Gu Sheng Ying Lai Wan Nian Hong 鼓声迎来万年红 The Drums Are Turning Red Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yi Ting 卓依婷 Timi Zhuo

Gu Sheng Ying Lai Wan Nian Hong 鼓声迎来万年红 The Drums Are Turning Red Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Gu Sheng Ying Lai Wan Nian Hong 鼓声迎来万年红
English Tranlation Name: The Drums Are Turning Red
Chinese Singer: Zhuo Yi Ting 卓依婷 Timi Zhuo
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Gu Sheng Ying Lai Wan Nian Hong 鼓声迎来万年红 The Drums Are Turning Red Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuo Yi Ting 卓依婷 Timi Zhuo

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn rì fēng chuī lái nuǎn yáng yáng 
春   日 风   吹   来  暖   洋   洋   
huā ér kāi dé biàn dì hóng 
花  儿 开  得 遍   地 红   
biān pào cǎi dēng hóng tóng tóng 
鞭   炮  彩  灯   红   彤   彤   
qiān hù wàn jiā lè róng róng 
千   户 万  家  乐 融   融   
liǎng shàn mén wài táo huā hóng 
两    扇   门  外  桃  花  红   
yí duì chūn lián xiào chūn fēng 
一 对  春   联   笑   春   风   
zhú bào píng ān yàn nán guī 
竹  报  平   安 雁  南  归  
chūn fēn shí jié yǐ guò dōng 
春   分  时  节  已 过  冬   
gōng zhù gè jiè cái yùn hēng tōng 
恭   祝  各 界  财  运  亨   通   
cái yùn hēng tōng 
财  运  亨   通   
hóng bāo yì fēng yòu yì fēng 
红   包  一 封   又  一 封   
yì fēng yòu yì fēng 
一 封   又  一 封   
cái yuán guǎng jìn fù guì chūn nǎ 
财  源   广    进  富 贵  春   哪 
zhù nǐ yí lù shùn fēng 
祝  你 一 路 顺   风   
gù xiāng de rén tuán yuán ya 
故 乡    的 人  团   圆   呀 
gòng qìng tài píng nián 
共   庆   太  平   年   
gǔ shēng yíng lái wàn nián hóng 
鼓 声    迎   来  万  年   红   
sī xiāng qíng zhèng nóng 
思 乡    情   正    浓   
kāi mén xǐ xiāng féng 
开  门  喜 相    逢   
chūn rì fēng chuī lái nuǎn yáng yáng 
春   日 风   吹   来  暖   洋   洋   
huā ér kāi dé biàn dì hóng 
花  儿 开  得 遍   地 红   
biān pào cǎi dēng hóng tóng tóng 
鞭   炮  彩  灯   红   彤   彤   
qiān hù wàn jiā lè róng róng 
千   户 万  家  乐 融   融   
liǎng shàn mén wài táo huā hóng 
两    扇   门  外  桃  花  红   
yí duì chūn lián xiào chūn fēng 
一 对  春   联   笑   春   风   
zhú bào píng ān yàn nán guī 
竹  报  平   安 雁  南  归  
chūn fēn shí jié yǐ guò dōng 
春   分  时  节  已 过  冬   
gōng zhù gè jiè cái yùn hēng tōng 
恭   祝  各 界  财  运  亨   通   
cái yùn hēng tōng 
财  运  亨   通   
hóng bāo yì fēng yòu yì fēng 
红   包  一 封   又  一 封   
yì fēng yòu yì fēng 
一 封   又  一 封   
cái yuán guǎng jìn fù guì chūn nǎ 
财  源   广    进  富 贵  春   哪 
zhù nǐ yí lù shùn fēng 
祝  你 一 路 顺   风   
gù xiāng de rén tuán yuán ya 
故 乡    的 人  团   圆   呀 
gòng qìng tài píng nián 
共   庆   太  平   年   
gǔ shēng yíng lái wàn nián hóng 
鼓 声    迎   来  万  年   红   
sī xiāng qíng zhèng nóng 
思 乡    情   正    浓   
kāi mén xǐ xiāng féng 
开  门  喜 相    逢   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.