Tuesday, June 18, 2024
HomePopFu Jian Yao Feng 负剑摇风 Negative Sword Breezes Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Fu Jian Yao Feng 负剑摇风 Negative Sword Breezes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂

Chinese Song Name: Fu Jian Yao Feng 负剑摇风
English Tranlation Name: Negative Sword Breezes
Chinese Singer: Xiao Hun 小魂
Chinese Composer: Shang Xiao Jin 殇小谨
Chinese Lyrics: Jia Mei 假寐

Fu Jian Yao Feng 负剑摇风 Negative Sword Breezes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān wài tiān yún zhī diān 
天   外  天   云  之  巅   
cái duàn xiá guāng rù yǎn 
裁  段   霞  光    入 眼  
bǎ rén jiān kàn biàn 
把 人  间   看  遍   
yóu lóng chū yuān 
游  龙   出  渊   
qiān jūn zhèn wàn mǎ qián 
千   军  阵   万  马 前   
yě jiàn zhǐ dí rén miàn 
也 剑   指  敌 人  面   
wèn shuí gǎn zhēng xiān 
问  谁   敢  争    先   
shì fú tú jīn lín wén jí kǔ zhě 
是  浮 屠 金  鳞  闻  疾 苦 者  
zhú guāng zhì rén jiān 
逐  光    至  人  间   
zhòng shēng fán mìng zài jiān 
众    生    凡  命   在  肩   
pì rú lóng fù cháng fēng wǒ fù jiàn 
譬 如 龙   负 长    风   我 负 剑   
shòu mìng tiān yì juǎn 
受   命   天   意 卷   
zhǎn lán cuì hǎi qián 
斩   澜  翠  海  前   
xiàng lái 
向    来  
qiān rèn cuì tiě gǔ 
千   刃  淬  铁  骨 
bì xuè bù liú sú 
碧 血  不 流  俗 
gǎn yǔ shén mó lùn 
敢  与 神   魔 论  
píng hé dìng huò fú 
凭   何 定   祸  福 
xié yǐ zhòng shēng dǔ 
邪  以 众    生    赌 
wǒ yǐ zhōng hún hù 
我 以 忠    魂  护 
zhēng hēi yún yā jìng wǒ qíng dēng zhú 
争    黑  云  压 境   我 擎   灯   烛  
wàn xiàng fēng yún biàn 
万  象    风   云  变   
tí dǎn jìng róng rǔ 
提 胆  竞   荣   辱 
xīn yì diǎn gū zhù 
心  一 点   孤 注  
duó cāng shēng shèng fù 
夺  苍   生    胜    负 
tiān què chéng jī gǔ 
天   阙  城    击 鼓 
jì wǒ yīng xióng hù 
记 我 英   雄    户 
zhàn yuàn shēn mái gù tǔ hún guī lái chù 
战   愿   身   埋  故 土 魂  归  来  处  
shān wài shān shuǐ zhōng hán 
山   外  山   水   中    寒  
jiǎo fēng yún jīng hóng wàn 
搅   风   云  惊   鸿   腕  
gǎn bǎ xīng hé zhuǎn 
敢  把 星   河 转    
yī mèi liú dān 
衣 袂  流  丹  
yě pī jiǎ zhe jīn guàn 
也 披 甲  着  金  冠   
dài ruì qì jīng xiāo hàn 
待  锐  气 惊   霄   汉  
yí jiàn dìng kūn qián 
一 剑   定   坤  乾   
shì fú tú jīn lín wén jí kǔ zhě 
是  浮 屠 金  鳞  闻  疾 苦 者  
zhú guāng zhì rén jiān 
逐  光    至  人  间   
zhòng shēng fán mìng zài jiān 
众    生    凡  命   在  肩   
pì rú lóng fù cháng fēng wǒ fù jiàn 
譬 如 龙   负 长    风   我 负 剑   
shòu mìng tiān yì juǎn 
受   命   天   意 卷   
zhǎn lán cuì hǎi qián 
斩   澜  翠  海  前   
xiàng lái 
向    来  
qiān rèn cuì tiě gǔ 
千   刃  淬  铁  骨 
bì xuè bù liú sú 
碧 血  不 流  俗 
gǎn yǔ shén mó lùn 
敢  与 神   魔 论  
píng hé dìng huò fú 
凭   何 定   祸  福 
xié yǐ zhòng shēng dǔ 
邪  以 众    生    赌 
wǒ yǐ zhōng hún hù 
我 以 忠    魂  护 
zhēng hēi yún yā jìng wǒ qíng dēng zhú 
争    黑  云  压 境   我 擎   灯   烛  
wàn xiàng fēng yún biàn 
万  象    风   云  变   
tí dǎn jìng róng rǔ 
提 胆  竞   荣   辱 
xīn yì diǎn gū zhù 
心  一 点   孤 注  
duó cāng shēng shèng fù 
夺  苍   生    胜    负 
tiān què chéng jī gǔ 
天   阙  城    击 鼓 
jì wǒ yīng xióng hù 
记 我 英   雄    户 
zhàn yuàn shēn mái gù tǔ hún guī lái chù 
战   愿   身   埋  故 土 魂  归  来  处  
xiàng lái 
向    来  
qiān rèn cuì tiě gǔ 
千   刃  淬  铁  骨 
bì xuè bù liú sú 
碧 血  不 流  俗 
gǎn yǔ shén mó lùn 
敢  与 神   魔 论  
píng hé dìng huò fú 
凭   何 定   祸  福 
xié yǐ zhòng shēng dǔ 
邪  以 众    生    赌 
wǒ yǐ zhōng hún hù 
我 以 忠    魂  护 
zhēng hēi yún yā jìng wǒ qíng dēng zhú 
争    黑  云  压 境   我 擎   灯   烛  
wàn xiàng fēng yún biàn 
万  象    风   云  变   
tí dǎn jìng róng rǔ 
提 胆  竞   荣   辱 
xīn yì diǎn gū zhù 
心  一 点   孤 注  
duó cāng shēng shèng fù 
夺  苍   生    胜    负 
tiān què chéng jī gǔ 
天   阙  城    击 鼓 
jì wǒ yīng xióng hù 
记 我 英   雄    户 
zhàn yuàn shēn mái gù tǔ hún guī lái chù 
战   愿   身   埋  故 土 魂  归  来  处  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags