Sunday, December 3, 2023
HomePopEr Liang Jiu 二两酒 Two Taels Of Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Er Liang Jiu 二两酒 Two Taels Of Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yan Qi 燕栖

Chinese Song Name:Er Liang Jiu 二两酒 
English Translation Name:Two Taels Of Wine 
Chinese Singer: Yan Qi 燕栖
Chinese Composer:Yang You Xiu 杨优秀
Chinese Lyrics:Hao Feng 郝枫

Er Liang Jiu 二两酒 Two Taels Of Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yan Qi 燕栖

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǒu xiē rén cuò guò jiù bú bì huí shǒu 
有  些  人  错  过  就  不 必 回  首   
yǒu xiē shì kàn pò jiù yīng gāi fàng shǒu 
有  些  事  看  破 就  应   该  放   手   
huó zài rén jiān nà yǒu xián qíng yōu yōu 
活  在  人  间   那 有  闲   情   悠  悠  
zhí yǒu dù bù wán de fēng kuáng yǔ zhòu 
只  有  渡 不 完  的 风   狂    雨 骤   
yǒu xiē qíng cuò fù zhǐ shèng xià lèi liú 
有  些  情   错  付 只  剩    下  泪  流  
yǒu xiē ài shāng tòu bù zhí dé wǎn liú 
有  些  爱 伤    透  不 值  得 挽  留  
rén shēng yì chǎng hé bì bēi chūn shāng qiū 
人  生    一 场    何 必 悲  春   伤    秋  
zhēn shàng yì bēi jiǔ wǎng shì dōu rù hóu 
斟   上    一 杯  酒  往   事  都  入 喉  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì xīn suān yì liǎng yōu chóu 
一 两    是  心  酸   一 两    忧  愁   
zuó rì xīn suān dōu huà chéng jiǔ 
昨  日 心  酸   都  化  成    酒  
jǔ bēi xiāo chóu yù shuō hái xiū 
举 杯  消   愁   欲 说   还  休  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì huí yì yì liǎng fán yōu 
一 两    是  回  忆 一 两    烦  忧  
zuó rì bēi shāng dōu bù kě liú 
昨  日 悲  伤    都  不 可 留  
yǐn jìn fán huá dàn kàn chūn qiū 
饮  尽  繁  华  淡  看  春   秋  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì xīn suān yì liǎng yōu chóu 
一 两    是  心  酸   一 两    忧  愁   
zuó rì xīn suān dōu huà chéng jiǔ 
昨  日 心  酸   都  化  成    酒  
jǔ bēi xiāo chóu yù shuō hái xiū 
举 杯  消   愁   欲 说   还  休  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì huí yì yì liǎng fán yōu 
一 两    是  回  忆 一 两    烦  忧  
zuó rì bēi shāng dōu bù kě liú 
昨  日 悲  伤    都  不 可 留  
yǐn jìn fán huá dàn kàn chūn qiū 
饮  尽  繁  华  淡  看  春   秋  
yǒu xiē qíng cuò fù zhǐ shèng xià lèi liú 
有  些  情   错  付 只  剩    下  泪  流  
yǒu xiē ài shāng tòu bù zhí dé wǎn liú 
有  些  爱 伤    透  不 值  得 挽  留  
rén shēng yì chǎng hé bì bēi chūn shāng qiū 
人  生    一 场    何 必 悲  春   伤    秋  
zhēn shàng yì bēi jiǔ wǎng shì dōu rù hóu 
斟   上    一 杯  酒  往   事  都  入 喉  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì xīn suān yì liǎng yōu chóu 
一 两    是  心  酸   一 两    忧  愁   
zuó rì xīn suān dōu huà chéng jiǔ 
昨  日 心  酸   都  化  成    酒  
jǔ bēi xiāo chóu yù shuō hái xiū 
举 杯  消   愁   欲 说   还  休  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì huí yì yì liǎng fán yōu 
一 两    是  回  忆 一 两    烦  忧  
zuó rì bēi shāng dōu bù kě liú 
昨  日 悲  伤    都  不 可 留  
yǐn jìn fán huá dàn kàn chūn qiū 
饮  尽  繁  华  淡  看  春   秋  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì xīn suān yì liǎng yōu chóu 
一 两    是  心  酸   一 两    忧  愁   
zuó rì xīn suān dōu huà chéng jiǔ 
昨  日 心  酸   都  化  成    酒  
jǔ bēi xiāo chóu yù shuō hái xiū 
举 杯  消   愁   欲 说   还  休  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì huí yì yì liǎng fán yōu 
一 两    是  回  忆 一 两    烦  忧  
zuó rì bēi shāng dōu bù kě liú 
昨  日 悲  伤    都  不 可 留  
yǐn jìn fán huá dàn kàn chūn qiū 
饮  尽  繁  华  淡  看  春   秋  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì xīn suān yì liǎng yōu chóu 
一 两    是  心  酸   一 两    忧  愁   
zuó rì xīn suān dōu huà chéng jiǔ 
昨  日 心  酸   都  化  成    酒  
jǔ bēi xiāo chóu yù shuō hái xiū 
举 杯  消   愁   欲 说   还  休  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì huí yì yì liǎng fán yōu 
一 两    是  回  忆 一 两    烦  忧  
zuó rì bēi shāng dōu bù kě liú 
昨  日 悲  伤    都  不 可 留  
yǐn jìn fán huá dàn kàn chūn qiū 
饮  尽  繁  华  淡  看  春   秋  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì xīn suān yì liǎng yōu chóu 
一 两    是  心  酸   一 两    忧  愁   
zuó rì xīn suān dōu huà chéng jiǔ 
昨  日 心  酸   都  化  成    酒  
jǔ bēi xiāo chóu yù shuō hái xiū 
举 杯  消   愁   欲 说   还  休  
rén shēng bú guò shì èr liǎng jiǔ 
人  生    不 过  是  二 两    酒  
yì liǎng shì huí yì yì liǎng fán yōu 
一 两    是  回  忆 一 两    烦  忧  
zuó rì bēi shāng dōu bù kě liú 
昨  日 悲  伤    都  不 可 留  
yǐn jìn fán huá dàn kàn chūn qiū 
饮  尽  繁  华  淡  看  春   秋  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags