bīng fēng 
相    思 被  冰   封   
cái zhī xiōng yǒng 
才  知  汹    涌   
duàn fā cóng róng chéng quán le yí zhōng 
断   发 从   戎   成    全   了 遗 忠    
chén jié zhōng xiāng yōng 
尘   劫  中    相    拥   
bié hèn wú qióng 
别  恨  无 穷    
zòng rén jiān jǐng zhì lì lì chūn qiū   cōng cōng 
纵   人  间   景   致  历 历 春   秋    匆   匆   
luò rì zhuī gū hóng 
落  日 追   孤 鸿   
gǔ héng huāng yě   hún zhú fēi péng 
骨 横   荒    野   魂  逐  飞  蓬   
zhèn qián lí huā qiāng   bàn wǒ   shū yǔ cán dēng 
阵   前   梨 花  枪      伴  我   疏  雨 残  灯   
chóng wēn bié shí mèng 
重    温  别  时  梦   
huǎng huǎng yì shēng   qíng zì wèi zhōng 
恍    恍    一 生      情   字 未  终    
wèi céng wàng shān méng   lái shì chóng féng 
未  曾   忘   山   盟     来  世  重    逢   
xī fēng sòng 
西 风   送   
Wu
Wu
qíng rèn xuē gǔ yì mǒ hóng 
情   刃  削  骨 一 抹 红   
huà zuò qiāng yīng hù gū yǒng 
化  作  枪    缨   护 孤 勇   
jiǎo shēng zhōng 
角   声    中    
Wu
Wu
tiān yì bù lián duō qíng zhǒng 
天   意 不 怜   多  情   种    
zǒng yǒu xīng chén xiè dōng fēng 
总   有  星   辰   谢  东   风   
xiāng sī bèi bīng fēng 
相    思 被  冰   封   
cái zhī xiōng yǒng 
才  知  汹    涌   
duàn fā cóng róng chéng quán le yí zhōng 
断   发 从   戎   成    全   了 遗 忠    
chén jié zhōng xiāng yōng 
尘   劫  中    相    拥   
bié hèn wú qióng 
别  恨  无 穷    
zòng rén jiān jǐng zhì lì lì chūn qiū 
纵   人  间   景   致  历 历 春   秋  
xiāng sī bèi bīng fēng 
相    思 被  冰   封   
cái zhī xiōng yǒng 
才  知  汹    涌   
duàn fā cóng róng chéng quán le yí zhōng 
断   发 从   戎   成    全   了 遗 忠    
chén jié zhōng xiāng yōng 
尘   劫  中    相    拥   
bié hèn wú qióng 
别  恨  无 穷    
zòng rén jiān jǐng zhì lì lì chūn qiū   cōng cōng 
纵   人  间   景   致  历 历 春   秋    匆   匆   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.