Fu Qi Gong Gong Lai 福气拱拱来 Blessing Arch Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Jian Shao Nv 101 火箭少女101 Rocket Girl 101

Fu Qi Gong Gong Lai 福气拱拱来 Blessing Arch Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Jian Shao Nv 101 火箭少女101 Rocket Girl 101

Chinese Song Name: Fu Qi Gong Gong Lai 福气拱拱来
English Tranlation Name: Blessing Arch
Chinese Singer: Huo Jian Shao Nv 101 火箭少女101 Rocket Girl 101
Chinese Composer:  TNK
Chinese Lyrics: TNK

Fu Qi Gong Gong Lai 福气拱拱来 Blessing Arch Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Jian Shao Nv 101 火箭少女101 Rocket Girl 101

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 
mèng měi qí : 
孟   美  岐 : 
líng diǎn de zhōng   luó gǔ shēng hōng lōng lóng 
零   点   的 钟      锣  鼓 声    轰   隆   隆   
rè rè nao nào   chuān yuè shí kōng 
热 热 闹  闹    穿    越  时  空   
wú xuān yí : 
吴 宣   仪 : 
xiǎo yě zhū chū dòng   fēng fēng huǒ huǒ de xióng 
小   野 猪  出  洞     风   风   火  火  的 熊    
xīn yì nián yào qì shì rú hóng 
新  一 年   要  气 势  如 虹   
duàn ào juān / lài měi yún : 
段   奥 娟   / 赖  美  云  : 
xiǎo yě zhū gǒng qǐ lái   lái   lái   lái   lái 
小   野 猪  拱   起 来    来    来    来    来  
( wú xuān yí : ) 
( 吴 宣   仪 : ) 
( yīng yǒng yīng yǒng ) 
( 英   勇   英   勇   ) 
mèng měi qí / lài měi yún : 
孟   美  岐 / 赖  美  云  : 
wǒ gōng xǐ nǐ fā cái 
我 恭   喜 你 发 财  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
huì fā cái   huì fā cái 
会  发 财    会  发 财  
mèng měi qí / wú xuān yí : 
孟   美  岐 / 吴 宣   仪 : 
hǎo yùn bù qǐng zì lái   lái   lái   lái   lái 
好  运  不 请   自 来    来    来    来    来  
( lài měi yún : ) 
( 赖  美  云  : ) 
( jī dòng jī dòng ) 
( 激 动   激 动   ) 
wú xuān yí / duàn ào juān : 
吴 宣   仪 / 段   奥 娟   : 
nǐ gēn běn duǒ bù kāi 
你 根  本  躲  不 开  
( mèng měi qí ) hǎo qī dài 
( 孟   美  岐 ) 好  期 待  
hé : 
合 : 
fú qi gǒng gǒng lái 
福 气 拱   拱   来  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
jiàn kāng 
健   康   
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
wú xuān yí : 
吴 宣   仪 : 
shēng zhí 
升    职  
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
lài měi yún : 
赖  美  云  : 
ài qíng 
爱 情   
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
mèng měi qí : 
孟   美  岐 : 
piào liang 
漂   亮    
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng 
拱   拱   拱   拱   
hé : 
合 : 
fú qi cái yùn gǒng gǒng lái 
福 气 财  运  拱   拱   来  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
líng diǎn de zhōng   luó gǔ shēng hōng lōng lóng 
零   点   的 钟      锣  鼓 声    轰   隆   隆   
rè rè nao nào   chuān yuè shí kōng 
热 热 闹  闹    穿    越  时  空   
lài měi yún : 
赖  美  云  : 
xiǎo yě zhū chū dòng   fēng fēng huǒ huǒ de xióng 
小   野 猪  出  洞     风   风   火  火  的 熊    
xīn yì nián yào qì shì rú hóng 
新  一 年   要  气 势  如 虹   
mèng měi qí / wú xuān yí : 
孟   美  岐 / 吴 宣   仪 : 
xiǎo yě zhū gǒng qǐ lái lái lái lái lái 
小   野 猪  拱   起 来  来  来  来  来  
( lài měi yún : ) 
( 赖  美  云  : ) 
( yīng yǒng yīng yǒng ) 
( 英   勇   英   勇   ) 
wú xuān yí / duàn ào juān : 
吴 宣   仪 / 段   奥 娟   : 
wǒ gōng xǐ nǐ fā cái 
我 恭   喜 你 发 财  
mèng měi qí : 
孟   美  岐 : 
huì fā cái   huì fā cái 
会  发 财    会  发 财  
duàn ào juān / lài měi yún : 
段   奥 娟   / 赖  美  云  : 
hǎo yùn bù qǐng zì lái lái lái lái lái 
好  运  不 请   自 来  来  来  来  来  
( wú xuān yí : ) 
( 吴 宣   仪 : ) 
( jī dòng jī dòng ) 
( 激 动   激 动   ) 
mèng měi qí / duàn ào juān : 
孟   美  岐 / 段   奥 娟   : 
nǐ gēn běn duǒ bù kāi 
你 根  本  躲  不 开  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
hǎo qī dài 
好  期 待  
hé : 
合 : 
fú qi gǒng gǒng lái 
福 气 拱   拱   来  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
jiàn kāng 
健   康   
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
wú xuān yí : 
吴 宣   仪 : 
shēng zhí 
升    职  
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
lài měi yún : 
赖  美  云  : 
ài qíng 
爱 情   
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
mèng měi qí : 
孟   美  岐 : 
piào liang 
漂   亮    
hé : 
合 : 
gǒng gǒng gǒng gǒng 
拱   拱   拱   拱   
hé : 
合 : 
fú qi cái yùn gǒng gǒng lái 
福 气 财  运  拱   拱   来  
mèng měi qí : 
孟   美  岐 : 
pò bù jí dài   zhāng dēng jié cǎi   fēng chéng fàn cài 
迫 不 及 待    张    灯   结  彩    丰   盛    饭  菜  
lài měi yún : 
赖  美  云  : 
xiāo yáo zì zai   jiù suàn shēn zài yuán shǐ shí dài 
逍   遥  自 在    就  算   身   在  原   始  时  代  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
chéng zhū zài xiōng   zhù yuàn nǐ cái yùn hēng tōng 
成    猪  在  胸      祝  愿   你 财  运  亨   通   
wú xuān yí : 
吴 宣   仪 : 
kāi xīn wú shī zì tōng   yīn wèi 
开  心  无 师  自 通     因  为  
guāng tóu hé liǎng zhī kě ài de xióng 
光    头  和 两    只  可 爱 的 熊    
mèng měi qí : 
孟   美  岐 : 
yuē hǎo le měi nián de jīn tiān   dōu yào jù zài yí kuài 
约  好  了 每  年   的 今  天     都  要  聚 在  一 块   
bù guǎn zài nǎ chuān yuè shí kōng   dū huì gǎn guò lái de 
不 管   在  哪 穿    越  时  空     都 会  赶  过  来  的 
lài měi yún : 
赖  美  云  : 
kāi xīn de dà xiào 
开  心  的 大 笑   
wú xuān yí : 
吴 宣   仪 : 
fàng sì de dà nào 
放   肆 的 大 闹  
duàn ào juān : 
段   奥 娟   : 
bù rán huì biàn lǎo   cái yùn dào   fú qi dào 
不 然  会  变   老    财  运  到    福 气 到  
hé : 
合 : 
jiàn kāng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
健   康   拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
shēng zhí gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
升    职  拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
ài qíng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
爱 情   拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
piào liang gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
漂   亮    拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
kāi xīn gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
开  心  拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
cháng shòu gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
长    寿   拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
shuài qì gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng gǒng lái 
帅    气 拱   拱   拱   拱   拱   拱   拱   来  
xìng fú gǒng gǒng gǒng gǒng 
幸   福 拱   拱   拱   拱   
fú qi cái yùn gǒng gǒng lái 
福 气 财  运  拱   拱   来  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.