Categories
Pop

Er Shi Si Jie Qi Ge 二十四节气歌 Song Of The 24 Solar Terms Lyrics 歌詞 With Pinyin By Er Tong Ge Qu 儿童歌曲

Chinese Song Name: Er Shi Si Jie Qi Ge 二十四节气歌
English Tranlation Name: Song Of The 24 Solar Terms
Chinese Singer: Er Tong Ge Qu 儿童歌曲
Chinese Composer: Li Qiu Lin 李秋林
Chinese Lyrics: Gu Dai Ren Min 古代人民

Er Shi Si Jie Qi Ge 二十四节气歌 Song Of The 24 Solar Terms Lyrics 歌詞 With Pinyin By Er Tong Ge Qu 儿童歌曲

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn yǔ jīng chūn qīng gǔ tiān 
春   雨 惊   春   清   谷 天   
xià mǎn máng xià shǔ xiāng lián 
夏  满  芒   夏  暑  相    连   
qiū chù lù qiū hán shuāng jiàng 
秋  处  露 秋  寒  霜     降    
dōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán 
冬   雪  雪  冬   小   大 寒  
chūn yǔ jīng chūn qīng gǔ tiān 
春   雨 惊   春   清   谷 天   
xià mǎn máng xià shǔ xiāng lián 
夏  满  芒   夏  暑  相    连   
qiū chù lù qiū hán shuāng jiàng 
秋  处  露 秋  寒  霜     降    
dōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán 
冬   雪  雪  冬   小   大 寒  
měi yuè liǎng jié bú biàn gēng 
每  月  两    节  不 变   更   
zuì duō xiāng chà yì liǎng tiān 
最  多  相    差  一 两    天   
shàng bàn nián lái liù   niàn yī 
上    半  年   来  六    廿   一 
xià bàn nián shì bā   niàn sān 
下  半  年   是  八   廿   三  
chūn yǔ jīng chūn qīng gǔ tiān 
春   雨 惊   春   清   谷 天   
xià mǎn máng xià shǔ xiāng lián 
夏  满  芒   夏  暑  相    连   
qiū chù lù qiū hán shuāng jiàng 
秋  处  露 秋  寒  霜     降    
dōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán 
冬   雪  雪  冬   小   大 寒  
chūn yǔ jīng chūn qīng gǔ tiān 
春   雨 惊   春   清   谷 天   
xià mǎn máng xià shǔ xiāng lián 
夏  满  芒   夏  暑  相    连   
qiū chù lù qiū hán shuāng jiàng 
秋  处  露 秋  寒  霜     降    
dōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán 
冬   雪  雪  冬   小   大 寒  
dōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán 
冬   雪  雪  冬   小   大 寒  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.