Feng Yu Tong Lu 风雨同路 Wind And Rain Way Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Xiao Feng 徐小凤 Paula Tsui

Feng Yu Tong Lu 风雨同路 Wind And Rain Way Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Xiao Feng 徐小凤 Paula Tsui

Chinese Song Name: Feng Yu Tong Lu  风雨同路
English Tranlation Name: Wind And Rain Way
Chinese Singer: Xu Xiao Feng 徐小凤 Paula Tsui
Chinese Composer: Jian Mei Jing Ping 简美京平
Chinese Lyrics: Zheng Guo Jiang 郑国江

Feng Yu Tong Lu  风雨同路 Wind And Rain Way Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Xiao Feng 徐小凤 Paula Tsui

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sì shì huān xiào 
似 是  欢   笑   
sì shì kǔ kùn 
似 是  苦 困  
zěn kě fēn kāi jiǎ yǔ zhēn 
怎  可 分  开  假  与 真   
ēn yuàn bù fēn 
恩 怨   不 分  
ài yì yǒu hèn 
爱 亦 有  恨  
míng liàng bèi yǐng yǒu hēi àn 
明   亮    背  影   有  黑  暗 
wǎng shì bú jì 
往   事  不 记 
wǎng shì bù lǐ 
往   事  不 理 
yì shēng jǐ duō kǔ yǔ gān 
一 生    几 多  苦 与 甘  
zhēn xī jīn zhāo   pàn wàng yǐ hòu 
珍   惜 今  朝     盼  望   以 后  
tóng dù kùn kǔ yǔ è  kùn 
同   渡 困  苦 与 厄 困  
jīn tiān qiě xiāng qīn 
今  天   且  相    亲  
nà zhī tā cháo bù xiāng fēn 
那 知  他 朝   不 相    分  
dì lǎo tiān huāng zhuán yǎn ēn yì mǐn 
地 老  天   荒    转    眼  恩 义 泯  
bú bì pà duō biàn huàn 
不 必 怕 多  变   幻   
fēng yǔ tóng lù jiàn zhēn xīn 
风   雨 同   路 见   真   心  
yuè quē yí yàng xīng xing chèn 
月  缺  一 样   星   星   衬   
sì shì huān xiào 
似 是  欢   笑   
sì shì kǔ kùn 
似 是  苦 困  
zěn kě fēn kāi jiǎ yǔ zhēn 
怎  可 分  开  假  与 真   
ēn yuàn bù fēn 
恩 怨   不 分  
ài yì yǒu hèn 
爱 亦 有  恨  
míng liàng bèi yǐng yǒu hēi àn 
明   亮    背  影   有  黑  暗 
jīn tiān qiě xiāng qīn 
今  天   且  相    亲  
nà zhī tā cháo bù xiāng fēn 
那 知  他 朝   不 相    分  
dì lǎo tiān huāng zhuán yǎn ēn yì mǐn 
地 老  天   荒    转    眼  恩 义 泯  
bú bì pà duō biàn huàn 
不 必 怕 多  变   幻   
fēng yǔ tóng lù jiàn zhēn xīn 
风   雨 同   路 见   真   心  
yuè quē yí yàng xīng xing chèn 
月  缺  一 样   星   星   衬   
wǎng shì bú jì 
往   事  不 记 
wǎng shì bù lǐ 
往   事  不 理 
yì shēng jǐ duō kǔ yǔ gān 
一 生    几 多  苦 与 甘  
zhēn xī jīn zhāo 
珍   惜 今  朝   
pàn wàng yǐ hòu 
盼  望   以 后  
tóng dù kùn kǔ yǔ è  kùn 
同   渡 困  苦 与 厄 困  
zhēn xī jīn zhāo 
珍   惜 今  朝   
pàn wàng yǐ hòu 
盼  望   以 后  
tóng dù kùn kǔ yǔ è  kùn 
同   渡 困  苦 与 厄 困  

English Translation For Feng Yu Tong Lu  风雨同路 Wind And Rain Way

It's like laughter.

It seems to be a hardship.

How can we separate false and true

Grievances don't matter.

Love and hate

Bright backs have darkness

Don't remember the past.

The past is ignored.

A lifetime of more bitter and willing

Cherish the present

Looking forward to the future

Crossing hardship and hardship

Today and dating

That knows he's not divided.

The earth is deserted and the eyes are righteous

Don't be afraid of change.

Wind and rain with the road to see the heart

Moon slacks like a star lining

It's like laughter.

It seems to be a hardship.

How can we separate false and true

Grievances don't matter.

Love and hate

Bright backs have darkness

Today and dating

That knows he's not divided.

The earth is deserted and the eyes are righteous

Don't be afraid of change.

Wind and rain with the road to see the heart

Moon slacks like a star lining

Don't remember the past.

The past is ignored.

A lifetime of more bitter and willing

Cherish the present

Looking forward to the future

Crossing hardship and hardship

Cherish the present

Looking forward to the future

Crossing hardship and hardship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.