Categories
Pop

Ding Xiang San Jie 丁香三结 Clove Triple Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ben Ran 本然

Chinese Song Name:Ding Xiang San Jie 丁香三结
English Translation Name:Clove Triple Knot 
Chinese Singer: Ben Ran 本然
Chinese Composer:Ben Ran 本然
Chinese Lyrics:Ben Ran 本然

Ding Xiang San Jie 丁香三结 Clove Triple Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ben Ran 本然

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lóu shàng huáng hūn yù wàng xiū 
楼  上    黄    昏  欲 望   休  
yù tī héng jué yuè rú gōu 
玉 梯 横   绝  月  如 钩  
bā jiāo bù zhǎn dīng xiāng jié 
芭 蕉   不 展   丁   香    结  
tóng xiàng chūn fēng gè zì chóu 
同   向    春   风   各 自 愁   
shǒu juàn zhēn zhū shàng yù gōu 
手   卷   真   珠  上    玉 钩  
yī qián chūn hèn suǒ zhòng lóu fēng lǐ luò huā 
依 前   春   恨  锁  重    楼  风   里 落  花  
shuí shì zhǔ sī yōu yōu 
谁   是  主  思 悠  悠  
qīng niǎo bù chuán yún wài xìn 
青   鸟   不 传    云  外  信  
dīng xiāng kōng jié yǔ zhōng chóu huí shǒu 
丁   香    空   结  雨 中    愁   回  首   
lǜ bō sān chǔ mù jiē tiān liú 
绿 波 三  楚  暮 接  天   流  
luò mù xiāo xiāo liú lí yè xià qióng pā tǔ 
落  木 萧   萧   琉  璃 叶 下  琼    葩 吐 
sù xiāng róu shù yǎ chēng yōu rén qù 
素 香    柔  树  雅 称    幽  人  趣 
wú yì zhēng xiān méi ruǐ xiū xiāng dù hán chūn 
无 意 争    先   梅  蕊  休  相    妒 含  春   
yǔ jié chóu qiān xù sì yì jiāng nán zhǔ 
雨 结  愁   千   绪 似 忆 江    南  主  
lóu shàng huáng hūn yù wàng xiū 
楼  上    黄    昏  欲 望   休  
yù tī héng jué yuè rú gōu 
玉 梯 横   绝  月  如 钩  
bā jiāo bù zhǎn dīng xiāng jié 
芭 蕉   不 展   丁   香    结  
tóng xiàng chūn fēng gè zì chóu 
同   向    春   风   各 自 愁   
shǒu juàn zhēn zhū shàng yù gōu yī qián chūn hèn 
手   卷   真   珠  上    玉 钩  依 前   春   恨  
suǒ zhòng lóu fēng lǐ luò huā 
锁  重    楼  风   里 落  花  
shuí shì zhǔ sī yōu yōu 
谁   是  主  思 悠  悠  
luò mù xiāo xiāo liú lí yè xià qióng pā tǔ 
落  木 萧   萧   琉  璃 叶 下  琼    葩 吐 
sù xiāng róu shù yǎ chēng yōu rén qù 
素 香    柔  树  雅 称    幽  人  趣 
wú yì zhēng xiān méi ruǐ xiū xiāng dù hán 
无 意 争    先   梅  蕊  休  相    妒 含  
chūn yǔ jié chóu qiān xù sì yì jiāng nán zhǔ 
春   雨 结  愁   千   绪 似 忆 江    南  主  
luò mù xiāo xiāo liú lí yè xià qióng pā tǔ 
落  木 萧   萧   琉  璃 叶 下  琼    葩 吐 
sù xiāng róu shù yǎ chēng yōu rén qù 
素 香    柔  树  雅 称    幽  人  趣 
wú yì zhēng xiān méi ruǐ xiū xiāng dù 
无 意 争    先   梅  蕊  休  相    妒 
hán chūn yǔ jié chóu qiān xù sì yì jiāng nán zhǔ 
含  春   雨 结  愁   千   绪 似 忆 江    南  主  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.