Saturday, June 22, 2024
HomePopDui Yue 对月 To The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu...

Dui Yue 对月 To The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu

Chinese Song Name:Dui Yue 对月
English Tranlation Name:To The Moon
Chinese Singer: Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu
Chinese Composer:Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu
Chinese Lyrics:Zhang Qian Yu 张乾与

Dui Yue 对月 To The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè guāng sǎ   luò chuáng tà 
月  光    洒   落  床     榻 
xiǎng qǐ dāng nián xián yáng 
想    起 当   年   咸   阳   
chū shí tiān xià nán miǎn kuáng wàng 
初  识  天   下  难  免   狂    妄   
cán yuè gǔ   shēng míng yáng 
残  月  谷   声    名   扬   
zhè fēn luàn de shì shàng 
这  纷  乱   的 世  上    
rén suǒ bú yù gāi bu gāi tǐ liàng 
人  所  不 欲 该  不 该  体 谅    
jī guān kāi   mǎn chéng huǐ 
机 关   开    满  城    毁  
wàng míng yuè sī guò wǎng 
望   明   月  思 过  往   
gèng dǔ dìng jiān ài fēi gōng de lí xiǎng 
更   笃 定   兼   爱 非  攻   的 理 想    
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
zhū zǐ bǎi jiā rèn wǒ zòng héng pì nì 
诸  子 百  家  任  我 纵   横   睥 睨 
hé   néng suàn zhī jǐ rú hé dìng yì 
何   能   算   知  己 如 何 定   义 
xīn xì cāng shēng shǒu běn xīn jiān bù yí 
心  系 苍   生    守   本  心  坚   不 移 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
tiān xià liáo liáo shuí néng dǒng wǒ gū jì 
天   下  缭   缭   谁   能   懂   我 孤 寂 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 
hán fēng qǐ   xún jiǔ jiā 
寒  风   起   寻  酒  家  
duì yuè xiǎng qǐ jiù shí guāng 
对  月  想    起 旧  时  光    
róng mǎ bàn shēng làn zuì yì chǎng 
戎   马 半  生    烂  醉  一 场    
yī zhuāng nèi   rén cōng máng 
医 庄     内    人  匆   忙   
zhè fēn luàn de shì shàng 
这  纷  乱   的 世  上    
cháo shēng mù sǐ nán dǐ jiù qíng shāng 
朝   生    暮 死 难  抵 旧  情   伤    
nián shào shí   zhàn shā chǎng 
年   少   时    战   沙  场    
wàng míng yuè sī guò wǎng 
望   明   月  思 过  往   
mèng fēi mèng   mǎ fēi mǎ 
梦   非  梦     马 非  马 
yào zěn me tǎn dàng 
要  怎  么 坦  荡   
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
zhū zǐ bǎi jiā rèn wǒ zòng héng pì nì 
诸  子 百  家  任  我 纵   横   睥 睨 
hé   néng suàn zhī jǐ rú hé dìng yì 
何   能   算   知  己 如 何 定   义 
xīn xì cāng shēng shǒu běn xīn jiān bù yí 
心  系 苍   生    守   本  心  坚   不 移 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
tiān xià liáo liáo shuí néng dǒng wǒ gū jì 
天   下  缭   缭   谁   能   懂   我 孤 寂 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
zhū zǐ bǎi jiā rèn wǒ zòng héng pì nì 
诸  子 百  家  任  我 纵   横   睥 睨 
hé   néng suàn zhī jǐ rú hé dìng yì 
何   能   算   知  己 如 何 定   义 
xīn xì cāng shēng shǒu běn xīn jiān bù yí 
心  系 苍   生    守   本  心  坚   不 移 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
tiān xià liáo liáo shuí néng dǒng wǒ gū jì 
天   下  缭   缭   谁   能   懂   我 孤 寂 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags