Tuesday, February 27, 2024
HomePopFei Gong 非攻 The Attack Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han...

Fei Gong 非攻 The Attack Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han 慕寒 Xi Yi She 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Fei Gong 非攻 
English Tranlation Name: The Attack
Chinese Singer: Mu Han 慕寒 Xi Yi She 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: Xiao Mu 小慕
Chinese Lyrics: Hua Yao 花夭

Fei Gong 非攻 The Attack Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Han 慕寒 Xi Yi She 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén jiān shì shuō shèn qīn shū mì  
人  间   事  说   甚   亲  疏  密  
lì jiān bái   liú ruǎn hóng   jiǔ zhōu tóng 
立 坚   白    流  软   红     九  州   同   
jiāng hú rén   miào táng kè   jù gāo péng 
江    湖 人    庙   堂   客   俱 高  朋   
yān wéi yí lù zhú xī fēng 
焉  为  一 鹿 逐  西 风   
qīng wú shēn   zhōu quán tā shuí huǒ zhōng 
倾   吾 身     周   全   他 水   火  中    
jì qióng tōng   bú wèn yú lóng 
济 穷    通     不 问  鱼 龙   
chéng yí nuò   zòng yǒu jiǔ sǐ bù xuán zhǒng 
承    一 诺    纵   有  九  死 不 旋   踵    
fù huǒ dǎo rèn qì rú hóng 
赴 火  蹈  刃  气 如 虹   
gǎn shě tiě jǐ tóng dǎn shāo dé cháng jiá chéng 
敢  舍  铁  脊 铜   胆  烧   得 长    铗  成    
níng pāo chì xīn gǔn xuè duàn chū hào rán shēng 
宁   抛  赤  心  滚  血  锻   出  浩  然  声    
zhǐ shǒu yì lǎn tiān xià 
只  手   一 揽  天   下  
bù píng chù dǐ lì cháng fēng 
不 平   处  砥 砺 长    锋   
dàng jìn yān chén liú huán yǔ zì zai cāng shēng 
荡   尽  烟  尘   留  寰   宇 自 在  苍   生    
zhàng jiàn qù   zhuǎn xīng wáng shuí huǒ zhōng 
仗    剑   去   转    兴   亡   水   火  中    
zhèn bù yī   lì zhé wáng gōng 
振   布 衣   力 折  王   公   
chéng yí nuò   shǒu shēn lí xī xīn bù chéng 
承    一 诺    首   身   离 兮 心  不 惩    
fù huǒ dǎo rèn qì rú hóng 
赴 火  蹈  刃  气 如 虹   
céng yǒu tiě jǐ tóng dǎn shāo dé cháng jiá chéng 
曾   有  铁  脊 铜   胆  烧   得 长    铗  成    
mǎn qiāng chì xīn gǔn xuè duàn chū hào rán shēng 
满  腔    赤  心  滚  血  锻   出  浩  然  声    
zhǐ shǒu yì lǎn tiān xià 
只  手   一 揽  天   下  
bù píng chù dǐ lì cháng fēng 
不 平   处  砥 砺 长    锋   
dàng jìn yān chén liú huán yǔ zì zai cāng shēng 
荡   尽  烟  尘   留  寰   宇 自 在  苍   生    
hòu lái tiě jǐ tóng dǎn shāo dé cháng jiá chéng 
后  来  铁  脊 铜   胆  烧   得 长    铗  成    
wàn wàn chì xīn gǔn xuè duàn chū hào rán shēng 
万  万  赤  心  滚  血  锻   出  浩  然  声    
huī shǒu yì lǎn tiān xià 
挥  手   一 揽  天   下  
bù píng chù dǐ lì cháng fēng 
不 平   处  砥 砺 长    锋   
zhù jiàn yú xīn lì wàn shì xiá qì wú zhōng 
铸  剑   于 心  立 万  世  侠  气 无 终    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags