Fu Bai 浮白 Floating White Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙

Fu Bai 浮白 Floating White Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙

Chinese Song Name: Fu Bai 浮白
English Tranlation Name: Floating White
Chinese Singer: Xiao Hun 小魂 Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙
Chinese Composer: Mo Ci 墨辞
Chinese Lyrics: Wei Jian Chai Tou Feng 未见钗头凤

Fu Bai 浮白 Floating White Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cāng lóng chū shuǐ   zhí shàng tiān jì 
苍   龙   出  水     直  上    天   际 
cháng kōng hén bù liú 
长    空   痕  不 留  
yín máng zhú yuè   xīng yí qí sù 
银  芒   逐  月    星   移 其 宿 
jiàn qì yíng mǎn xiù 
剑   气 盈   满  袖  
mǒu nián mǒu yuè   mǒu rì mǒu chù 
某  年   某  月    某  日 某  处  
tài bái jiè dòu jiǔ 
太  白  借  斗  酒  
màn tiān fēi shuāng   dà xuě xǐ wú gōu 
漫  天   飞  霜       大 雪  洗 吴 钩  
kuáng dāo yáng méi   gǎn qī guǐ shén 
狂    刀  扬   眉    敢  欺 鬼  神   
dú xíng yì wú yōu 
独 行   亦 无 忧  
xióng yīng fàng sì   zòng héng jiǔ xiāo 
雄    鹰   放   肆   纵   横   九  霄   
kān chēng yǐn lù hóu 
堪  称    引  路 侯  
làng zǐ sān chàng   zhǎn bà lí chóu 
浪   子 三  唱      斩   罢 离 愁   
sī kāi qíng yǔ zhòu 
撕 开  晴   与 昼   
zhǎng zhōng fēng rèn   yě shí dé ēn chóu 
掌    中    锋   刃    也 识  得 恩 仇   
kàn biàn jiāng hú bō lán 
看  遍   江    湖 波 澜  
shí fēn yuè sè   zhào tiān xià jiǔ zhōu 
十  分  月  色   照   天   下  九  州   
fēn gēng yì bēi zuò chóu 
分  羹   一 杯  作  酬   
liáng chén hǎo jǐng   yǔ nǐ gòng xiāo shòu 
良    辰   好  景     与 你 共   消   受   
dǎ mǎ jǐ gè chūn qiū 
打 马 几 个 春   秋  
shān shuǐ yí rán   báo qián chéng jǐn xiù 
山   水   怡 然    薄  前   程    锦  绣  
xiá kè cóng lái   xiāo yáo wú duō qiú 
侠  客 从   来    逍   遥  无 多  求  
cáng bīng zhé jǐ   gū rù jué dì 
藏   兵   折  戟   孤 入 绝  地 
pò hǔ xué sēn yōu 
破 虎 穴  森  幽  
dēng píng dù hè   liǎo wú zōng yǐng 
登   萍   渡 鹤   了   无 踪   影   
shēn sì jīng léi zhòu 
身   似 惊   雷  骤   
yān huā shí jié   ǒu yě chéng xìng 
烟  花  时  节    偶 也 乘    兴   
yín jǐ jù fēng liú 
吟  几 句 风   流  
wèi bì mǎng zhuàng   zhàng yì rén zhī fǒu 
未  必 莽   撞       仗    义 人  知  否  
ruò nǐ shì bú xì zhōu   suí bō piāo yóu 
若  你 是  不 系 舟     随  波 飘   游  
wǒ yuàn zuò juān liú 
我 愿   做  涓   流  
xiāng bàn diān pèi fēng yǔ 
相    伴  颠   沛  风   雨 
guǎn suì yuè cuī rén qīng shòu 
管   岁  月  催  人  清   瘦   
jīng nián bā huāng xíng jì 
经   年   八 荒    行   迹 
bìng pèi qīng qiú   guò sōng jiān tián chóu 
并   辔  轻   裘    过  松   间   田   畴   
tóng tú dān xīn rú jiù   dào bái tóu 
同   途 丹  心  如 旧    到  白  头  
ruò nǐ shì bú xì zhōu 
若  你 是  不 系 舟   
suí bō piāo yóu   wǒ yuàn zuò juān liú 
随  波 飘   游    我 愿   做  涓   流  
xiāng bàn diān pèi fēng yǔ 
相    伴  颠   沛  风   雨 
guǎn suì yuè cuī rén qīng shòu 
管   岁  月  催  人  清   瘦   
jīng nián bā huāng xíng jì 
经   年   八 荒    行   迹 
bìng pèi qīng qiú   guò sōng jiān tián chóu 
并   辔  轻   裘    过  松   间   田   畴   
tóng tú dān xīn   zhào fú dào bái tóu 
同   途 丹  心    照   拂 到  白  头  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.