Di Di Di Di 滴滴滴滴 Didi Didi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Di Di Di Di 滴滴滴滴 Didi Didi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Chinese Song Name:Di Di Di Di 滴滴滴滴 
English Translation Name:Didi Didi
Chinese Singer: Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing
Chinese Composer:Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing
Chinese Lyrics:Huang Ting 黄婷

Di Di Di Di 滴滴滴滴 Didi Didi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qī pàn zhè chǎng yǔ yóng yuǎn bù tíng 
期 盼  这  场    雨 永   远   不 停   
wǒ hǎo rèn shí nǐ 
我 好  认  识  你 
dān diào shēng huó kě wàng yóu diǎn kòng xì 
单  调   生    活  渴 望   有  点   空   隙 
dì qiú rén yǒu qī shí jǐ gè yì 
地 球  人  有  七 十  几 个 亿 
yuán fèn xuǎn zé nǐ 
缘   分  选   择 你 
dāng rán zhè bú shì gāng hǎo ér yǐ 
当   然  这  不 是  刚   好  而 已 
zuì měi de shì bù qī ér yù 
最  美  的 是  不 期 而 遇 
wǔ dí de diàn yǐng 
伍 迪 的 电   影   
wū yán xià dìng gé liǎng rén shēn yǐng 
屋 檐  下  定   格 两    人  身   影   
nǐ de shēng yīn hé zhe xià yǔ shēng 
你 的 声    音  和 着  下  雨 声    
jīng diǎn zòu míng qǔ 
经   典   奏  鸣   曲 
huí wèi wú qióng de sān yán liǎng yǔ 
回  味  无 穷    的 三  言  两    语 
yǔ là xià 
雨 落 下  
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
mēng mēng shuǐ dī bái bái shuǐ qì shī yán dǐ 
蒙   蒙   水   滴 白  白  水   气 湿  眼  底 
mián mián xì yǔ cáo cáo jí yǔ dōu dòng tīng 
绵   绵   细 雨 嘈  嘈  急 雨 都  动   听   
liáng liáng kōng qì qiǎn qiǎn fēng jǐng hǎo xīn qíng 
凉    凉    空   气 浅   浅   风   景   好  心  情   
liú zài jì yì tóng gè yǔ jǐng wǒ hé nǐ 
留  在  记 忆 同   个 雨 景   我 和 你 
cǐ shēng sān wàn tiān fēn zhī yī 
此 生    三  万  天   分  之  一 
wǒ men zài yì qǐ 
我 们  在  一 起 
méi yǒu shuō hǎo yě wú fǎ yán xù 
没  有  说   好  也 无 法 延  续 
wǎng hòu de měi yí gè xià yǔ tiān 
往   后  的 每  一 个 下  雨 天   
wǒ huì xiǎng qǐ nǐ 
我 会  想    起 你 
ǒu rán de zhè duǎn zàn de huān yú 
偶 然  的 这  短   暂  的 欢   愉 
yǔ là xià 
雨 落 下  
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
nǐ zài zhè lǐ yǔ bú yào tíng 
你 在  这  里 雨 不 要  停   
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
wǒ zài zhè lǐ yǔ bú yào tíng 
我 在  这  里 雨 不 要  停   
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
nǎ dōu bié qù yǔ bú yào tíng 
哪 都  别  去 雨 不 要  停   
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
wǒ péi zhe nǐ yǔ zhōng yǒu qíng 
我 陪  着  你 雨 中    有  情   
mēng mēng shuǐ dī bái bái shuǐ qì shī yán dǐ 
蒙   蒙   水   滴 白  白  水   气 湿  眼  底 
mián mián xì yǔ cáo cáo jí yǔ dōu dòng tīng 
绵   绵   细 雨 嘈  嘈  急 雨 都  动   听   
liáng liáng kōng qì qiǎn qiǎn fēng jǐng hǎo xīn qíng 
凉    凉    空   气 浅   浅   风   景   好  心  情   
liú zài jì yì tóng gè yǔ jǐng wǒ hé nǐ 
留  在  记 忆 同   个 雨 景   我 和 你 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
nǐ zài zhè lǐ yǔ bú yào tíng 
你 在  这  里 雨 不 要  停   
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
wǒ zài zhè lǐ yǔ bú yào tíng 
我 在  这  里 雨 不 要  停   
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 
dī dī dī dī dī dī dī dī 
滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.