Wednesday, April 24, 2024
HomePopGao Ge Yin 高歌吟 High Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai...

Gao Ge Yin 高歌吟 High Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Chinese Song Name: Gao Ge Yin 高歌吟
English Translation Name: High Singing
Chinese Singer: Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader
Chinese Composer: Lai Yi Bin 赖奕宾
Chinese Lyrics: Nai Si 奈斯

Gao Ge Yin 高歌吟 High Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gāo gē yín róu qíng shēng shēng bù xī 
高  歌 吟  柔  情   生    生    不 息 
xiǎo bié lí sān shēng yǒu xìng yù jiàn nǐ 
小   别  离 三  生    有  幸   遇 见   你 
ruò yǒu suì yuè cáng yú xīn 
若  有  岁  月  藏   于 心  
zòng shǐ bēi liáng jīn xiāng xǔ 
纵   使  悲  凉    今  相    许 
chūn fēng lǐ nài hé zì zuò duō qíng 
春   风   里 奈  何 自 作  多  情   
qīng tàn xī xīng chén wàn lǐ yǔ bù xī 
轻   叹  息 星   辰   万  里 语 不 息 
yòu shì xìng huā wēi yǔ jì 
又  是  杏   花  微  雨 季 
huàn yí shì shēn bù yóu jǐ 
换   一 世  身   不 由  己 
bú jiàn zhī yīn bù líng tīng 
不 见   知  音  不 聆   听   
yě wú fēng yǔ yě wú qíng 
也 无 风   雨 也 无 晴   
fán huá sì qiān sī wàn lǚ 
繁  华  似 千   丝 万  缕 
yí niàn zhī jiān tà mǎ tí qīng fēng xí 
一 念   之  间   踏 马 蹄 清   风   袭 
méi yǒu xīng xing méi yǒu nǐ 
没  有  星   星   没  有  你 
zhǐ xié yì shǒu rào tiān dì 
只  携  一 手   绕  天   地 
zài dàn yì qǔ gāo gē yín 
再  弹  一 曲 高  歌 吟  
dú chéng jiù liú yán fēi yǔ kōng huān xǐ 
独 成    就  流  言  蜚  语 空   欢   喜 
bú jiàn zhī yīn bù líng tīng 
不 见   知  音  不 聆   听   
yě wú fēng yǔ yě wú qíng 
也 无 风   雨 也 无 晴   
fán huá sì qiān sī wàn lǚ 
繁  华  似 千   丝 万  缕 
yí niàn zhī jiān tà mǎ tí qīng fēng xí 
一 念   之  间   踏 马 蹄 清   风   袭 
méi yǒu xīng xing méi yǒu nǐ 
没  有  星   星   没  有  你 
zhǐ xié yì shǒu rào tiān dì 
只  携  一 手   绕  天   地 
zài dàn yì qǔ gāo gē yín 
再  弹  一 曲 高  歌 吟  
dú chéng jiù liú yán fēi yǔ 
独 成    就  流  言  蜚  语 
gāo gē yín róu qíng shēng shēng bù xī 
高  歌 吟  柔  情   生    生    不 息 
xiǎo bié lí sān shēng yǒu xìng yù jiàn nǐ 
小   别  离 三  生    有  幸   遇 见   你 
ruò yǒu suì yuè cáng yú xīn 
若  有  岁  月  藏   于 心  
zòng shǐ bēi liáng jīn xiāng xǔ 
纵   使  悲  凉    今  相    许 
chūn fēng lǐ nài hé zì zuò duō qíng 
春   风   里 奈  何 自 作  多  情   
qīng tàn xī xīng chén wàn lǐ yǔ bù xī 
轻   叹  息 星   辰   万  里 语 不 息 
yòu shì xìng huā wēi yǔ jì 
又  是  杏   花  微  雨 季 
huàn yí shì shēn bù yóu jǐ 
换   一 世  身   不 由  己 
bú jiàn zhī yīn bù líng tīng 
不 见   知  音  不 聆   听   
yě wú fēng yǔ yě wú qíng 
也 无 风   雨 也 无 晴   
fán huá sì qiān sī wàn lǚ 
繁  华  似 千   丝 万  缕 
yí niàn zhī jiān tà mǎ tí qīng fēng xí 
一 念   之  间   踏 马 蹄 清   风   袭 
méi yǒu xīng xing méi yǒu nǐ 
没  有  星   星   没  有  你 
zhǐ xié yì shǒu rào tiān dì 
只  携  一 手   绕  天   地 
zài dàn yì qǔ gāo gē yín 
再  弹  一 曲 高  歌 吟  
dú chéng jiù liú yán fēi yǔ 
独 成    就  流  言  蜚  语 
bú jiàn zhī yīn bù líng tīng 
不 见   知  音  不 聆   听   
yě wú fēng yǔ yě wú qíng 
也 无 风   雨 也 无 晴   
fán huá sì qiān sī wàn lǚ 
繁  华  似 千   丝 万  缕 
yí niàn zhī jiān tà mǎ tí qīng fēng xí 
一 念   之  间   踏 马 蹄 清   风   袭 
méi yǒu xīng xing méi yǒu nǐ 
没  有  星   星   没  有  你 
zhǐ xié yì shǒu rào tiān dì 
只  携  一 手   绕  天   地 
zài dàn yì qǔ gāo gē yín 
再  弹  一 曲 高  歌 吟  
dú chéng jiù liú yán fēi yǔ kōng huān xǐ 
独 成    就  流  言  蜚  语 空   欢   喜 
bú jiàn zhī yīn bù líng tīng 
不 见   知  音  不 聆   听   
yě wú fēng yǔ yě wú qíng 
也 无 风   雨 也 无 晴   
fán huá sì qiān sī wàn lǚ 
繁  华  似 千   丝 万  缕 
yí niàn zhī jiān tà mǎ tí qīng fēng xí 
一 念   之  间   踏 马 蹄 清   风   袭 
méi yǒu xīng xing méi yǒu nǐ 
没  有  星   星   没  有  你 
zhǐ xié yì shǒu rào tiān dì 
只  携  一 手   绕  天   地 
zài dàn yì qǔ gāo gē yín 
再  弹  一 曲 高  歌 吟  
dú chéng jiù liú yán fēi yǔ 
独 成    就  流  言  蜚  语 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags