Tuesday, February 27, 2024
HomePopDan Qing 丹青 Painting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Ke 大柯

Dan Qing 丹青 Painting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Ke 大柯

Chinese Song Name:Dan Qing 丹青
English Translation Name:Painting 
Chinese Singer: Da Ke 大柯
Chinese Composer:Yang Yu Qiao 杨语荞
Chinese Lyrics:Yang Yu Qiao 杨语荞

Dan Qing 丹青 Painting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Ke 大柯

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hú guāng shān sè shāo lái qiū xìn 
湖 光    山   色 捎   来  秋  信  
yuè xià fēng yín shuí zài líng tīng 
月  下  风   吟  谁   在  聆   听   
yín hàn cāng qióng wěn zhī nǚ xīng 
银  汉  苍   穹    吻  织  女 星   
hán shān fēng lín hóng yè rán qǐ 
寒  山   枫   林  红   叶 燃  起 
huā luò chéng ní sī niàn chéng jí 
花  落  成    泥 思 念   成    疾 
mò wèn xián qíng dōu yǒu jǐ xǔ 
莫 问  闲   情   都  有  几 许 
shí guāng bù yǔ jǐn shū rú hé jì 
时  光    不 语 锦  书  如 何 寄 
què féng yí yè xiāo xiāo lián wài yǔ 
却  缝   一 夜 潇   潇   帘   外  雨 
hái pàn tā wú yán kě huì píng lán yì 
还  盼  他 无 言  可 会  凭   澜  意 
wéi tā xiù yì fú dān qīng yuān yāng xì fú píng 
为  他 绣  一 幅 丹  青   鸳   鸯   戏 浮 萍   
zhǐ niàn mèng guī chù zhé zhī huà luó qún 
只  念   梦   归  处  折  枝  画  罗  裙  
yì bié wū shān yān yǔ 
一 别  巫 山   烟  雨 
shì shuí zài qīng tàn cháng yè yì nán qìng 
是  谁   在  轻   叹  长    夜 意 难  磬   
xiān xiān xián shàng xìng huā yǔ zòu yì qǔ zhōng qíng 
纤   纤   弦   上    杏   花  雨 奏  一 曲 钟    情   
zhǐ wàng qīng shān xià guī rén yáo zhōu jí 
只  望   青   山   下  归  人  摇  舟   楫 
zěn nài hé fán huá bù jiě yǔ 
怎  奈  何 繁  华  不 解  语 
yòu shì yí jì luò hóng wēn róu xīn lǜ 
又  是  一 季 落  红   温  柔  新  绿 
zuì gù lǐ 
醉  故 里 
hán shān fēng lín hóng yè rán qǐ 
寒  山   枫   林  红   叶 燃  起 
huā luò chéng ní sī niàn chéng jí 
花  落  成    泥 思 念   成    疾 
mò wèn xián qíng dōu yǒu jǐ xǔ 
莫 问  闲   情   都  有  几 许 
shí guāng bù yǔ jǐn shū rú hé jì 
时  光    不 语 锦  书  如 何 寄 
què féng yí yè xiāo xiāo lián wài yǔ 
却  缝   一 夜 潇   潇   帘   外  雨 
hái pàn tā wú yán kě huì píng lán yì 
还  盼  他 无 言  可 会  凭   澜  意 
wéi tā xiù yì fú dān qīng yuān yāng xì fú píng 
为  他 绣  一 幅 丹  青   鸳   鸯   戏 浮 萍   
zhǐ niàn mèng guī chù zhé zhī huà luó qún 
只  念   梦   归  处  折  枝  画  罗  裙  
yì bié wū shān yān yǔ 
一 别  巫 山   烟  雨 
shì shuí zài qīng tàn cháng yè yì nán qìng 
是  谁   在  轻   叹  长    夜 意 难  磬   
xiān xiān xián shàng xìng huā yǔ zòu yì qǔ zhōng qíng 
纤   纤   弦   上    杏   花  雨 奏  一 曲 钟    情   
zhǐ wàng qīng shān xià guī rén yáo zhōu jí 
只  望   青   山   下  归  人  摇  舟   楫 
zěn nài hé fán huá bù jiě yǔ 
怎  奈  何 繁  华  不 解  语 
yòu shì yí jì luò hóng wēn róu xīn lǜ 
又  是  一 季 落  红   温  柔  新  绿 
zuì gù lǐ 
醉  故 里 
wéi tā xiù yì fú dān qīng yuān yāng xì fú píng 
为  他 绣  一 幅 丹  青   鸳   鸯   戏 浮 萍   
zhǐ niàn mèng guī chù zhé zhī huà luó qún 
只  念   梦   归  处  折  枝  画  罗  裙  
yì bié wū shān yān yǔ 
一 别  巫 山   烟  雨 
shì shuí zài qīng tàn cháng yè yì nán qìng 
是  谁   在  轻   叹  长    夜 意 难  磬   
xiān xiān xián shàng xìng huā yǔ zòu yì qǔ zhōng qíng 
纤   纤   弦   上    杏   花  雨 奏  一 曲 钟    情   
zhǐ wàng qīng shān xià guī rén yáo zhōu jí 
只  望   青   山   下  归  人  摇  舟   楫 
zěn nài hé fán huá bù jiě yǔ 
怎  奈  何 繁  华  不 解  语 
yòu shì yí jì luò hóng wēn róu xīn lǜ 
又  是  一 季 落  红   温  柔  新  绿 
zuì gù lǐ 
醉  故 里 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags