Fan Chen Tan 凡尘叹 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Nan 卢喃

0
105
Fan Chen Tan 凡尘叹 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Nan 卢喃
Fan Chen Tan 凡尘叹 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Nan 卢喃

Chinese Song Name:Fan Chen Tan 凡尘叹
English Translation Name:Mortal Sigh
Chinese Singer:Lu Nan 卢喃
Chinese Composer:Xue Guang Lei 薛光磊
Chinese Lyrics:Bao Yi Fei 包一飞

Fan Chen Tan 凡尘叹 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lu Nan 卢喃

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bīng lěng de fēng ràng rén xīn tòng
冰 冷 的 风 让 人 心 痛
biān zhī de mèng yí niàn chéng kōng
编 织 的 梦 一 念 成 空
bù lǚ chén zhòng lèi yǎn méng lóng
步 履 沉 重 泪 眼 朦 胧
hǎi shì shān méng yì chǎng zhuō nòng
海 誓 山 盟 一 场 捉 弄
xīn lǐ de tòng wú rén néng dǒng
心 里 的 痛 无 人 能 懂
rén jiān ní hóng bú guò shì mèng
人 间 霓 虹 不 过 是 梦
mèng zhōng dì rén zhì shēn měng dǒng
梦 中 的 人 置 身 懵 懂
wàn niàn chéng huī zhǐ shèng hòu huǐ
万 念 成 灰 只 剩 后 悔
hēi yè lǐ chén zuì què bù néng mèi
黑 夜 里 沉 醉 却 不 能 寐
chén zhòng de jiǎo bù yī rán pái huái
沉 重 的 脚 步 依 然 徘 徊
zhēn de wú suǒ wèi qiān sī wàn niàn yàn bù guī
真 的 无 所 谓 千 思 万 念 雁 不 归
àn rán xīn yǐ suì
黯 然 心 已 碎
xīn lǐ de tòng wú rén néng dǒng
心 里 的 痛 无 人 能 懂
rén jiān ní hóng bú guò shì mèng
人 间 霓 虹 不 过 是 梦
mèng zhōng dì rén zhì shēn měng dǒng
梦 中 的 人 置 身 懵 懂
wàn niàn chéng huī zhǐ shèng hòu huǐ
万 念 成 灰 只 剩 后 悔
hēi yè lǐ chén zuì què bù néng mèi
黑 夜 里 沉 醉 却 不 能 寐
chén zhòng de jiǎo bù yī rán pái huái
沉 重 的 脚 步 依 然 徘 徊
zhēn de wú suǒ wèi qiān sī wàn niàn yàn bù guī
真 的 无 所 谓 千 思 万 念 雁 不 归
àn rán xīn yǐ suì
黯 然 心 已 碎
hēi yè lǐ chén zuì què bù néng mèi
黑 夜 里 沉 醉 却 不 能 寐
chén zhòng de jiǎo bù yī rán pái huái
沉 重 的 脚 步 依 然 徘 徊
zhēn de wú suǒ wèi qiān sī wàn niàn yàn bù guī
真 的 无 所 谓 千 思 万 念 雁 不 归
àn rán xīn yǐ suì
黯 然 心 已 碎
zhēn de wú suǒ wèi cǐ shēng ài guò yì wú huǐ
真 的 无 所 谓 此 生 爱 过 亦 无 悔
huàn dé rén qiáo cuì
换 得 人 憔 悴

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here