Sunday, May 19, 2024
HomePopFu Ren Jian 赴人间 Go To Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Fu Ren Jian 赴人间 Go To Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Chinese Song Name:Fu Ren Jian 赴人间
English Translation Name: Go To Earth
Chinese Singer: Cha Er Niang 茶二娘 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社
Chinese Composer:Mo Qing 莫卿
Chinese Lyrics:Liu Guang 流光

Fu Ren Jian 赴人间 Go To Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cha Er Niang 茶二娘 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

pō luò yì juàn shī sī   duì yuè zǒu bǐ 
泼 落  一 卷   诗  思   对  月  走  笔 
xiě jiù cháng hé àn biān   duàn gěng piāo píng 
写  就  长    河 岸 边     断   梗   飘   萍   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén   xiāng duì wàng xíng 
我 偕  诗  友  赴 良    辰     相    对  忘   形   
wǒ céng zài liáo luò shān shuǐ jiān miáo mó 
我 曾   在  寥   落  山   水   间   描   摹 
tiān guāng yún yǐng 
天   光    云  影   
kàn bái ōu shè shuǐ ér qù   hú xīn qǐ lián yī 
看  白  鸥 涉  水   而 去   湖 心  起 涟   漪 
wǒ duì tiān dì mǎn zhēn yì zūn yuè míng 
我 对  天   地 满  斟   一 樽  月  明   
yáo jìng fēi xīng 
遥  敬   飞  星   
xián lái yǔ jiù yǒu liǎng sān   zhé liǔ huò héng dí 
闲   来  与 旧  友  两    三    折  柳  或  横   笛 
jiāng shàng hán xī níng bì   yuè bái fēng qīng 
江    上    寒  溪 凝   碧   月  白  风   清   
shēn qián luò méi rú xuě   suì yù piāo líng 
身   前   落  梅  如 雪    碎  玉 飘   零   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén   xiāng duì wàng xíng 
我 偕  诗  友  赴 良    辰     相    对  忘   形   
jiào lái shǔ sè wēi xī   zhěn shàng jiǔ chū xǐng 
觉   来  曙  色 微  曦   枕   上    酒  初  醒   
pō luò yì juàn shī sī   duì yuè zǒu bǐ 
泼 落  一 卷   诗  思   对  月  走  笔 
xiě jiù cháng hé àn biān   duàn gěng piāo píng 
写  就  长    河 岸 边     断   梗   飘   萍   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén   xiāng duì wàng xíng 
我 偕  诗  友  赴 良    辰     相    对  忘   形   
wǒ duì tiān dì mǎn zhēn yì zūn yuè míng 
我 对  天   地 满  斟   一 樽  月  明   
yáo jìng fēi xīng 
遥  敬   飞  星   
xián lái yǔ jiù yǒu liǎng sān   zhé liǔ huò héng dí 
闲   来  与 旧  友  两    三    折  柳  或  横   笛 
jiāng shàng hán xī níng bì   yuè bái fēng qīng 
江    上    寒  溪 凝   碧   月  白  风   清   
shēn qián luò méi rú xuě   suì yù piāo líng 
身   前   落  梅  如 雪    碎  玉 飘   零   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén   xiāng duì wàng xíng 
我 偕  诗  友  赴 良    辰     相    对  忘   形   
jiào lái shǔ sè wēi xī   zhěn shàng jiǔ chū xǐng 
觉   来  曙  色 微  曦   枕   上    酒  初  醒   
pō luò yì juàn shī sī   duì yuè zǒu bǐ 
泼 落  一 卷   诗  思   对  月  走  笔 
xiě jiù cháng hé àn biān   duàn gěng piāo píng 
写  就  长    河 岸 边     断   梗   飘   萍   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén 
我 偕  诗  友  赴 良    辰   
jiāng shàng hán xī níng bì   yuè bái fēng qīng 
江    上    寒  溪 凝   碧   月  白  风   清   
shēn qián luò méi rú xuě   suì yù piāo líng 
身   前   落  梅  如 雪    碎  玉 飘   零   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén   xiāng duì wàng xíng 
我 偕  诗  友  赴 良    辰     相    对  忘   形   
jiào lái shǔ sè wēi xī   zhěn shàng jiǔ chū xǐng 
觉   来  曙  色 微  曦   枕   上    酒  初  醒   
pō luò yì juàn shī sī   duì yuè zǒu bǐ 
泼 落  一 卷   诗  思   对  月  走  笔 
xiě jiù cháng hé àn biān   duàn gěng piāo píng 
写  就  长    河 岸 边     断   梗   飘   萍   
wǒ xié shī yǒu fù liáng chén   xiāng duì wàng xíng 
我 偕  诗  友  赴 良    辰     相    对  忘   形   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags