Thursday, April 25, 2024
HomePopDuan Chang Shui 断肠水 Try Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu...

Duan Chang Shui 断肠水 Try Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Yi 于毅

Chinese Song Name: Duan Chang Shui 断肠水
English Translation Name: Try Water
Chinese Singer: Yu Yi 于毅
Chinese Composer: Cai Hua Lei 蔡华垒
Chinese Lyrics: Xu Jie 徐杰

Duan Chang Shui 断肠水 Try Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Yi 于毅

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dī yín qiǎn chàng yú rào liáng 
低 吟  浅   唱    于 绕  梁    
shì wǒ fāng cùn dù sī liang 
是  我 方   寸  度 思 量    
qīng wǔ fēi yáng yì shí guāng 
轻   舞 飞  扬   忆 时  光    
huǎng rán bù jué mèng yì chǎng 
恍    然  不 觉  梦   一 场    
nuò yán dīng dōng kòu xīn fáng 
诺  言  叮   咚   叩  心  房   
liàn rén jiāng hú què liǎng wàng 
恋   人  江    湖 却  两    望   
táo huā shí lǐ fù chūn guāng 
桃  花  十  里 负 春   光    
sī niàn fān yǒng gè zì liú làng 
思 念   翻  涌   各 自 流  浪   
bēi zhōng zhī shuǐ yuē duàn cháng 
杯  中    之  水   曰  断   肠    
chuān xīn zhī rén zěn néng wàng 
穿    心  之  人  怎  能   忘   
duō qíng zǒng bèi jué qíng shāng 
多  情   总   被  绝  情   伤    
yǐn bà huà zuò lèi liǎng háng 
饮  罢 化  作  泪  两    行   
gù shi bēi huān yóu yóu dàng dàng 
故 事  悲  欢   游  游  荡   荡   
rào guò jiǔ qǔ róu cháng 
绕  过  九  曲 柔  肠    
jiāng xīn shì màn màn jiǎng 
将    心  事  慢  慢  讲    
yòng qíng tài shēn   zhōng jiū luò dé 
用   情   太  深     终    究  落  得 
biàn tǐ lín shāng 
遍   体 鳞  伤    
jié hòu yú shēng huāng huāng zhāng zhāng 
劫  后  余 生    慌    慌    张    张    
bù zhī hé chù duǒ cáng 
不 知  何 处  躲  藏   
hǎo xīn suān de mú yàng 
好  心  酸   的 模 样   
jié rán yì shēn   zhuán yǎn yí shùn jiān 
孑  然  一 身     转    眼  一 瞬   间   
wéi ài chī kuáng 
为  爱 痴  狂    
bēi zhōng zhī shuǐ yuē duàn cháng 
杯  中    之  水   曰  断   肠    
chuān xīn zhī rén zěn néng wàng 
穿    心  之  人  怎  能   忘   
duō qíng zǒng bèi jué qíng shāng 
多  情   总   被  绝  情   伤    
yǐn bà huà zuò lèi liǎng háng 
饮  罢 化  作  泪  两    行   
gù shi bēi huān yóu yóu dàng dàng 
故 事  悲  欢   游  游  荡   荡   
rào guò jiǔ qǔ róu cháng 
绕  过  九  曲 柔  肠    
jiāng xīn shì màn màn jiǎng 
将    心  事  慢  慢  讲    
yòng qíng tài shēn   zhōng jiū luò dé 
用   情   太  深     终    究  落  得 
biàn tǐ lín shāng 
遍   体 鳞  伤    
jié hòu yú shēng huāng huāng zhāng zhāng 
劫  后  余 生    慌    慌    张    张    
bù zhī hé chù duǒ cáng 
不 知  何 处  躲  藏   
hǎo xīn suān de mú yàng 
好  心  酸   的 模 样   
jié rán yì shēn   zhuán yǎn yí shùn jiān 
孑  然  一 身     转    眼  一 瞬   间   
wéi ài chī kuáng 
为  爱 痴  狂    
dī yín qiǎn chàng yú rào liáng 
低 吟  浅   唱    于 绕  梁    
shì wǒ fāng cùn dù sī liang 
是  我 方   寸  度 思 量    
qīng wǔ fēi yáng yì shí guāng 
轻   舞 飞  扬   忆 时  光    
huǎng rán bù jué mèng yì chǎng 
恍    然  不 觉  梦   一 场    
nuò yán dīng dōng kòu xīn fáng 
诺  言  叮   咚   叩  心  房   
liàn rén jiāng hú què liǎng wàng 
恋   人  江    湖 却  两    望   
táo huā shí lǐ fù chūn guāng 
桃  花  十  里 负 春   光    
sī niàn fān yǒng gè zì liú làng 
思 念   翻  涌   各 自 流  浪   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags