Fu Rong Zhang 芙蓉帐 Mosquito Net Dyed With The Juice Of Hibiscus Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Fu Rong Zhang 芙蓉帐 Mosquito Net Dyed With The Juice Of Hibiscus Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chinese Song Name:Fu Rong Zhang 芙蓉帐
English Translation Name:Mosquito Net Dyed With The Juice Of Hibiscus Flowers 
Chinese Singer: Hua Tong 花僮
Chinese Composer:Nie Xiao Hui 聂小慧
Chinese Lyrics:Zhang Ling Ru 张灵茹

Fu Rong Zhang 芙蓉帐 Mosquito Net Dyed With The Juice Of Hibiscus Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shì shuí céng jīng fú róng zhàng lǐ 
是  谁   曾   经   芙 蓉   帐    里 
duì yì shǒu gē fù 
对  一 首   歌 赋 
ér jīn dēng huǒ lán shān rén què gū dú 
而 今  灯   火  阑  珊   人  却  孤 独 
jǐn duàn yǐ lěng shì yán yǐ kū 
锦  缎   已 冷   誓  言  已 枯 
zhī fěn yǐ luò mù 
脂  粉  已 落  幕 
nǐ què zài wǒ xīn shàng dòng rén chú chǔ 
你 却  在  我 心  上    动   人  楚  楚  
shì shuí céng jīng zài fú róng zhàng 
是  谁   曾   经   在  芙 蓉   帐    
nuǎn yìng le hóng zhú 
暖   映   了 红   烛  
ér jīn màn màn cháng yè nán yǐ qiú dù 
而 今  漫  漫  长    夜 难  以 泅  渡 
zhōng xiāo yǐ jìn shēng gē yǐ zhù 
中    宵   已 尽  笙    歌 已 驻  
lèi yǎn yòu mó hu 
泪  眼  又  模 糊 
jiāo wǒ rú hé néng bú zài rù gǔ 
教   我 如 何 能   不 再  入 骨 
jiǎo jiǎo de yuè sè liáng liáng qǐ báo wù 
皎   皎   的 月  色 凉    凉    起 薄  雾 
yuǎn chù gāo lóu shuí zài nòng sī zhú 
远   处  高  楼  谁   在  弄   丝 竹  
xiǎng yào wéi jūn zài zuò yì qǔ ní cháng wǔ 
想    要  为  君  再  作  一 曲 霓 裳    舞 
què yǐ bù zhī miǎo miǎo rén hé chù 
却  已 不 知  渺   渺   人  何 处  
xīn yǐ zài jūn chù shēn shēn yì huí gù 
心  已 在  君  处  深   深   一 回  顾 
shǐ wǒ sī jūn zhāo zhāo yǔ mù mù 
使  我 思 君  朝   朝   与 暮 暮 
kě tàn fāng huá bú zài duǎn duǎn rú qīng lù 
可 叹  芳   华  不 在  短   短   如 清   露 
zhè ge jié jú xiě dé tài cāng cù 
这  个 结  局 写  得 太  仓   促 
shì shuí céng jīng fú róng zhàng lǐ 
是  谁   曾   经   芙 蓉   帐    里 
duì yì shǒu gē fù 
对  一 首   歌 赋 
ér jīn dēng huǒ lán shān rén què gū dú 
而 今  灯   火  阑  珊   人  却  孤 独 
jǐn duàn yǐ lěng shì yán yǐ kū 
锦  缎   已 冷   誓  言  已 枯 
zhī fěn yǐ luò mù 
脂  粉  已 落  幕 
nǐ què zài wǒ xīn shàng dòng rén chú chǔ 
你 却  在  我 心  上    动   人  楚  楚  
shì shuí céng jīng zài fú róng zhàng 
是  谁   曾   经   在  芙 蓉   帐    
nuǎn yìng le hóng zhú 
暖   映   了 红   烛  
ér jīn màn màn cháng yè nán yǐ qiú dù 
而 今  漫  漫  长    夜 难  以 泅  渡 
zhōng xiāo yǐ jìn shēng gē yǐ zhù 
中    宵   已 尽  笙    歌 已 驻  
lèi yǎn yòu mó hu 
泪  眼  又  模 糊 
jiāo wǒ rú hé néng bú zài rù gǔ 
教   我 如 何 能   不 再  入 骨 
xīn yǐ zài jūn chù shēn shēn yì huí gù 
心  已 在  君  处  深   深   一 回  顾 
shǐ wǒ sī jūn zhāo zhāo yǔ mù mù 
使  我 思 君  朝   朝   与 暮 暮 
kě tàn fāng huá bú zài duǎn duǎn rú qīng lù 
可 叹  芳   华  不 在  短   短   如 清   露 
zhè ge jié jú xiě dé tài cāng cù 
这  个 结  局 写  得 太  仓   促 
shì shuí céng jīng fú róng zhàng lǐ 
是  谁   曾   经   芙 蓉   帐    里 
duì yì shǒu gē fù 
对  一 首   歌 赋 
ér jīn dēng huǒ lán shān rén què gū dú 
而 今  灯   火  阑  珊   人  却  孤 独 
jǐn duàn yǐ lěng shì yán yǐ kū 
锦  缎   已 冷   誓  言  已 枯 
zhī fěn yǐ luò mù 
脂  粉  已 落  幕 
nǐ què zài wǒ xīn shàng dòng rén chú chǔ 
你 却  在  我 心  上    动   人  楚  楚  
shì shuí céng jīng zài fú róng zhàng 
是  谁   曾   经   在  芙 蓉   帐    
nuǎn yìng le hóng zhú 
暖   映   了 红   烛  
ér jīn màn màn cháng yè nán yǐ qiú dù 
而 今  漫  漫  长    夜 难  以 泅  渡 
zhōng xiāo yǐ jìn shēng gē yǐ zhù 
中    宵   已 尽  笙    歌 已 驻  
lèi yǎn yòu mó hu 
泪  眼  又  模 糊 
jiāo wǒ rú hé néng bú zài rù gǔ 
教   我 如 何 能   不 再  入 骨 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.