Ding Xiang San Jie 丁香三结 Clove Triple Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ben Ran 本然

Ding Xiang San Jie 丁香三结 Clove Triple Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ben Ran 本然

Chinese Song Name:Ding Xiang San Jie 丁香三结
English Translation Name:Clove Triple Knot 
Chinese Singer: Ben Ran 本然
Chinese Composer:Ben Ran 本然
Chinese Lyrics:Ben Ran 本然

Ding Xiang San Jie 丁香三结 Clove Triple Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ben Ran 本然

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lóu shàng huáng hūn yù wàng xiū 
楼  上    黄    昏  欲 望   休  
yù tī héng jué yuè rú gōu 
玉 梯 横   绝  月  如 钩  
bā jiāo bù zhǎn dīng xiāng jié 
芭 蕉   不 展   丁   香    结  
tóng xiàng chūn fēng gè zì chóu 
同   向    春   风   各 自 愁   
shǒu juàn zhēn zhū shàng yù gōu 
手   卷   真   珠  上    玉 钩  
yī qián chūn hèn suǒ zhòng lóu fēng lǐ luò huā 
依 前   春   恨  锁  重    楼  风   里 落  花  
shuí shì zhǔ sī yōu yōu 
谁   是  主  思 悠  悠  
qīng niǎo bù chuán yún wài xìn 
青   鸟   不 传    云  外  信  
dīng xiāng kōng jié yǔ zhōng chóu huí shǒu 
丁   香    空   结  雨 中    愁   回  首   
lǜ bō sān chǔ mù jiē tiān liú 
绿 波 三  楚  暮 接  天   流  
luò mù xiāo xiāo liú lí yè xià qióng pā tǔ 
落  木 萧   萧   琉  璃 叶 下  琼    葩 吐 
sù xiāng róu shù yǎ chēng yōu rén qù 
素 香    柔  树  雅 称    幽  人  趣 
wú yì zhēng xiān méi ruǐ xiū xiāng dù hán chūn 
无 意 争    先   梅  蕊  休  相    妒 含  春   
yǔ jié chóu qiān xù sì yì jiāng nán zhǔ 
雨 结  愁   千   绪 似 忆 江    南  主  
lóu shàng huáng hūn yù wàng xiū 
楼  上    黄    昏  欲 望   休  
yù tī héng jué yuè rú gōu 
玉 梯 横   绝  月  如 钩  
bā jiāo bù zhǎn dīng xiāng jié 
芭 蕉   不 展   丁   香    结  
tóng xiàng chūn fēng gè zì chóu 
同   向    春   风   各 自 愁   
shǒu juàn zhēn zhū shàng yù gōu yī qián chūn hèn 
手   卷   真   珠  上    玉 钩  依 前   春   恨  
suǒ zhòng lóu fēng lǐ luò huā 
锁  重    楼  风   里 落  花  
shuí shì zhǔ sī yōu yōu 
谁   是  主  思 悠  悠  
luò mù xiāo xiāo liú lí yè xià qióng pā tǔ 
落  木 萧   萧   琉  璃 叶 下  琼    葩 吐 
sù xiāng róu shù yǎ chēng yōu rén qù 
素 香    柔  树  雅 称    幽  人  趣 
wú yì zhēng xiān méi ruǐ xiū xiāng dù hán 
无 意 争    先   梅  蕊  休  相    妒 含  
chūn yǔ jié chóu qiān xù sì yì jiāng nán zhǔ 
春   雨 结  愁   千   绪 似 忆 江    南  主  
luò mù xiāo xiāo liú lí yè xià qióng pā tǔ 
落  木 萧   萧   琉  璃 叶 下  琼    葩 吐 
sù xiāng róu shù yǎ chēng yōu rén qù 
素 香    柔  树  雅 称    幽  人  趣 
wú yì zhēng xiān méi ruǐ xiū xiāng dù 
无 意 争    先   梅  蕊  休  相    妒 
hán chūn yǔ jié chóu qiān xù sì yì jiāng nán zhǔ 
含  春   雨 结  愁   千   绪 似 忆 江    南  主  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.