Categories
Pop

Dui Yue 对月 To The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu

Chinese Song Name:Dui Yue 对月
English Tranlation Name:To The Moon
Chinese Singer: Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu
Chinese Composer:Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu
Chinese Lyrics:Zhang Qian Yu 张乾与

Dui Yue 对月 To The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Yan Bin 胡彦斌 Tiger Hu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè guāng sǎ   luò chuáng tà 
月  光    洒   落  床     榻 
xiǎng qǐ dāng nián xián yáng 
想    起 当   年   咸   阳   
chū shí tiān xià nán miǎn kuáng wàng 
初  识  天   下  难  免   狂    妄   
cán yuè gǔ   shēng míng yáng 
残  月  谷   声    名   扬   
zhè fēn luàn de shì shàng 
这  纷  乱   的 世  上    
rén suǒ bú yù gāi bu gāi tǐ liàng 
人  所  不 欲 该  不 该  体 谅    
jī guān kāi   mǎn chéng huǐ 
机 关   开    满  城    毁  
wàng míng yuè sī guò wǎng 
望   明   月  思 过  往   
gèng dǔ dìng jiān ài fēi gōng de lí xiǎng 
更   笃 定   兼   爱 非  攻   的 理 想    
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
zhū zǐ bǎi jiā rèn wǒ zòng héng pì nì 
诸  子 百  家  任  我 纵   横   睥 睨 
hé   néng suàn zhī jǐ rú hé dìng yì 
何   能   算   知  己 如 何 定   义 
xīn xì cāng shēng shǒu běn xīn jiān bù yí 
心  系 苍   生    守   本  心  坚   不 移 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
tiān xià liáo liáo shuí néng dǒng wǒ gū jì 
天   下  缭   缭   谁   能   懂   我 孤 寂 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 
hán fēng qǐ   xún jiǔ jiā 
寒  风   起   寻  酒  家  
duì yuè xiǎng qǐ jiù shí guāng 
对  月  想    起 旧  时  光    
róng mǎ bàn shēng làn zuì yì chǎng 
戎   马 半  生    烂  醉  一 场    
yī zhuāng nèi   rén cōng máng 
医 庄     内    人  匆   忙   
zhè fēn luàn de shì shàng 
这  纷  乱   的 世  上    
cháo shēng mù sǐ nán dǐ jiù qíng shāng 
朝   生    暮 死 难  抵 旧  情   伤    
nián shào shí   zhàn shā chǎng 
年   少   时    战   沙  场    
wàng míng yuè sī guò wǎng 
望   明   月  思 过  往   
mèng fēi mèng   mǎ fēi mǎ 
梦   非  梦     马 非  马 
yào zěn me tǎn dàng 
要  怎  么 坦  荡   
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
zhū zǐ bǎi jiā rèn wǒ zòng héng pì nì 
诸  子 百  家  任  我 纵   横   睥 睨 
hé   néng suàn zhī jǐ rú hé dìng yì 
何   能   算   知  己 如 何 定   义 
xīn xì cāng shēng shǒu běn xīn jiān bù yí 
心  系 苍   生    守   本  心  坚   不 移 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
tiān xià liáo liáo shuí néng dǒng wǒ gū jì 
天   下  缭   缭   谁   能   懂   我 孤 寂 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
zhū zǐ bǎi jiā rèn wǒ zòng héng pì nì 
诸  子 百  家  任  我 纵   横   睥 睨 
hé   néng suàn zhī jǐ rú hé dìng yì 
何   能   算   知  己 如 何 定   义 
xīn xì cāng shēng shǒu běn xīn jiān bù yí 
心  系 苍   生    守   本  心  坚   不 移 
hé   wéi xiá yì rú hé jù tǐ 
何   为  侠  义 如 何 具 体 
tiān xià liáo liáo shuí néng dǒng wǒ gū jì 
天   下  缭   缭   谁   能   懂   我 孤 寂 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 
nù mǎ xiān yī   bù jí dé yì rén xiāng xī 
怒 马 鲜   衣   不 及 得 一 人  相    惜 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.