Han Qing 憾情 She Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Yue Yue 啊YueYeu

Han Qing 憾情 She Love Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Han Qing 憾情
English Tranlation Name: She Love
Chinese Singer: A Yue Yue 啊YueYeu
Chinese Composer: San Shan 三珊
Chinese Lyrics: San Shan 三珊

Han Qing 憾情 She Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Yue Yue 啊YueYeu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fú lí zhōng qiū chū cì xiāng féng 
符 离 中    秋  初  次 相    逢   
yíng yíng xiào yè sì hàn dàn 
盈   盈   笑   靥 似 菡  萏  
pīng tíng shí wǔ qíng tóu yì nóng zhī léng nuǎn 
娉   婷   十  五 情   投  意 浓   知  冷   暖   
yú shēng zhǐ yuàn zhí zǐ zhī shǒu 
余 生    只  愿   执  子 之  手   
zuì kàn xié yáng děng xiá rǎn 
醉  看  斜  阳   等   霞  染  
xì yǔ chán chán jiàn hán bú jiàn gù rén hái 
细 雨 潺   潺   渐   寒  不 见   故 人  还  
jié rán dú zhuó yì hú jiǔ 
孑  然  独 酌   一 壶 酒  
wǎng shì lǚ lǚ shàng xīn tóu 
往   事  缕 缕 上    心  头  
yì shuāng qiān céng dǐ nán duàn xiāng sī chóu 
一 双     千   层   底 难  断   相    思 愁   
shuí zài yuè xià fú xiù fǔ qín xián 
谁   在  月  下  拂 袖  抚 琴  弦   
dāng shí liǎng xīn xiāng tóng xīn qiǎn quǎn 
当   时  两    心  相    同   心  缱   绻   
ér jīn huǎng rán rú mèng tiān gè yì biān 
而 今  恍    然  如 梦   天   各 一 边   
xiàng lái qíng shēn nài hé què yuán qiǎn 
向    来  情   深   奈  何 却  缘   浅   
zhǐ yuān fēn fēi yī jiù rén bú jiàn 
纸  鸢   纷  飞  依 旧  人  不 见   
hé shí chóng féng wū péng chuán tóu tīng yǔ mián 
何 时  重    逢   乌 篷   船    头  听   雨 眠   
zhǐ yuàn wéi nǐ ér gē qiǎn 
只  愿   为  你 而 搁 浅   
yì qǔ cháng hèn yōu yōu nán mián 
一 曲 长    恨  幽  幽  难  眠   
fāng huá hào jìn luò chéng kōng 
芳   华  耗  尽  落  成    空   
hóng yán yí qù qiū shuǐ cóng cǐ wú fú róng 
红   颜  一 去 秋  水   从   此 无 芙 蓉   
chóng féng bái fà gèng tiān xīn tòng 
重    逢   白  发 更   添   新  痛   
mò yuàn láng jūn bù yóu zhōng 
莫 怨   郎   君  不 由  衷    
huī bié zài mì jiā rén què liǎo wú yǐng zōng 
挥  别  再  觅 佳  人  却  了   无 影   踪   
jié rán dú zhuó yì hú jiǔ 
孑  然  独 酌   一 壶 酒  
wǎng shì lǚ lǚ shàng xīn tóu 
往   事  缕 缕 上    心  头  
yì shuāng qiān céng dǐ nán duàn xiāng sī chóu 
一 双     千   层   底 难  断   相    思 愁   
shuí zài yuè xià fú xiù fǔ qín xián 
谁   在  月  下  拂 袖  抚 琴  弦   
dāng shí liǎng xīn xiāng tóng xīn qiǎn quǎn 
当   时  两    心  相    同   心  缱   绻   
ér jīn huǎng rán rú mèng tiān gè yì biān 
而 今  恍    然  如 梦   天   各 一 边   
xiàng lái qíng shēn nài hé què yuán qiǎn 
向    来  情   深   奈  何 却  缘   浅   
zhǐ yuān fēn fēi yī jiù rén bú jiàn 
纸  鸢   纷  飞  依 旧  人  不 见   
hé shí chóng féng wū péng chuán tóu tīng yǔ mián 
何 时  重    逢   乌 篷   船    头  听   雨 眠   
zhǐ yuàn wéi nǐ ér gē qiǎn 
只  愿   为  你 而 搁 浅   
jié rán dú zhuó yì hú jiǔ 
孑  然  独 酌   一 壶 酒  
wǎng shì lǚ lǚ shàng xīn tóu 
往   事  缕 缕 上    心  头  
tàn jiā rén miǎo yuǎn ài fù shuǐ nán shōu 
叹  佳  人  渺   远   爱 覆 水   难  收   
sī hèn yōu yōu sān shí bái le tóu 
思 恨  悠  悠  三  十  白  了 头  
měi jīng gāo chū píng lán bì huí shǒu 
每  经   高  出  凭   栏  必 回  首   
shēng lí bié lèi yǎn líng hán dòng bù liú 
生    离 别  泪  眼  凌   寒  冻   不 流  
xiāng sī rù mèng kě yù bù kě qiú 
相    思 入 梦   可 遇 不 可 求  
nài hé mén hù bù chēng nán xiāng shǒu 
奈  何 门  户 不 称    难  相    守   
yì shēng wèi jià zhǐ wéi zhà xiàn de wēn róu 
一 生    未  嫁  只  为  乍  现   的 温  柔  
mí bù yǒu chū xiǎn yǒu zhōng 
靡 不 有  初  鲜   有  终    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.