Saturday, December 2, 2023
HomePopGui Meng 归梦 Return To Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao...

Gui Meng 归梦 Return To Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Han 韩潇

Chinese Song Name:Gui Meng 归梦
English Tranlation Name:Return To Dream
Chinese Singer: Xiao Han 韩潇
Chinese Composer:Ying Ying A Ying Ying 影影啊影影
Chinese Lyrics:Ying Ying A Ying Ying 影影啊影影

Gui Meng 归梦 Return To Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Han 韩潇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qián chén sān liǎng bān bó 
前   尘   三  两    斑  驳 
jīn xiāo yì wǎng shì rú zuó 
今  宵   忆 往   事  如 昨  
shēn pī fēng xuě dǎ mǎ guò 
身   披 风   雪  打 马 过  
yí lù lí gē 
一 路 离 歌 
bái yī yí rèn yì zhōng jiǔ 
白  衣 一 刃  一 盅    酒  
zhī shēn yǔ fēng yān jiāng hú wéi móu 
只  身   与 烽   烟  江    湖 为  谋  
jiàn shàng suì yǔ jiàn xiāng róng 
剑   上    穗  与 剑   相    融   
cán liú xī rì wēn róu 
残  留  昔 日 温  柔  
bàn lún yuè jì xiāng sī chóu 
半  轮  月  寄 相    思 愁   
xīn jié wèi xiū rě rén shòu 
心  结  未  休  惹 人  瘦   
mìng yùn hé céng chuí lián shuí 
命   运  何 曾   垂   怜   谁   
jiē zuò bà 
皆  作  罢 
pāo yú hóng chén zhōng 
抛  于 红   尘   中    
yí duàn yuán xū dé jǐ shì lí hé 
一 段   缘   需 得 几 世  离 合 
ruò huí shǒu kě fǒu zhù zú piàn kè 
若  回  首   可 否  驻  足 片   刻 
yì shēng zhǐ wéi jiàn gù rén yí nuò 
一 生    只  为  践   故 人  一 诺  
wéi yì rén fù cāng shān liè huǒ 
为  一 人  赴 苍   山   烈  火  
yì chǎng mèng suàn zuò yì chǎng xiāng féng 
一 场    梦   算   作  一 场    相    逢   
yāo yuē lái zhēn zhuó wèi jìn de jiǔ 
邀  约  来  斟   酌   未  尽  的 酒  
xǐng shí yǐ rán shì wǔ yùn jiē kōng 
醒   时  已 然  是  五 蕴  皆  空   
chī xīn lái shì zài xiāng féng 
痴  心  来  世  再  相    逢   
bái yī yí rèn yì zhōng jiǔ 
白  衣 一 刃  一 盅    酒  
zhī shēn yǔ fēng yān jiāng hú wéi móu 
只  身   与 烽   烟  江    湖 为  谋  
jiàn shàng suì yǔ jiàn xiāng róng 
剑   上    穗  与 剑   相    融   
cán liú xī rì wēn róu 
残  留  昔 日 温  柔  
bàn lún yuè jì xiāng sī chóu 
半  轮  月  寄 相    思 愁   
xīn jié wèi xiū rě rén shòu 
心  结  未  休  惹 人  瘦   
mìng yùn hé céng chuí lián shuí 
命   运  何 曾   垂   怜   谁   
jiē zuò bà 
皆  作  罢 
pāo yú hóng chén zhōng 
抛  于 红   尘   中    
yí duàn yuán xū dé jǐ shì lí hé 
一 段   缘   需 得 几 世  离 合 
ruò huí shǒu kě fǒu zhù zú piàn kè 
若  回  首   可 否  驻  足 片   刻 
yì shēng zhǐ wéi jiàn gù rén yí nuò 
一 生    只  为  践   故 人  一 诺  
wéi yì rén fù cāng shān liè huǒ 
为  一 人  赴 苍   山   烈  火  
yì chǎng mèng suàn zuò yì chǎng xiāng féng 
一 场    梦   算   作  一 场    相    逢   
yāo yuē lái zhēn zhuó wèi jìn de jiǔ 
邀  约  来  斟   酌   未  尽  的 酒  
xǐng shí yǐ rán shì wǔ yùn jiē kōng 
醒   时  已 然  是  五 蕴  皆  空   
chī xīn lái shì zài xiāng féng 
痴  心  来  世  再  相    逢   
chī xīn lái shì zài xiāng féng 
痴  心  来  世  再  相    逢   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags