Da Lin Shi Tao Hua 大林寺桃花 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Da Lin Shi Tao Hua 大林寺桃花 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Chinese Song Name:Da Lin Shi Tao Hua 大林寺桃花 
English Translation Name:Dalin Temple Peach Blossoms
Chinese Singer: Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung
Chinese Composer:Shi Xing 石行 Liu Zhuo 刘卓
Chinese Lyrics:Xu Meng Ya 徐梦雅 (Tang)Bai Ju Yi (唐)白居易

Da Lin Shi Tao Hua 大林寺桃花 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén jiān sì yuè fāng fēi jìn 
人  间   四 月  芳   菲  尽  
shān sì táo huā shǐ shèng kāi 
山   寺 桃  花  始  盛    开  
cháng hèn chūn guī wú mì chù 
长    恨  春   归  无 觅 处  
bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōng lái 
不 知  转    入 此 中    来  
fú yún yì bié luò yīng qù 
浮 云  一 别  落  英   去 
mò rán yòu bù qī ér yù 
蓦 然  又  不 期 而 遇 
chūn yì yóu xīn bié zǒu tài jí 
春   意 尤  新  别  走  太  急 
qiě liú shēn shēn   qiǎn qiǎn lǜ 
且  留  深   深     浅   浅   绿 
nǐ qiǎo rán wú xī fān yuè shān lín qī jū zài zhè lǐ 
你 悄   然  无 息 翻  越  山   林  栖 居 在  这  里 
fú guāng zhōng shuǐ bō yī yī 
浮 光    中    水   波 漪 漪 
yún yān lǐ fāng cǎo qī qī 
云  烟  里 芳   草  萋 萋 
pāo què le guāng yīn   sì mèng chū xǐng 
抛  却  了 光    阴    似 梦   初  醒   
cuò guài   chūn fēng wú qíng bù dǒng wǒ xīn 
错  怪     春   风   无 情   不 懂   我 心  
duō xiǎng liú zhù nǐ jǐ xǔ wēn róu hé xù de fēng jǐng 
多  想    留  住  你 几 许 温  柔  和 煦 的 风   景   
wǎn zhù nǐ yáng liǔ yī yī 
挽  住  你 杨   柳  依 依 
cáng qǐ nǐ jiǎo bù qīng qīng 
藏   起 你 脚   步 轻   轻   
chūn guāng bú fù wǒ 
春   光    不 负 我 
sì shí de yuē dìng 
四 时  的 约  定   
cǎo mù dòng qíng   hào hàn tiān dì   yǒu xīn 
草  木 动   情     浩  瀚  天   地   有  心  
fú yún yì bié luò yīng qù 
浮 云  一 别  落  英   去 
mò rán yòu bù qī ér yù 
蓦 然  又  不 期 而 遇 
chūn yì yóu xīn bié zǒu tài jí 
春   意 尤  新  别  走  太  急 
qiě liú shēn shēn   qiǎn qiǎn lǜ 
且  留  深   深     浅   浅   绿 
nǐ qiǎo rán wú xī fān yuè shān lín qī jū zài zhè lǐ 
你 悄   然  无 息 翻  越  山   林  栖 居 在  这  里 
fú guāng zhōng shuǐ bō yī yī 
浮 光    中    水   波 漪 漪 
yún yān lǐ fāng cǎo qī qī 
云  烟  里 芳   草  萋 萋 
pāo què le guāng yīn   sì mèng chū xǐng 
抛  却  了 光    阴    似 梦   初  醒   
cuò guài   chūn fēng wú qíng bù dǒng wǒ xīn 
错  怪     春   风   无 情   不 懂   我 心  
duō xiǎng liú zhù nǐ jǐ xǔ wēn róu hé xù de fēng jǐng 
多  想    留  住  你 几 许 温  柔  和 煦 的 风   景   
wǎn zhù nǐ yáng liǔ yī yī 
挽  住  你 杨   柳  依 依 
cáng qǐ nǐ jiǎo bù qīng qīng 
藏   起 你 脚   步 轻   轻   
chūn guāng bú fù wǒ 
春   光    不 负 我 
sì shí de yuē dìng 
四 时  的 约  定   
cǎo mù dòng qíng   hào hàn tiān dì   yǒu xīn 
草  木 动   情     浩  瀚  天   地   有  心  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.