Sunday, June 23, 2024
HomePopFu Mu En 父母恩 Parents Grace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu...

Fu Mu En 父母恩 Parents Grace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui

Chinese Song Name: Fu Mu En 父母恩
English Tranlation Name: Parents Grace
Chinese Singer: Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Fu Mu En 父母恩 Parents Grace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zài shì jiān piāo bó 
在  世  间   飘   泊 
gū shēn fǎng sì fú yún 
孤 身   仿   似 浮 云  
xīn dǐ lǐ měi sī qīn tiān bái gǎn 
心  底 里 每  思 亲  添   百  感  
fù mǔ ēn qiān zhàng 
父 母 恩 千   丈    
yì shēng bǎ wǒ hù yīn 
一 生    把 我 护 荫  
yǒu ruò míng dēng qū hēi àn 
有  若  明   灯   驱 黑  暗 
niàn wǎng xī ēn yì 
念   往   昔 恩 义 
háo bǐ tiān jì cí yún 
好  比 天   际 慈 云  
kāi jiě wǒ chì zǐ zhī xīn 
开  解  我 赤  子 之  心  
wéi wǒ tuō è  yùn 
为  我 脱  厄 运  
zhěn biān jiě wǒ bìng kùn 
枕   边   解  我 病   困  
gèng wàng shén ēn duō zhí yǐn 
更   望   神   恩 多  指  引  
fù mǔ ēn shèng wàn jīn 
父 母 恩 胜    万  金  
chūn huī cùn cǎo xīn 
春   晖  寸  草  心  
tuī qīn sòng nuǎn shì dú qíng shēn 
推  衾  送   暖   舐  犊 情   深   
jìn xiào shǒu běn fèn 
尽  孝   守   本  份  
cǐ shēng zūn zhào fù xùn 
此 生    遵  照   父 训  
guà niàn cí qīn bēi bú jīn 
挂  念   慈 亲  悲  不 禁  
fù mǔ ēn shèng wàn jīn 
父 母 恩 胜    万  金  
chūn huī cùn cǎo xīn 
春   晖  寸  草  心  
tuī qīn sòng nuǎn shì dú qíng shēn 
推  衾  送   暖   舐  犊 情   深   
zài shì jiān piāo bó 
在  世  间   飘   泊 
gū shēn fǎng sì fú yún 
孤 身   仿   似 浮 云  
xīn dǐ lǐ měi sī qīn tiān bái gǎn 
心  底 里 每  思 亲  添   百  感  
fù mǔ ēn qiān zhàng 
父 母 恩 千   丈    
yì shēng bǎ wǒ hù yīn 
一 生    把 我 护 荫  
yǒu ruò míng dēng qū hēi àn 
有  若  明   灯   驱 黑  暗 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags