Guan Ju 关雎 Cooing And Wooing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chou Hai Ping 仇海平

Guan Ju 关雎 Cooing And Wooing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chou Hai Ping 仇海平

Chinese Song Name: Guan Ju 关雎
English Tranlation Name: Cooing And Wooing
Chinese Singer: Chou Hai Ping 仇海平
Chinese Composer: Shi Jing Guan Ju 诗经关雎
Chinese Lyrics: Yin Ni Min Ge 印尼民歌

Guan Ju 关雎 Cooing And Wooing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chou Hai Ping 仇海平

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chóu hǎi píng : 
仇   海  平   : 

guān guān jū jiū   zài hé zhī zhōu 
关   关   雎 鸠    在  河 之  洲   

yáo tiǎo shū nǚ   jūn zǐ hǎo qiú 
窈  窕   淑  女   君  子 好  逑  

hé : 
合 : 

cēn cī xìng cài   zuǒ yòu liú zhī 
参  差 荇   菜    左  右  流  之  

yáo tiǎo shū nǚ   wù mèi qiú zhī 
窈  窕   淑  女   寤 寐  求  之  

qiú zhī bù dé   wù mèi sī fú 
求  之  不 得   寤 寐  思 服 

yōu zāi yōu zāi   nián zhuǎn fǎn cè 
悠  哉  悠  哉    辗   转    反  侧 

cēn cī xìng cài   zuǒ yòu cǎi zhī 
参  差 荇   菜    左  右  采  之  

yáo tiǎo shū nǚ   qín sè yǒu zhī 
窈  窕   淑  女   琴  瑟 友  之  

cēn cī xìng cài   zuǒ yòu mào zhī 
参  差 荇   菜    左  右  芼  之 

yáo tiǎo shū nǚ   zhōng gǔ yuè zhī 
窈  窕   淑  女   钟    鼓 乐  之  

Dua burung di tepi sungai
jū jiū shēng shēng xiāng duì chàng 
雎 鸠  声    声    相    对  唱    
Saling berkicau menyanyi-nyanyi
shuāng qī hé jiān shā zhōu shàng 
双     栖 河 间   沙  洲   上    
Nona manis siapa yang punya
chún jié měi lì hǎo gū niang 
纯   洁  美  丽 好  姑 娘    
Yang punya pria yang baik hatinya
qín sè hé xié bàn qíng láng 
琴  瑟 和 谐  伴  情   郎   
Dua burung di tepi sungai
jū jiū shēng shēng xiāng duì chàng 
雎 鸠  声    声    相    对  唱    
Saling berkicau menyanyi-nyanyi
shuāng qī hé jiān shā zhōu shàng 
双     栖 河 间   沙  洲   上    
Nona manis siapa yang punya
chún jié měi lì hǎo gū niang 
纯   洁  美  丽 好  姑 娘    
Yang punya pria yang baik hatinya
qín sè hé xié bàn qíng láng 
琴  瑟 和 谐  伴  情   郎   
guān guān jū jiū   zài hé zhī zhōu 
关   关   雎 鸠    在  河 之  洲   

yáo tiǎo shū nǚ   jūn zǐ hǎo qiú 
窈  窕   淑  女   君  子 好  逑  

cēn cī xìng cài   zuǒ yòu liú zhī 
参  差 荇   菜    左  右  流  之  

yáo tiǎo shū nǚ   wù mèi qiú zhī 
窈  窕   淑  女   寤 寐  求  之  

qiú zhī bù dé   wù mèi sī fú 
求  之  不 得   寤 寐  思 服 

yōu zāi yōu zāi   nián zhuǎn fǎn cè 
悠  哉  悠  哉    辗   转    反  侧 

cēn cī xìng cài   zuǒ yòu cǎi zhī 
参  差 荇   菜    左  右  采  之  

yáo tiǎo shū nǚ   qín sè yǒu zhī 
窈  窕   淑  女   琴  瑟 友  之  

cēn cī xìng cài   zuǒ yòu mào zhī 
参  差 荇   菜    左  右  芼  之  

yáo tiǎo shū nǚ   zhōng gǔ yuè zhī 
窈  窕   淑  女   钟    鼓 乐  之  

yáo tiǎo shū nǚ   zhōng gǔ yuè zhī 
窈  窕   淑  女   钟    鼓 乐  之  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.