Tuesday, June 18, 2024
HomePopFeng Hua Xue Yue 风花雪月 Our Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Feng Hua Xue Yue 风花雪月 Our Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xia Wan An 夏婉安

Chinese Song Name: Feng Hua Xue Yue 风花雪月
English Translation Name: Our Law
Chinese Singer: Xia Wan An 夏婉安
Chinese Composer: Willen
Chinese Lyrics: Willen

Feng Hua Xue Yue 风花雪月 Our Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xia Wan An 夏婉安

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhé yì zhī liǔ yè ér wān 
折  一 枝  柳  叶 儿 弯  
jiā rén zài duì àn 
佳  人  在  对  岸 
lái shí chūn yǔ lín bié yàn 
来  时  春   雨 临  别  燕  
xiáo qú ér chàng bù wán 
小   曲 儿 唱    不 完  
cuì sè yìng hú shàng yuān 
翠  色 映   湖 上    鸢   
yì bié yòu jǐ nián 
一 别  又  几 年   
xià guò yǔ 
夏  过  雨 
dōng luò xuě 
冬   落  雪  
wú yán qià féng bàn biān yuè 
无 言  恰  逢   半  边   月  
fēng huā xuě yuè wèi céng yù jiàn 
风   花  雪  月  未  曾   遇 见   
zài chàng xiáo qǔ nán xù yì bié 
再  唱    小   曲 难  续 一 别  
gé lóu yí zuì yòu shì yì nián 
阁 楼  一 醉  又  是  一 年   
nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán 
宁   为  玉 碎  不 为  瓦 全   
wèn jūn yí jù zěn xù qián yuán 
问  君  一 句 怎  续 前   缘   
luò yè yú huī wú wèn hóng yàn 
落  叶 余 晖  无 问  鸿   雁  
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   
dié fēi yǐn qù cáng huā jiān 
蝶  飞  隐  去 藏   花  间   
yù xún xún bú jiàn   fān fān shū zhōng gù shi  
欲 寻  寻  不 见     翻  翻  书  中    故 事   
ào gǔ yīng xióng bù lián jiāng shān 
傲 骨 英   雄    不 怜   江    山   
yí nù wéi hóng yán   yí nù wéi hóng yán  
一 怒 为  红   颜    一 怒 为  红   颜   
yí qù yì huí zài féng yí juàn 
一 去 一 回  再  缝   一 绢   
què féng bù hé yáo yuǎn 
却  缝   不 合 遥  远   
qiū luò chén 
秋  落  尘   
mèng yāo chūn sè wéi bàn 
梦   邀  春   色 为  伴  
ěr pàn yīng yǔ luàn 
耳 畔  莺   语 乱   
fēng huā xuě yuè wèi céng yù jiàn 
风   花  雪  月  未  曾   遇 见   
zài chàng xiáo qǔ nán xù yì bié 
再  唱    小   曲 难  续 一 别  
gé lóu yí zuì yòu shì yì nián 
阁 楼  一 醉  又  是  一 年   
nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán 
宁   为  玉 碎  不 为  瓦 全   
wèn jūn yí jù zěn xù qián yuán 
问  君  一 句 怎  续 前   缘   
luò yè yú huī wú wèn hóng yàn 
落  叶 余 晖  无 问  鸿   雁  
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   
fēng huā xuě yuè wèi céng yù jiàn 
风   花  雪  月  未  曾   遇 见   
wèi céng yù jiàn  
未  曾   遇 见    
zài chàng xiáo qǔ nán xù yì bié 
再  唱    小   曲 难  续 一 别  
gé lóu yí zuì yòu shì yì nián 
阁 楼  一 醉  又  是  一 年   
yí zuì yòu shì yì nián  
一 醉  又  是  一 年    
nìng wéi yù suì bù wéi wǎ quán 
宁   为  玉 碎  不 为  瓦 全   
wèn jūn yí jù zěn xù qián yuán 
问  君  一 句 怎  续 前   缘   
zěn xù qián yuán  
怎  续 前   缘    
luò yè yú huī wú wèn hóng yàn 
落  叶 余 晖  无 问  鸿   雁  
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   
yuán fèn bú guò jiāng 
缘   分  不 过  江    
zuì mèng zhōng zài yí jiàn 
醉  梦   中    再  一 见   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags