Wednesday, May 22, 2024
HomePopHan Xin 寒心 Chilling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天

Han Xin 寒心 Chilling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天

Chinese Song Name: Han Xin 寒心
English Tranlation Name: Chilling
Chinese Singer: Lie Tian 裂天
Chinese Composer: Xiao Yu 小宇
Chinese Lyrics: Xing Zhou Bu Ni Shui 行舟不逆水

Han Xin 寒心 Chilling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lie Tian 裂天

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chuāng wài dōng fēng rú qī fú guò 
窗     外  东   风   如 期 拂 过  
gù liǔ xīn yá fán sī qǐ luò 
故 柳  新  芽 繁  丝 起 落  
zòng rán wàn lǚ qiān zhī nǎ kān xiāng sī zhé 
纵   然  万  缕 千   枝  哪 堪  相    思 折  
shì rén jì dé suǒ wèi jué sè 
世  人  记 得 所  谓  绝  色 
jì bù dé méi yǎn jiān dàn mò 
记 不 得 眉  眼  间   淡  漠 
zǒng shì yáo yán zuì qǔ yuè tīng zhě 
总   是  谣  言  最  取 悦  听   者  
shào nián xiàn jìn yín ān qīng jiàn 
少   年   羡   尽  银  鞍 青   剑   
bù cén jiàn hòu lái shuí xiān yī gāi huàn 
不 曾  见   后  来  谁   鲜   衣 该  换   
suī tā rén ēn chóu zhǐ yī yán shǒu qǐ jiàn luò 
虽  他 人  恩 仇   只  依 言  手   起 剑   落  
shì yǎn hǎo xiū luó zhè bān jué sè 
饰  演  好  修  罗  这  般  角  色 
chuāng wài chūn hán shuāng fēng xí guò 
窗     外  春   寒  霜     风   袭 过  
gù liǔ xīn yá fán sī yáo luò 
故 柳  新  芽 繁  丝 摇  落  
zòng yǒu wàn lǚ qiān zhī yì jìn shù cuī zhé 
纵   有  万  缕 千   枝  亦 尽  数  摧  折  
zài zuì xuān huá zhī zhōng mù luò 
在  最  喧   哗  之  中    幕 落  
fàng zòng chuán shuō nì yú kǒu shé 
放   纵   传    说   溺 于 口  舌  
shèng míng bǐ liú yán gèng yì fù mò 
盛    名   比 流  言  更   易 覆 没 
dú zuò liǔ xià xù xù tán shuō 
独 坐  柳  下  絮 絮 谈  说   
wéi yǒu kōng tíng liáo liáo shù shēng yīng wǒ 
唯  有  空   庭   寥   寥   树  声    应   我 
zì shuí zhī hòu zài wú zhǐ zì piàn yán kě tuō 
自 谁   之  后  再  无 只  字 片   言  可 托  
yí rèn dōng fēng jiāng nián suì chuī luò 
一 任  东   风   将    年   岁  吹   落  
céng qīng xī céng mó hu bù kě kǎo de lún kuò 
曾   清   晰 曾   模 糊 不 可 考  的 轮  廓  
dōu chéng wéi bù kě shuō de chén mò 
都  成    为  不 可 说   的 沉   默 
huò sòng gē huò kè bó 
或  颂   歌 或  刻 薄 
jí jìn chuǎi cè 
极 尽  揣    测 
shì tú bǎ yé shǐ dù zhuàn miáo mó 
试  图 把 野 史  杜 撰    描   摹 
biāo bǎng suǒ wèi chuán shì zhī zuò 
标   榜   所  谓  传    世  之  作  
wú rén wèn tā jiě tuō huò fēng mó 
无 人  问  他 解  脱  或  疯   魔 
hòu lái gù shi dōu chéng le tǎo xǐ de kōng ké 
后  来  故 事  都  成    了 讨  喜 的 空   壳 
zuì zhōng zǒng suàn jiāng nǐ wǒ jiē yí luò 
最  终    总   算   将    你 我 皆  遗 落  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags