Friday, December 8, 2023
HomePopDong Feng Xu 东风序 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing...

Dong Feng Xu 东风序 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Dong Feng Xu 东风序
English Tranlation Name: Dongfeng Sequence
Chinese Singer: Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer: Xiao Yu cosmos 小宇 cosmos
Chinese Lyrics: Ji Ye 纪夜

Dong Feng Xu 东风序 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dōng fēng zǎo 
东   风   早  
huán huǎn yāo 
缓   缓   邀  
nuǎn yáng huà jiù xuě 
暖   阳   化  旧  雪  
chū chūn cái guàn xīn yè 
初  春   才  冠   新  叶 
fēng rù liǔ 
风   入 柳  
jīng dōng yàn 
惊   冬   燕  
xiāng zhú shàng qīng tiān 
相    逐  上    青   天   
dǒu luò yì shēn chén xiè 
抖  落  一 身   尘   屑  
èr sān qí 
二 三  骑 
tóng bǐ jiān 
同   比 肩   
cháng jiàn yǔ shū juàn 
长    剑   与 书  卷   
zuì shì qíng hǎo de shí jié 
最  是  晴   好  的 时  节  
yì zhǐ chūn qiū 
一 纸  春   秋  
hé mù shì rén jiān 
阖 目 是  人  间   
yuǎn lái rén shī wén xì lǐ 
远   来  人  诗  文  戏 里 
zì nán xiàng běi 
自 南  向    北  
yǒu fēng yuè gé le yún yān 
有  风   月  隔 了 云  烟  
shào nián láng xíng jì zhāo xī 
少   年   郎   行   迹 朝   夕 
bēn zǒu dōng xià 
奔  走  冬   夏  
gù shi yòu duō tiān jǐ piān 
故 事  又  多  添   几 篇   
hū mèng shì xiǎo xiàng qīng xī 
忽 梦   是  小   巷    清   溪 
liú shuǐ qiǎn qiǎn 
流  水   浅   浅   
xì yǔ xià yīng tí sān yuè 
细 雨 下  莺   啼 三  月  
yīng xiàng chūn yì xiè 
应   向    春   意 谢  
mǎn yuàn táo lǐ wèi xiē 
满  院   桃  李 未  歇  
jiè shān hé chūn sè yūn chū shī huà yì tiē 
借  山   河 春   色 晕  出  诗  画  一 帖  
yǔ tā duō cǐ yí yè 
予 他 多  此 一 页 
zì cǐ tiān yá bù yuǎn 
自 此 天   涯 不 远   
zì fēi huā zhé yè 
自 飞  花  折  叶 
xiàng shān shuǐ mián mián 
向    山   水   绵   绵   
qiān wàn lǐ nián zhuǎn 
千   万  里 辗   转    
tīng què èr shí yì xián 
听   却  二 十  一 弦   
tuō shū fēi yàn yú yún jiān 
托  书  飞  雁  于 云  间   
féng chūn zài wú lí bié 
逢   春   再  无 离 别  
jūn jiàn zì rú miàn 
君  见   字 如 面   
dōng fēng zǎo 
东   风   早  
huán huǎn yāo 
缓   缓   邀  
nuǎn yáng huà jiù xuě 
暖   阳   化  旧  雪  
chū chūn cái guàn xīn yè 
初  春   才  冠   新  叶 
fēng rù liǔ 
风   入 柳  
jīng dōng yàn 
惊   冬   燕  
xiāng zhú shàng qīng tiān 
相    逐  上    青   天   
dǒu luò yì shēn chén xiè 
抖  落  一 身   尘   屑  
èr sān qí 
二 三  骑 
tóng bǐ jiān 
同   比 肩   
cháng jiàn yǔ shū juàn 
长    剑   与 书  卷   
zuì shì qíng hǎo de shí jié 
最  是  晴   好  的 时  节  
yì zhǐ chūn qiū 
一 纸  春   秋  
hé mù shì rén jiān 
阖 目 是  人  间   
yuǎn lái rén shī wén xì lǐ 
远   来  人  诗  文  戏 里 
zì nán xiàng běi 
自 南  向    北  
yǒu fēng yuè gé le yún yān 
有  风   月  隔 了 云  烟  
shào nián láng xíng jì zhāo xī 
少   年   郎   行   迹 朝   夕 
bēn zǒu dōng xià 
奔  走  冬   夏  
gù shi yòu duō tiān jǐ piān 
故 事  又  多  添   几 篇   
hū mèng shì xiǎo xiàng qīng xī 
忽 梦   是  小   巷    清   溪 
liú shuǐ qiǎn qiǎn 
流  水   浅   浅   
xì yǔ xià yīng tí sān yuè 
细 雨 下  莺   啼 三  月  
yīng xiàng chūn yì xiè 
应   向    春   意 谢  
mǎn yuàn táo lǐ wèi xiē 
满  院   桃  李 未  歇  
jiè shān hé chūn sè yūn chū shī huà yì tiē 
借  山   河 春   色 晕  出  诗  画  一 帖  
yǔ tā duō cǐ yí yè 
予 他 多  此 一 页 
zì cǐ tiān yá bù yuǎn 
自 此 天   涯 不 远   
zì fēi huā zhé yè 
自 飞  花  折  叶 
xiàng shān shuǐ mián mián 
向    山   水   绵   绵   
qiān wàn lǐ nián zhuǎn 
千   万  里 辗   转    
tīng què èr shí yì xián 
听   却  二 十  一 弦   
tuō shū fēi yàn yú yún jiān 
托  书  飞  雁  于 云  间   
féng chūn zài wú lí bié 
逢   春   再  无 离 别  
jūn jiàn zì rú miàn 
君  见   字 如 面   
jīn chūn xīn xuě zǎo luò yù fù què jiù xuě 
今  春   新  雪  早  落  欲 覆 却  旧  雪  
wú duān fēi shàng bìn biān 
无 端   飞  上    鬓  边   
xún duō shǎo wú yōu mèng 
寻  多  少   无 忧  梦   
hóng méi qīng jiǔ jiān 
红   梅  清   酒  间   
róng yì lǚ bái yān 
融   一 缕 白  烟  
nán dé yú sú shì 
难  得 于 俗 世  
yǒu jǐ gè èr shí nián 
有  几 个 二 十  年   
qǐng qīng fēng míng yuè liú lián 
请   清   风   明   月  流  连   
féng chūn zài wú lí bié 
逢   春   再  无 离 别  
dài tā fù cǐ yuē 
代  他 赴 此 约  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags