Friday, April 12, 2024
HomePopGong Qiang Liu 宫墙柳 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chun Ai...

Gong Qiang Liu 宫墙柳 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chun Ai 李春嫒

Chinese Song Name: Gong Qiang Liu 宫墙柳
English Tranlation Name: Palace Willow
Chinese Singer:  Li Chun Ai 李春嫒
Chinese Composer:  Tan Xuan 谭旋
Chinese Lyrics:  Yu Zheng 于正

Gong Qiang Liu 宫墙柳 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chun Ai 李春嫒

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gōng qiáng liǔ yù sāo tóu 
宫   墙    柳  玉 搔  头  
xiān xiān hóng sū shǒu 
纤   纤   红   酥 手   
jì mò jiǔ suǒ chūn chóu 
寂 寞 酒  锁  春   愁   
wǎng shì nán kāi kǒu 
往   事  难  开  口  
gōng qiáng liǔ yù sāo tóu 
宫   墙    柳  玉 搔  头  
xiān xiān hóng sū shǒu 
纤   纤   红   酥 手   
jì mò jiǔ suǒ chūn chóu 
寂 寞 酒  锁  春   愁   
wǎng shì nán kāi kǒu 
往   事  难  开  口  
huī huī yī xiù dài bù zǒu 
挥  挥  衣 袖  带  不 走  
xiāng sī nà kān yōu 
相    思 那 堪  忧  
yí jiào huáng liáng mèng xǐng hòu 
一 觉   黄    粱    梦   醒   后  
xián huà dào bái tóu 
闲   话  到  白  头  
xián huà dào bái tóu 
闲   话  到  白  头  
gōng qiáng liǔ suí fēng zǒu 
宫   墙    柳  随  风   走  
yí bù yí kòu shǒu 
一 步 一 叩  首   
ài yōu yōu hèn yōu yōu 
爱 悠  悠  恨  悠  悠  
zuò jiǎn zì jǐ qiú 
作  茧   自 己 囚  
shuí shuō ēn ài yǒng bù xiǔ 
谁   说   恩 爱 永   不 朽  
suì le qiān jīn qiú 
碎  了 千   金  裘  
yí mèng zuì dǎo wàng jiāng lóu 
一 梦   醉  倒  望   江    楼  
guǎn tā wàn gǔ chóu 
管   他 万  古 愁   
shuí shuō ēn ài yǒng bù xiǔ 
谁   说   恩 爱 永   不 朽  
suì le qiān jīn qiú 
碎  了 千   金  裘  
yí mèng zuì dǎo wàng jiāng lóu 
一 梦   醉  倒  望   江    楼  
guǎn tā wàn gǔ chóu 
管   他 万  古 愁   
guǎn tā wàn gǔ chóu 
管   他 万  古 愁   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags