Gong Qiang Liu 宫墙柳 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chun Ai 李春嫒

Gong Qiang Liu 宫墙柳 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chun Ai 李春嫒

Chinese Song Name: Gong Qiang Liu 宫墙柳
English Tranlation Name: Palace Willow
Chinese Singer:  Li Chun Ai 李春嫒
Chinese Composer:  Tan Xuan 谭旋
Chinese Lyrics:  Yu Zheng 于正

Gong Qiang Liu 宫墙柳 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Chun Ai 李春嫒

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gōng qiáng liǔ yù sāo tóu 
宫   墙    柳  玉 搔  头  
xiān xiān hóng sū shǒu 
纤   纤   红   酥 手   
jì mò jiǔ suǒ chūn chóu 
寂 寞 酒  锁  春   愁   
wǎng shì nán kāi kǒu 
往   事  难  开  口  
gōng qiáng liǔ yù sāo tóu 
宫   墙    柳  玉 搔  头  
xiān xiān hóng sū shǒu 
纤   纤   红   酥 手   
jì mò jiǔ suǒ chūn chóu 
寂 寞 酒  锁  春   愁   
wǎng shì nán kāi kǒu 
往   事  难  开  口  
huī huī yī xiù dài bù zǒu 
挥  挥  衣 袖  带  不 走  
xiāng sī nà kān yōu 
相    思 那 堪  忧  
yí jiào huáng liáng mèng xǐng hòu 
一 觉   黄    粱    梦   醒   后  
xián huà dào bái tóu 
闲   话  到  白  头  
xián huà dào bái tóu 
闲   话  到  白  头  
gōng qiáng liǔ suí fēng zǒu 
宫   墙    柳  随  风   走  
yí bù yí kòu shǒu 
一 步 一 叩  首   
ài yōu yōu hèn yōu yōu 
爱 悠  悠  恨  悠  悠  
zuò jiǎn zì jǐ qiú 
作  茧   自 己 囚  
shuí shuō ēn ài yǒng bù xiǔ 
谁   说   恩 爱 永   不 朽  
suì le qiān jīn qiú 
碎  了 千   金  裘  
yí mèng zuì dǎo wàng jiāng lóu 
一 梦   醉  倒  望   江    楼  
guǎn tā wàn gǔ chóu 
管   他 万  古 愁   
shuí shuō ēn ài yǒng bù xiǔ 
谁   说   恩 爱 永   不 朽  
suì le qiān jīn qiú 
碎  了 千   金  裘  
yí mèng zuì dǎo wàng jiāng lóu 
一 梦   醉  倒  望   江    楼  
guǎn tā wàn gǔ chóu 
管   他 万  古 愁   
guǎn tā wàn gǔ chóu 
管   他 万  古 愁   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.