Da Xiao Ren Jian 大笑人间 Laughing World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Feng Ji 国风集 Ye Li 叶里

Da Xiao Ren Jian 大笑人间 Laughing World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Feng Ji 国风集 Ye Li 叶里

Chinese Song Name:Da Xiao Ren Jian 大笑人间
English Translation Name:Laughing World 
Chinese Singer: Guo Feng Ji 国风集 Ye Li 叶里
Chinese Composer:Yu Xiao Ming 于晓明
Chinese Lyrics:Zhi Jian Xiao 指尖笑

Da Xiao Ren Jian 大笑人间 Laughing World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Feng Ji 国风集 Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wān wān shí qiáo pàn   nǐ xiāo shēng yān yān 
弯  弯  石  桥   畔    你 箫   声    咽  咽  
sì quán shuǐ juān juān rù   cāng hǎi sāng tián 
似 泉   水   涓   涓   入   沧   海  桑   田   
wǒ yáo zhǐ shàn   yàng kāi qīng fēng liàn yàn 
我 摇  纸  扇     漾   开  清   风   潋   滟  
zhǐ cuò kàn nǐ yì yǎn   xīn rǎn shàng fēng xuě 
只  错  看  你 一 眼    心  染  上    风   雪  
guài jīng hóng yì piē   xīn shì dǎ liǎo jié 
怪   惊   鸿   一 瞥    心  事  打 了   结  
diǎn hóng là shì huáng juǎn   yán mó liú nián 
点   红   蜡 侍  黄    卷     研  磨 流  年   
shí guò jìng qiān   nán xù cháng rú duàn xián 
时  过  境   迁     难  续 肠    如 断   弦   
qiě luò bǐ huà qiǎn qiǎn   miáo nǐ de zhū yán 
且  落  笔 画  浅   浅     描   你 的 朱  颜  
xiǎo shēng huà bǐ wéi jiàn   kū sǎo sì yě 
小   生    化  笔 为  剑     枯 扫  四 野 
nóng dàn zhī jiān   huì fēng yuè wú biān 
浓   淡  之  间     绘  风   月  无 边   
liú bái bù miáo sù yuè shòu xiān xiān 
留  白  不 描   素 月  瘦   纤   纤   
qiū fēng wèi mián liǔ tiáo jiē bú jiàn 
秋  风   未  眠   柳  条   皆  不 见   
xiǎo shēng dà xiào rén jiān   xiě yì piān piān 
小   生    大 笑   人  间     写  意 翩   翩   
qīng shān fú qián   cāng gǒu qiān bān biàn 
青   山   浮 潜     苍   狗  千   般  变   
qì bǐ diū yàn yù zuò xiǎo shén xiān 
弃 笔 丢  砚  欲 做  小   神   仙   
xiāng sī què shàng méi jiān kǔ yě tián 
相    思 却  上    眉  尖   苦 也 甜   
guài jīng hóng yì piē   xīn shì dǎ liǎo jié 
怪   惊   鸿   一 瞥    心  事  打 了   结  
diǎn hóng là shì huáng juǎn   yán mó liú nián 
点   红   蜡 侍  黄    卷     研  磨 流  年   
shí guò jìng qiān   nán xù cháng rú duàn xián 
时  过  境   迁     难  续 肠    如 断   弦   
qiě luò bǐ huà qiǎn qiǎn   miáo nǐ de zhū yán 
且  落  笔 画  浅   浅     描   你 的 朱  颜  
xiǎo shēng huà bǐ wéi jiàn   kū sǎo sì yě 
小   生    化  笔 为  剑     枯 扫  四 野 
nóng dàn zhī jiān   huì fēng yuè wú biān 
浓   淡  之  间     绘  风   月  无 边   
liú bái bù miáo sù yuè shòu xiān xiān 
留  白  不 描   素 月  瘦   纤   纤   
qiū fēng wèi mián liǔ tiáo jiē bú jiàn 
秋  风   未  眠   柳  条   皆  不 见   
xiǎo shēng dà xiào rén jiān   xiě yì piān piān 
小   生    大 笑   人  间     写  意 翩   翩   
qīng shān fú qián   cāng gǒu qiān bān biàn 
青   山   浮 潜     苍   狗  千   般  变   
qì bǐ diū yàn yù zuò xiǎo shén xiān 
弃 笔 丢  砚  欲 做  小   神   仙   
xiāng sī què shàng méi jiān kǔ yě tián 
相    思 却  上    眉  尖   苦 也 甜   
xiǎo shēng huà bǐ wéi jiàn   kū sǎo sì yě 
小   生    化  笔 为  剑     枯 扫  四 野 
nóng dàn zhī jiān   huì fēng yuè wú biān 
浓   淡  之  间     绘  风   月  无 边   
liú bái bù miáo sù yuè shòu xiān xiān 
留  白  不 描   素 月  瘦   纤   纤   
qiū fēng wèi mián liǔ tiáo jiē bú jiàn 
秋  风   未  眠   柳  条   皆  不 见   
xiǎo shēng dà xiào rén jiān   xiě yì piān piān 
小   生    大 笑   人  间     写  意 翩   翩   
qīng shān fú qián   cāng gǒu qiān bān biàn 
青   山   浮 潜     苍   狗  千   般  变   
qì bǐ diū yàn yù zuò xiǎo shén xiān 
弃 笔 丢  砚  欲 做  小   神   仙   
xiāng sī què shàng méi jiān kǔ yě tián 
相    思 却  上    眉  尖   苦 也 甜   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.