Thursday, April 25, 2024
HomePopEr Shi Si Xi Yue 二十四溪月 24 Creek Moon Lyrics 歌詞 With...

Er Shi Si Xi Yue 二十四溪月 24 Creek Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Vk

Chinese Song Name:Er Shi Si Xi Yue 二十四溪月 
English Tranlation Name: 24 Creek Moon 
Chinese Singer: Vk
Chinese Composer:BYE
Chinese Lyrics: Mu Qing Ming 慕清明

Er Shi Si Xi Yue 二十四溪月 24 Creek Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Vk

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

 hè chú yíng wǎn zhào   zhú dí suí shēn 
荷 锄  迎   晚  照     竹  笛 随  身   
shān xī líng líng nào   cuī cù guī rén 
山   溪 泠   泠   闹    催  促 归  人  
qīng gē kòu xiǎng chái fēi 
清   歌 叩  响    柴   扉  
shì nǐ wén shēng yíng mén 
是  你 闻  声    迎   门  
shuō tiān hán   yuè zài yún zhōng dá dǔn 
说   天   寒    月  在  云  中    打 盹  
tīng wén wǔ líng nán   táo huā yǐ chūn 
听   闻  武 陵   南    桃  花  已 春   
chūn fēng zān yú nǐ   zuì shì xiāng chèn 
春   风   簪  于 你   最  是  相    称   
hé shí zhào qǐ lán zhōu 
何 时  棹   起 兰  舟   
luò yīng liú shuǐ zuì yì shēn 
落  英   流  水   醉  一 身   
nǐ wén yán móu zhōng xiào yì shēn 
你 闻  言  眸  中    笑   意 深   
zì xǔ tiān xià wú shuāng 
自 诩 天   下  无 双     
zì yín fēng liú tì tǎng 
自 吟  风   流  倜 傥   
miàn duì nǐ   cái jīng jiào nèi xīn huāng zhāng 
面   对  你   才  惊   觉   内  心  慌    张    
zhǐ pàn èr shí sì xī yuè 
只  盼  二 十  四 溪 月  
wǎn suì guà qíng chuāng 
晚  岁  挂  晴   窗     
bái fà zhòu wén lǐ gòng duān xiáng 
白  发 皱   纹  里 共   端   详    
xī nián jiāng hú chuǎng dàng 
昔 年   江    湖 闯     荡   
xī shí chuān fēng rù làng 
昔 时  穿    风   入 浪   
nà bàn shēng   qián tú hòu lù liǎng mí máng 
那 半  生      前   途 后  路 两    迷 茫   
shào nián láng duō chuí xián měi jiǔ hān chàng 
少   年   郎   多  垂   涎   美  酒  酣  畅    
bù zhī xīn suān cái shì zhēn xiàng 
不 知  辛  酸   才  是  真   相    
jīn yè xīng hé qīng   píng shuǐ kě zhēn 
今  夜 星   河 倾     萍   水   可 斟   
zhú huā wèi jí jiǎn   liú lián huà běn 
烛  花  未  及 剪     流  连   话  本  
wén huǒ chán mián qīng zhōu 
文  火  缠   绵   清   粥   
zài tiān yì dié chūn sǔn 
再  添   一 碟  春   笋  
shuō tiān hán   chá fàn jiē yǒu lú wēn 
说   天   寒    茶  饭  皆  有  炉 温  
chuī miè dú shū dēng   qīng sī yíng zhěn 
吹   灭  读 书  灯     青   丝 盈   枕   
liú guāng yuē míng rì   huàn xǐng shuāng chén 
流  光    约  明   日   唤   醒   霜     晨   
mèng lǐ tiān dì zài wò 
梦   里 天   地 在  握 
kuài yì xìn shǒu zhāi xīng chén 
快   意 信  手   摘   星   辰   
nǐ wén yán xiào wǒ yǐ shuì hūn 
你 闻  言  笑   我 已 睡   昏  
huái chuāi chì xīn rè cháng 
怀   揣    赤  心  热 肠    
bá shè rén jiān yán liáng 
跋 涉  人  间   炎  凉    
xiāng shí nǐ   cái bù wǎng hóng chén yí tàng 
相    识  你   才  不 枉   红   尘   一 趟   
zhǐ pàn èr shí sì xī yuè 
只  盼  二 十  四 溪 月  
wǎn suì bìn biān xiāng 
晚  岁  鬓  边   香    
bái fà zhòu wén lǐ mǎn tíng fāng 
白  发 皱   纹  里 满  庭   芳   
bìng jiān kàn chuān rén hǎi 
并   肩   看  穿    人  海  
xié shǒu xíng zhì xié yáng 
携  手   行   至  斜  阳   
zhè bàn shēng   qiè yì chūn qiū huái zhōng tǎng 
这  半  生      惬  意 春   秋  怀   中    躺   
shào nián láng duō piān ài jǐn fú yàn xiǎng 
少   年   郎   多  偏   爱 锦  服 燕  飨    
bù zhī qīng píng zuì yīng zhēn cáng 
不 知  清   平   最  应   珍   藏   
huái chuāi chì xīn rè cháng 
怀   揣    赤  心  热 肠    
bá shè rén jiān yán liáng 
跋 涉  人  间   炎  凉    
xiāng shí nǐ   cái bù wǎng hóng chén yí tàng 
相    识  你   才  不 枉   红   尘   一 趟   
zhǐ pàn èr shí sì xī yuè 
只  盼  二 十  四 溪 月  
wǎn suì bìn biān xiāng 
晚  岁  鬓  边   香    
bái fà zhòu wén lǐ mǎn tíng fāng 
白  发 皱   纹  里 满  庭   芳   
bìng jiān kàn chuān rén hǎi 
并   肩   看  穿    人  海  
xié shǒu xíng zhì xié yáng 
携  手   行   至  斜  阳   
zhè bàn shēng   qiè yì chūn qiū huái zhōng tǎng 
这  半  生      惬  意 春   秋  怀   中    躺   
shào nián láng duō piān ài jǐn fú yàn xiǎng 
少   年   郎   多  偏   爱 锦  服 燕  飨    
bù zhī qīng píng zuì yīng zhēn cáng 
不 知  清   平   最  应   珍   藏   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags