Guang Gun Nan 光棍难 Singles Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Xiao Xiang 费小祥

Guang Gun Nan 光棍难 Singles Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Xiao Xiang 费小祥

Chinese Song Name: Guang Gun Nan 光棍难
English Tranlation Name: Singles Difficult
Chinese Singer: Fei Xiao Xiang 费小祥
Chinese Composer: Xu Xiao Feng 许晓峰 Yi Ming 佚名
Chinese Lyrics: Xu Xiao Feng 许晓峰 Yi Ming 佚名

Guang Gun Nan 光棍难 Singles Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Xiao Xiang 费小祥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ hái méi yǒu nǚ péng you wǒ hái méi yǒu nǚ péng you 
我 还  没  有  女 朋   友  我 还  没  有  女 朋   友  
piāo bó zài wài duō shǎo chūn qiū 
漂   泊 在  外  多  少   春   秋  
zuò rén yì zhí dōu hěn zhí liū 
做  人  一 直  都  很  直  熘  
rú jīn hái shì yí gè dān shēn gǒu 
如 今  还  是  一 个 单  身   狗  
pàn wàng yuè lǎo gěi gè xiǎo niū 
盼  望   月  老  给  个 小   妞  
xiàn zài shēng huó chī chuān bù chóu 
现   在  生    活  吃  穿    不 愁   
kāi zhe xiǎo chē zhù zhe gāo lóu 
开  着  小   车  住  着  高  楼  
yì nián sì jì yòu yào dào tóu 
一 年   四 季 又  要  到  头  
guò nián shōu lǐ zhǐ shōu nǚ péng you 
过  年   收   礼 只  收   女 朋   友  
guāng gùn ā  nán nà 
光    棍  啊 难  那 
guāng gùn ā  nán nà 
光    棍  啊 难  那 
kàn rén jia qǔ ér xí fù 
看  人  家  娶 儿 媳 妇 
guāng gùn yě yǎn chán ā  
光    棍  也 眼  馋   啊 
gé zhe mén fèng wǎng lǐ tou   guān ā  
隔 着  门  缝   往   里 头    观   啊 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
yī hū hēi ér hēi ér 
咿 唿 嗨  儿 嗨  儿 
nà hū hēi ér hēi ér 
呐 唿 嗨  儿 嗨  儿 
gé zhe mén fèng wǎng lǐ tou   guān ā  
隔 着  门  缝   往   里 头    观   啊 
guāng gùn ā    nán nà 
光    棍  啊   难  那 
guāng gùn ā    nán nà 
光    棍  啊   难  那 
dào yè wǎn shuì jiào méi rén dǎng fēng hán nà 
到  夜 晚  睡   觉   没  人  挡   风   寒  那 
lǒu zhe zhěn tou duō me kě lián nà 
搂  着  枕   头  多  么 可 怜   那 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
yī hū hēi ér hēi ér 
咿 唿 嗨  儿 嗨  儿 
nà hū hēi ér hēi ér 
呐 唿 嗨  儿 嗨  儿 
lǒu zhe zhěn tou duō me kě lián nà 
搂  着  枕   头  多  么 可 怜   那 
piāo bó zài wài duō shǎo chūn qiū 
漂   泊 在  外  多  少   春   秋  
zuò rén yì zhí dōu hěn zhí liū 
做  人  一 直  都  很  直  熘  
rú jīn hái shì yí gè dān shēn gǒu 
如 今  还  是  一 个 单  身   狗  
pàn wàng yuè lǎo gěi gè xiǎo niū 
盼  望   月  老  给  个 小   妞  
xiàn zài shēng huó chī chuān bù chóu 
现   在  生    活  吃  穿    不 愁   
kāi zhe xiǎo chē zhù zhe gāo lóu 
开  着  小   车  住  着  高  楼  
yì nián sì jì yòu yào dào tóu 
一 年   四 季 又  要  到  头  
guò nián shōu lǐ zhǐ shōu nǚ péng you 
过  年   收   礼 只  收   女 朋   友  
guāng gùn ā    nán nà 
光    棍  啊   难  那 
guāng gùn ā    nán nà 
光    棍  啊   难  那 
kàn bié rén yǒu xí fù 
看  别  人  有  媳 妇 
hé jiā tuán yuán ā  
阖 家  团   圆   啊 
guāng gùn wǒ yì rén duō gū dān nà 
光    棍  我 一 人  多  孤 单  那 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
yī hū hēi ér hēi ér 
咿 唿 嗨  儿 嗨  儿 
nà hū hēi ér hēi ér 
呐 唿 嗨  儿 嗨  儿 
guāng gùn wǒ yì rén duō gū dān nà 
光    棍  我 一 人  多  孤 单  那 
guāng gùn ā    bù nán le 
光    棍  啊   不 难  了 
guāng gùn ā    bù nán le 
光    棍  啊   不 难  了 
xiàn rú jīn zhèng cè hǎo 
现   如 今  政    策 好  
lū qǐ xiù zi gān nà 
撸 起 袖  子 干  那 
qǔ le xí fù rì zi bǐ mì tián nà 
娶 了 媳 妇 日 子 比 蜜 甜   那 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
duī ér duī ér hēi hēi 
堆  儿 堆  儿 嗨  嗨  
nǎ lā yī hū hēi ér 
哪 啦 咿 唿 嗨  儿 
yī hū hēi ér hēi ér 
咿 唿 嗨  儿 嗨  儿 
nà hū hēi ér hēi ér 
呐 唿 嗨  儿 嗨  儿 
qǔ le xí fù rì zi bǐ mì tián nà 
娶 了 媳 妇 日 子 比 蜜 甜   那 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.