Du Yi Shen Qiu 独倚深秋 Lean On Late Autumn Alone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Yi Ge 杨一歌

Du Yi Shen Qiu 独倚深秋 Lean On Late Autumn Alone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Yi Ge 杨一歌

Chinese Song Name: Du Yi Shen Qiu 独倚深秋 
English Tranlation Name: Lean On Late Autumn Alone
Chinese Singer: Yang Yi Ge 杨一歌
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Mu Rong Xiao Han 慕容晓涵

Du Yi Shen Qiu 独倚深秋 Lean On Late Autumn Alone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Yi Ge 杨一歌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhì yì xí shēn yǐng chóu chàng zhù lì huáng hūn 
置  一 袭 身   影   惆   怅    伫  立 黄    昏  
xié yáng sǎ luò bù yǔ fēn cùn 
斜  阳   洒 落  不 予 分  寸  
shǒu yì zhǐ qī xǔ nán huàn bàn shēng ān wěn 
守   一 纸  期 许 难  换   半  生    安 稳  
tú liú chī niàn bù fáng chén lún 
徒 留  痴  念   不 妨   沉   沦  
xiào yǔ dù chūn měi jǐng yīng liáng chén 
笑   语 度 春   美  景   应   良    辰   
dú yǐ qiū shēn bó qíng sì shuāng rèn 
独 倚 秋  深   薄 情   似 霜     刃  
zhuó jiǔ qiě sòng bàn chéng zài zuì wǒ sān fēn 
浊   酒  且  送   半  程    再  醉  我 三  分  
kōng tíng duì wàng jiù yuè yì lún 
空   庭   对  望   旧  月  一 轮  
zhì yì xí shēn yǐng chóu chàng zhù lì huáng hūn 
置  一 袭 身   影   惆   怅    伫  立 黄    昏  
xié yáng sǎ luò bù yǔ fēn cùn 
斜  阳   洒 落  不 予 分  寸  
shǒu yì zhǐ qī xǔ nán huàn bàn shēng ān wěn 
守   一 纸  期 许 难  换   半  生    安 稳  
tú liú chī niàn bù fáng chén lún 
徒 留  痴  念   不 妨   沉   沦  
xiào yǔ dù chūn měi jǐng yīng liáng chén 
笑   语 度 春   美  景   应   良    辰   
dú yǐ qiū shēn bó qíng sì shuāng rèn 
独 倚 秋  深   薄 情   似 霜     刃  
zhuó jiǔ qiě sòng bàn chéng zài zuì wǒ sān fēn 
浊   酒  且  送   半  程    再  醉  我 三  分  
kōng tíng duì wàng jiù yuè yì lún 
空   庭   对  望   旧  月  一 轮  
xiào yǔ dù chūn měi jǐng yīng liáng chén 
笑   语 度 春   美  景   应   良    辰   
dú yǐ qiū shēn bó qíng sì shuāng rèn 
独 倚 秋  深   薄 情   似 霜     刃  
zhuó jiǔ qiě sòng bàn chéng zài zuì wǒ sān fēn 
浊   酒  且  送   半  程    再  醉  我 三  分  
kōng tíng duì wàng jiù yuè yì lún 
空   庭   对  望   旧  月  一 轮  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.